27, జూన్ 2020, శనివారం

పల్లెకు పోదాం పారును చూదాం - దేవదాసు నుండి ఘంటసాల

1953 లో వినోదా వారి సంస్థ నిర్మించిన  దేవదాసు చిత్రం నుండి ఘంటసాల పాడిన పల్లెకుపోదాం పారును చూదాం.  గీత రచన: సముద్రాల సీనియర్, సంగీతం: సి. ఆర్. సుబ్బురామన్. దర్శకత్వం: వేదాంతం రాఘవయ్య. తారాగణం: అక్కినేని, సావిత్రి, ఎస్.వి. రంగారావు, ఆర్. నాగేశ్వరరావు,  సి. ఎస్. ఆర్. ఆంజనేయులు,పేకేటి, లలిత.
చిత్రం దేవదాసు-1953


రచన సముద్రాల రాఘవాచార్య


సంగీతం సి. ఆర్. సుబ్బరామన్


గానం ఘంటసాలప. పల్లెకు పోదాం పారును చూదాం చలో చలో ||2||అల్లరి చేదాం చలో చలో ||పల్లెకు||


ప్రొద్దు వాలే ముందు గానే ముంగిట వాలేమూ ||పల్లెకు||


చ. ఆటా పాట లందు కవ్వించు కొంటె కోణంగీ ||2||మనసేమో మక్కువేమో..మనసేమో మక్కువేమోనగవేమో వగేమో కనులార చూతమూ ||పల్లెకు||


చ. నన్ను చూడగానే చిననాటి చనువు చూపేనో ||2||నా దరికి దూకునో.. నా దరికి దూకునోతానలిగి పోవునో ఏమౌనో చూతమూ ||పల్లెకు||


ప్రొద్దు వాలే ముందు గానే ముంగిట వాలేమూపల్లెకు పోదాం పారును చూదాం చలో చలోఅల్లరి చేదాం చలో చలో...ఛలో... ఛలో...


"ప్రేయసీ మనోహరి" - వారసత్వం చిత్రం నుండి ఘంటసాల, సుశీల

అమ్మా అని అరచినా ఆలకించవేమమ్మా- పాండురంగ మహాత్మ్యం నుండి ఘంటసాలతెలియగలేరే నీ లీలలు - భీష్మ నుండి ఘంటసాల గీతం

అష్టవసువులు ఒకసారి వారిలో ద్యు అనే వాడి ప్రోద్బలంతో వశిష్ట ముని ఆశ్రమములోని కామధేనువును అపహరిస్తారు. ఆ ముని ఉగ్రుడై ఆ ఎనమండుగురిని భూలోకంలో జన్మించమని శపిస్తాడు.ద్యు తప్ప మిగిలిన వారు ముని కాళ్ళపై పడి క్షమాపణకోరి శాపం ఉపసంహరించమని ప్రార్థిస్తారు. అయితే సహాయంచేసిన ఏడుగురు వసువులు భూమిపై స్వల్పకాలం జీవిస్తారని, ఎనిమిదవ వసువు మాత్రం చిరకాలం భూమిపై జీవిస్తాడని మహర్షి  చెబుతాడు. అదే సమయంలో బ్రహ్మలోకంలో బ్రహ్మ సృష్టించిన గంగను నిండుసభలో మహాభిషుడనే రాజు చూస్తాడు. పరస్పరం మోహంలో పడి సభామర్యాదను మరచిపోతారు. అందుకు బ్రహ్మ కోపంతో వారిద్దరినీ భూలోకంలో జన్మించమని శాపం ఇస్తాడు. గంగ భూలోకం వస్తుండగా అష్టవసువులు ఎదురై వారికి శాపవిమోచనం కలిగించమని గంగను వేడుకుంటారు. మహాభిషుడు శంతనుడిగా పుట్టి గంగను వివాహం చేసుకుంటాడు. అయితే తను చేసే ఏ పనికైనా అభ్యంతరం చెబితే శంతనుని విడిచి వెళ్ళిపోతానని గంగ శంతనుతో వాగ్దానం చేయిస్తుంది.  వారికి పుట్టిన ఏడుగురు మగపిల్లలను గంగ నదిలో ముంచి చంపి వారికి శాపవిముక్తి కలిగిస్తుంది. అయితే ఎనిమిదవ పుత్రుడ్ని కూడ నదిలో పడవేయబోతుండగా శంతనుడు అడ్డు పడతాడు. అపుడు గంగ శంతనుని విడిచి పుత్రునితో వెళ్ళిపోతుంది. అతనిని పెంచి విద్యలు నేర్పి శంతనుని వద్దకు చేరుస్తుంది. అతడే గాంగేయుడు. తన తండ్రి శంతనుడు దాసరాజు కూతురు మత్స్యగంధిని  పెళ్ళిచేసుకోవడానికి అనుకూలంగా తాను ఆజన్మ బ్రహ్మచారిగా వుంటానని భీషణ ప్రతిజ్ఞ చేసి భీష్ముడయాడు.     


పల్లవి: తెలియగలేరే నీ లీలలు -2


కలహములంటారేల నా నటనా 


తెలియగలేరే నీ లీలలు


కలహములంటారేల నా నటనా 


తెలియగలేరే నీ లీలలు
చరణం: దేవతలైనా, వసువులకైనా -2


సంతాపమగును శాపాల వలన -2


పాప నివారణా…ఆ…ఆఅ…..ఆ


పాప నివారణ చూపుము కరుణా


తెలియగలేరే నీ లీలలు


కలహములంటారేల నా నటనా 


తెలియగలేరే నీ లీలలు
చరణం: వింతైనది లోకము, ఇది మాయాలోకము -2


సంతసించునంతలోనె కలుగును సంతాపము -2


త్యాగముతో… ఒక సోదరుడు, భోగములో మరియొక సోదరుడు -2


ఉండుట యిది మాయా..ఆ.


తెలియగలేరే నీ లీలలు


కలహములంటారేల నా నటనా 


తెలియగలేరే నీ లీలలు

ఆది పన్నగశయన - బాల భారతం నుండి మాస్టారి పద్యం

దేవీ శ్రీదేవీ - సంతానం చిత్రం నుండి ఘంటసాల

సంతానం చిత్రం లో


ఉన్నది నాకొక యిల్లు - కన్నకొడుకు చిత్రం నుండి ఘంటసాల, శరావతి


కులుకు నడకల చినదానా - పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ చిత్రం నుండి ఘంటసాల, బృందం

26, జూన్ 2020, శుక్రవారం

మది ఉయ్యాలలూగే - భలే అమ్మాయిలు నుండి ఘంటసాల, లీలఆమె మది ఉయ్యాలలూగే నవభవాలేవో రేగే మానసమానందమాయెనహొ


మది ఉయ్యాలలూగే నవభవాలేవో రేగే మానసమానందమాయెనహొ మది ఉయ్యాల

అతడు ప్రేమతో గగన వీధులలో హాయిగా ఎగిరి పోవుదమా


ప్రేమతో గగన వీధులలో హాయిగా ఎగిరి పోవుదమా


మది ఉయ్యాలలూగే నవభవాలేవో రేగే మానసమానందమాయెనహ
ఆమె తీయని కోరికలూరెను నాలో తెలియదు కారణమేమో


ప్రేమ ఇదేనా ప్రణయమిదేనా...ప్రణయమిదేనా

అతడు ప్రేమ ఇదేనా ప్రణయమిదేనా...ప్రణయమిదేనా


నూతన యవ్వన సమయమున


మది ఉయ్యాలలూగే నవభవాలేవో రేగే మానసమానందమాయెనహ
అతడు చిన్నతనమేలా సిగ్గుపడనేల మన్ననలెందుకు మనలోన


చిన్నతనమేలా సిగ్గుపడనేల మన్ననలెందుకు మనలోన

ఆమె ప్రేమలో కరగిపోవుదమా భేదమే మరచిపోవుదమా


ప్రేమలో కరగిపోవుదమా భేదమే మరచిపోవుదమా


మది ఉయ్యాలలూగే నవభావాలేవో రేగే మానసమానందమాయెనహ
అతడు ఓ చెలియా మన జీవితమంతా పున్నమ వెన్నెల కాదా ఆ - 2

ఆమె రేయి పగలు నే నిను మురిపించి నిను వలపించి ప్రేమ జగానికి కొనిపోనా

ఇద్దరు మది ఉయ్యాలలూగే నవభవాలేవో రేగే మానసమానందమాయెనహ


మది ఉయ్యాలలూగే నవభవాలేవో రేగే మానసమానందమాయెనహ

చిటారుకొమ్మను మిఠాయి పొట్లం - కన్యాశుల్కం నుండి ఘంటసాల


వినవే ప్రియురాలా - గృహలక్ష్మి నుండి ఘంటసాల, భానుమతిThanks to Ramragbir for providing the You Tube video


ఓంకారమై ధ్వనించు నాదం - తలవంచని వీరుడు అనువాద చిత్రం నుండి ఘంటసాల
Video Courtesy: Bank of Ghantasala

25, జూన్ 2020, గురువారం

నూటికొక్క మనసే కోవెల - మరపురాని కథ నుండి ఘంటసాలఇదియే హాయి కలుపుము చేయి - రోజులు మారాయి నుండి ఘంటసాల, జిక్కి

హాయిగా పాడనా - సప్త స్వరాలు నుండి ఘంటసాల, పి.బి.శ్రీనివాస్24, జూన్ 2020, బుధవారం

మురిసేను లోకాలు - చరణదాసి నుండి ఘంటసాల, లీల

తగునా వరమీయ - భూకైలాస్ నుండి ఘంటసాల
అందాల రాణివే నువ్వెంత జాణవే - బొబ్బిలి యుద్ధం నుండి ఘంటసాల, సుశీల
విన్నవించులోనా చిన్న కోరికా - బంగారు గాజులు నుండి ఘంటసాల, సుశీల
అడగవే జాబిల్లి - భూలోకంలో యమలోకం నుండి ఘంటసాల, జానకి

చిత్రం: భూలోకంలో యమలోకం (1966)
రచన: దాశరథి
సంగీతం: ఎస్.పి.కోదండపాణి
గానం: ఘంటసాల, ఎస్.జానకి.

మోముచూడ వేడుకా - భక్త శబరి నుండి ఘంటసాల

ఆపరాని తాపమాయెరా - యోగి వేమన నుండి ఘంటసాల, ఎం. వి. రాజమ్మ

తెలుగువారి అదృష్టఫలము వేమన కవి. ఇతని అసలు పేరు వేమారెడ్డి. వేమన జీవిత చరిత్రను 1947 లో "యోగి వేమన" పేరుతో ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ వాహినీ పతాకంపై నిర్మించారు.  ఈ చిత్రానికి ఒక నృత్య సన్నివేశానికి ఘంటసాల, యం.వి. రాజమ్మ "ఆపరాని తాపమాయెరా" అనే పాటను పాడారు. యం.వి.రాజమ్మ అలనాటి ప్రముఖ కన్నడ నటి. ఆమె తెలుగు, కన్నడ, తమిళ చిత్రాలలో నటించారు.  


కృతజ్ఞతలు: పోస్టరునందించిన బొల్లాప్రగడ సోమేశ్వరరావు గారికి, సమాచారంఉ పొందుపరచిన వికిపీడియా మరియు ఘంటసాల గళామృతము వారికి, శ్రవణ ఖండికను పొందుపరచిన ప్రాజెక్టు ఘంటసాలకు, దృశ్యఖండికను అందించిన .... వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు.

ఎనలేని ఆనందమీ రేయి - పరమానందయ్య శిష్యుల కథం నుండి ఘంటసాల, జానకినా మది పాడిన ఈ వేళలో - పవిత్ర హృదయాలు నుండి ఘంటసాల

పి.ఎస్.ఆర్. పిక్చర్సు పతాకం పై 1971 లో నిర్మించిన చిత్రం పవిత్ర హృదయాలు.  ఇందులో ఎన్‌.టి.ఆర్., జమున నటించారు.  ఈ చిత్రానికి సంగీతపరమైన ఒక పాటను పటదీప్ రాగం లో దర్శకులు టి.చలపతి రావు బాణీ కట్టారు.  

చిత్రం: పవిత్ర హృదయాలు (1971)
గీత రచన: డా.సి.నారాయణ రెడ్డి
స్వర కర్త: టి.చలపతి రావు
గానం: ఘంటసాల వేంకటేశ్వర రావు 

సిగ్గేస్తోందా .. మనుషులు మమతలు నుండి ఘంటసాల-సుశీలచిత్రం: మనుషులు మమతలు (1965)

సంగీతం: టి. చలపతిరావు

రచన: డా.సి.నారాయణరెడ్డి 

గానం: ఘంటసాల, సుశీల

నిర్మాణం: ప్రసాద్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ పల్లవి: సుశీల సిగ్గేస్తోందా..  సిగ్గేస్తోందా


మొగ్గలాటి చిన్నది బుగ్గమీద చిటికేస్తే హోయ్ 


సిగ్గేస్తోందా..  సిగ్గేస్తోందా


సిగ్గేస్తోందా.. నీకు సిగ్గేస్తోందా

ఘంటసాల: సిగ్గేస్తోంది.. సిగ్గేస్తోంది


సిగ్గేస్తోంది.. సిగ్గేస్తోంది


చిన్నవాడు అనుకున్నది చిన్నది చేసేస్తుంటే హొయ్ 


సిగ్గేస్తోంది సిగ్గేస్తోంది


సిగ్గేస్తోంది నాకు సిగ్గేస్తోంది
చరణం: సుశీల: నీడలో నిలచినా.. నీటిలో మునిగినా


తోడు నీవు లేనిదే వేడిగా ఉందిలే..


ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..


నీడలో నిలచినా.. నీటిలో మునిగినా


తోడు నీవు లేనిదే వేడిగా ఉందిలే

ఘంటసాల: నీడలో లేదులే నీటిలో లేదులే


నీడలో లేదులే నీటిలో లేదులే


అది నీ వయసులోని ఆరిపోని వేడిలే

సుశీల: వై.. వైవైవై ... 


సిగ్గేస్తోందా..  సిగ్గేస్తోందా


మొగ్గలాటి చిన్నది బుగ్గమీద చిటికేస్తే.. హొయ్..


సిగ్గేస్తోందా..  సిగ్గేస్తోందా


సిగ్గేస్తోందా నీకు సిగ్గేస్తోందా
చరణం: సుశీల: మత్తు గాలి వీచెను మనసు పూలు  పూచెను


రంగు రంగు ఊహలే పొంగులై లేచెను..


ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..


మత్తు గాలి వీచెను మనసు పూలు  పూచెను


రంగు రంగు ఊహలే పొంగులై లేచెను

ఘంటసాల: ఇలాటి వేళలో ఈ లేత గాలిలో


ఇలాటి వేళలో ఈ లేత గాలిలో


నీలోని పొంగులేవో నేను సైపలేనులే..

సుశీల: వై.. వైవైవై ... 


సిగ్గేస్తోందా..  సిగ్గేస్తోందా


మొగ్గలాటి చిన్నది బుగ్గమీద చిటికేస్తే.. హొయ్..


సిగ్గేస్తోందా..  సిగ్గేస్తోందా


సిగ్గేస్తోందా నీకు సిగ్గేస్తోందా

ఘంటసాల: సిగ్గేస్తోంది.. సిగ్గేస్తోంది


చిన్నవాడు అనుకున్నది చిన్నది చేసేస్తుంటే హొయ్ 


సిగ్గేస్తోంది సిగ్గేస్తోంది


నాకు సిగ్గేస్తోంది సిగ్గేస్తోంది

రెండు చందమామలు - భామావిజయం నుండి ఘంటసాల, శోభారాణి పాడిన యుగళగీతంచిత్రం: భామావిజయం (1967)

రచన: డా.సి.నారాయణ రెడ్డి

సంగీతం: టి.వి.రాజు 

గానం: ఘంటసాల, శోభారాణిపల్లవి: ఘంటసాల: రెండు చందమామలు ఈ రేయి వెలిగెనే

శోభారాణి: ఊ..ఏవీ?

ఘంటసాల: ఒకటి నీలి మొయిలులో -2


వేరొకటి మేలిముసుగులో


రెండు చందమామలు ఈ రేయి వెలిగెనేచరణం: ఘంటసాల: ఓ జవ్వని! లోలోన ఏల నవ్వుకుందువే?


తలిరాకులలో అందమేల దాచుకొందువే?

శోభారాణి: ఊ..హు.. ఊ..హు..

ఘంటసాల: ఓ జవ్వని! లోలోన ఏల నవ్వుకుందువే?


తలిరాకులలో అందమేల దాచుకొందువే?


విరబూసిన పరువాలపు తెరచాటులేలనే?


రెండు చందమామలు ఈ రేయి వెలిగెనేచరణం: శోభారాణి: నీ చూపులు నను సోకగ మనసోపనైతిని 


నీ చేతులు నను తాకగ వికసించిపోతిని 

ఘంటసాల: ఆహాహా.. ఓహో...ఊహు..

శోభారాణి: నీ చూపులు నను సోకగ మనసోపనైతిని 


నీ చేతులు నను తాకగ వికసించిపోతిని 


ఏ దేవుని దీవెనయో నీదాననైతిని

ఘంటసాల: రెండు చందమామలు ఈ రేయి వెలిగెనే


ఒకటి నీలి మొయిలులో, వేరొకటి మేలిముసుగులో


రెండు చందమామలు ఈ రేయి వెలిగెనే
Video Courtesy: Sri Nukala Prabhakar of Project Ghantasala

మేళంతోటి, తాళంతోడి - వీరఖడ్గం (డబ్బింగ్) చిత్రం నుండి ఘంటసాలThanks to Sri Prabhakar Nookala for the wonderful video clip.గంగా యమునా తరంగాలతో - మరపురాని కథ చిత్రం నుండి ఘంటసాల

వేడుక కోసం వేసిన వేషం - రాజు-పేద నుండి ఘంటసాల గళంలోనేనే విరజాజినైతే - "లక్ష్మమ్మ" నుండి ఘంటసాల, బెజవాడ రాజరత్నంభక్త తుకారాం నుండి ఘంటసాల పద్యాలుచిత్రం: భక్త తుకారాం (1966)

రచన: వీటూరి

సంగీతం: ఆదినారాయణరావు

గానం: ఘంటసాల

వన్నెతరుగని వజ్రాలు… ఎన్నరాని విలువకనలేని రతనాలు


విశ్వమందు దొంగలకు చిక్కని సిరులు రంగవిభుని


నవ్య దివ్య దయాభరణములు కలుగ అన్యమైనట్టి నగలపై ఆశయేలా

రంగనిసేవజేయుచు విరాగిగ నుండెడు విప్రదాసు


వారాంగన దేవదేవి వగలందున జిక్కీ సరోరుహాక్షి


శ్రీరంగని రూపమేయనుచు భ్రాంతి వహించి చలించి


ముద్దరాలిన్ గని (ముద్దరాలింగని) రంగ రంగయని లీనమయెన్ మకరాంతకేళిలో

వనిత కవితయు వలచి రావలెనుగానీ


తంత్రములుపన్ని పొందగా తరముకాదు..


జలదమేకాని ఉరుము వర్షమ్మునిడునే


భవ్యకరుణాంతరంగ శ్రీ పాండురంగ

మనసులోని మనసా - పెళ్ళిచేసి చూడు నుండి ఘంటసాల

పల్లవి: ఓ మనసులోని మనసా ఏమిటె నీ రభస


ఏమిటే నీ రభస నా మనసులోని మనసా


ఏమిటే నీ రభస నా మనసులోని మనసా


ఏమిటే నీ రభస

చరణం: ఇల్లు అలికిన పండుగటే,ఒళ్ళు తెలిసి మెలగరటె


ఇల్లు అలికిన పండుగటే,ఒళ్ళు తెలిసి మెలగరటె


పాలు కాచి చేజేతులొ ఒలకపోసుకుందురటే


పాలు కాచి చేజేతులొ ఒలకపోసుకుందురటే


ఏమిటే నీ రభస నా మనసులోని మనసా


ఏమిటే నీ రభస

చరణం: నిజము తెలియనంతవరకే ఆటపాటలెన్నైనా


నిజము తెలియనంతవరకే ఆటపాటలెన్నైనా


అసలు రూపుపసిగడితే అధోగతి తప్పునటే


అసలు రూపుపసిగడితే అధోగతి తప్పునటే


ఏమిటే నీ రభస నా మనసులోని మనసా


ఏమిటే నీ రభస

చరణం: హద్దుపద్దు లేకుండా పెద్దలతో ఆటలటే


హద్దుపద్దు లేకుండా పెద్దలతో ఆటలటే


జాణతనము చాలింపుము జానవులే నెరజాణవులే


జాణతనము చాలింపుము జానవులే నెరజాణవులే


ఏమిటే నీ రభస నా మనసులోని మనసా


ఏమిటే నీ రభస

22, జూన్ 2020, సోమవారం

ప్రేమయాత్రలకు బృందావనము - గుండమ్మ కథ నుండి ఘంటసాల, సుశీల

పల్లవి: ఘంటసాల: ప్రేమయాత్రలకు బృందావనము నందన వనము ఏలనో?


కులుకులొలుకు చెలి చెంతనుండగా వేరే స్వర్గము ఏలనో?

సుశీల: అహహా అహహా ఆ.

ఘంటసాల: కులుకులొలుకు చెలి చెంతనుండగా వేరే స్వర్గము ఏలనో?


ప్రేమయాత్రలకు బృందావనము నందన వనము ఏలనో?

సుశీల: తీర్థయాత్రలకు రామేశ్వరము, కాశీ, ప్రయాగ లేలనో?


ప్రేమించిన పతి ఎదుటనుండగా వేరే దైవము ఏలనో?

ఘంటసాల: అహహా అహహా హా

సుశీల: ప్రేమించిన పతి ఎదుటనుండగా వేరే దైవము ఏలనో?


తీర్థయాత్రలకు రామేశ్వరము, కాశీ, ప్రయాగ లేలనో?చరణం: ఘంటసాల: చెలి నగుమోమే చంద్రబింబమై పగలే వెన్నెల కాయగా

సుశీల: అహహా అహా

ఘంటసాల: ఆహహహ

సుశీల: ఆహ హహహ

ఘంటసాల: చెలి నగుమోమే చంద్రబింబమై పగలే వెన్నెల కాయగా


సఖినెరి చూపుల చల్లదనంతో జగమునె ఊటీ శాయగా

సుశీల: అహహా అహహా ఆ

ఘంటసాల: సఖినెరి చూపుల చల్లదనంతో జగమునె ఊటీ శాయగా


ప్రేమయాత్రలకు కొడైకెనాలు, కాశ్మీరాలు ఏలనో?చరణం: సుశీల: కన్నవారినే మరువ చేయుచూ అన్ని ముచ్చటలు తీర్చగా 

ఘంటసాల: అహహా అహా

సుశీల: ఆహహహ

ఘంటసాల: ఆహ హహహ 

సుశీల: కన్నవారినే మరువ చేయుచూ అన్ని ముచ్చటలు తీర్చగా 


పతి ఆదరణే సతికి మోక్షమని సర్వ శాస్త్రములు చాటగా

ఘంటసాల: అహహా అహహా హా

సుశీల: పతి ఆదరణే సతికి మోక్షమని సర్వ శాస్త్రములు చాటగా


తీర్థయాత్రలకు కైలాసాలు, వైకుంఠాలు ఏలనో?

ఇద్దరు: అన్యోన్యంగా దంపతులుంటే భువికి స్వర్గమే దిగిరాదా!


ప్రేమయాత్రలకు బృందావనము నందనవనము ఏలనో…?బభ్రువాహన నుండి ఘంటసాల పద్యాలు

నిర్మాణం శ్రీ నేషనల్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్
చిత్రం బబ్రువాహన
రచన చేమకూర వెంకటకవి
సంగీతం పామర్తి
గానం ఘంటసాల
కోమలి ఈగతిన్ మది దిగుల్ పడి పల్కెదవేల? నిర్జర
గ్రామణిసూను మీరెచట కంటిరో యంటివి కన్న మాత్రమే
ఏమని చెప్పవచ్చు ఒక యించుక భేదము లేక ఆయనే
మేమయి వున్నవారము సుమీ వికచాంబుజ పత్రలోచనా!


రచనః సముద్రాల రాఘవాచార్యులు


రచన సముద్రాల రాఘవాచార్యులు
కావిపుట్టంబు జడలు అలంకారములుగ
నీ మనోహరమూర్తి నే నిల్పిమదిని
నీ కృపావీక్షణము కోరి నిష్టతోడ
జపము సల్పుచునున్నాడు సవ్యసాచి!మది శారదాదేవి మందిరమే - జయభేరి నుండి ఘంటసాల తదితరులు

ఆ మొఘల్ రణధీరులు -ఘంటసాల పాడిన దేశభక్తి గీతం


Video Courtesy: Sri Sharma Seethamraju

దీనపాలనా దీక్షబూనినా - శ్రీకృష్ణ కుచేల నుండి ఘంటసాల, బృందం


ఓ! తారకా నవ్వేనోయీ నిను గని - చండీ రాణి నుండి ఘంటసాల-భానుమతి

 

21, జూన్ 2020, ఆదివారం

ఓ చందమామ అందాల భామ - జయం మనదే నుండి ఘంటసాల


చిత్రం: జయం మనదే (1956)

నీలో రేగీ నాలో మ్రోగెనులే - రక్త సిందూరం నుండి ఘంటసాల, సుశీల

రిపబ్లిక్ సంస్థ 1967 లో నిర్మించిన "రక్త సిందూరం" చిత్రం నుండి ఘంటసాల, పి.సుశీల పాడిన పాట. గీత రచన మహాకవి  శ్రీ శ్రీ. సంగీతం సాలూరు రాజేశ్వర రావు. ఇందులో శోభన్ బాబు, రాజశ్రీ, రామకృష్ణ, గీతాంజలి, విజయలలిత ముఖ్య తారాగణం. దర్శకత్వం సీతారాం.ఘంటసాల: ప్రియురాలా! ప్రియురాలా!

సుశీల: చెలికాడా! చెలికాడా! చెలికాడా!పల్లవి: సుశీల: నీలో రేగీ, నాలో మ్రోగెనులే, మధుర భావాలే, ప్రణయ గీతాలే


ఆనందాలే పూలై విరిసెనులే, హాయి కలిగెనులే, ఆశ పెరిగెనులే


నిన్ను విడువనులేచరణం: ఘంటసాల: తళుకు తళుకుమను, మినుకు మినుకుమను తారకవే, నా చెలివే


వయసు పరువముల, నిలిపి మురిపెముల కులుకు చెలువముల జవ్వనివే


విందులు చేసెను నీ సొగసు 

సుశీల: ఒహొహో!

ఘంటసాల: చిందులు వేసెను నా మనసు 

సుశీల: అహహా!

ఘంటసాల: కవ్వించి కదిలించె నీ చూపు నీ రూపు 

సుశీల: నీలో రేగీ, నాలో మ్రోగెనులే మధుర భావాలే, ప్రణయ గీతాలే

ఘంటసాల: ఆనందాలే పూలై విరిసెనులే, హాయి కలిగెనులే, ఆశ పెరిగెనులే


నిన్ను విడువనులే

సుశీల: ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..చరణం: సుశీల: మొదట చూడగను తగిన వాడవని ముచ్చటగా మెచ్చితినే


హృదయపీఠమున నిలిపి కొలిచితిని నుదుటి తిలకముగ దాల్చితినే


కారుడవని నిను మదినెంచి 

ఘంటసాల: ఆహా!

సుశీల: సతినే నేనని యెదనెంచి 

ఘంటసాల: ఓహో!

సుశీల: నీ చెంత చేరేను నీ పొందు కోరేను 

ఘంటసాల: నీలో రేగీ, నాలో మ్రోగెనులే మధుర భావాలే, ప్రణయ గీతాలే

సుశీల: ఆనందాలే పూలై విరిసెనులే, హాయి కలిగెనులే, ఆశ పెరిగెనులే


నిన్ను విడువనులేచరణం: ఘంటసాల: నిగ్గు చెక్కిలిని సిగ్గు మిక్కిలిగ నించెనుగా, పండెనుగా

సుశీల: పెదవి మీద చిరునగవు వెన్నెలలు నాట్యమాడ కనుపండువుగా

ఘంటసాల: రాధవు నీవని తలచానే

సుశీల: మాధవుడని నిను పిలిచానే

ఇద్దరు: ఏ వేళ, ఈ లీల ఈ ప్రేమ సాగేను 

సుశీల: నీలో రేగీ, నాలో మ్రోగెనులే మధుర భావాలే, ప్రణయ గీతాలే

ఇద్దరు: ఆనందాలే పూలై విరిసెనులే, హాయి కలిగెనులే, ఆశ పెరిగెనులే


నిన్ను విడువనులే

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి- అంతస్తులు -1965 చి-అందం కోసం పందెం-1971 చి-అగ్గి బరాటా-1966 చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 చి-అనగాఅనగా ఒక రాజు (డబ్బింగ్)-1959 చి-అన్నపూర్ణ-1960 చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 చి-అమాయకుడు-1968 చి-ఆడ పెత్తనం-1958 చి-ఆత్మగౌరవం-1966 చి-ఆనందనిలయం-1971 చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 చి-ఆరాధన-1962 చి-ఆస్తిపరులు-1966 చి-ఆహుతి-1950 చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1962 చి-ఉమాసుందరి-1956 చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 చి-ఉషాపరిణయం-1961 చి-ఋష్యశృంగ-1961 చి-ఏకవీర-1969 చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 చి-కన్నకొడుకు-1973 చి-కన్యాశుల్కం-1955 చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 చి-కుంకుమ రేఖ-1960 చి-కులగౌరవం-1972 చి-కృష్ణ ప్రేమ-1961 చి-కృష్ణ లీలలు-1959 చి-కృష్ణప్రేమ-1961 చి-కోటీశ్వరుడు-1970 చి-గంగా గౌరీ సంవాదము-1958 చి-గాంధారి గర్వభంగం-1959 చి-గాలిమేడలు-1962 చి-గుండమ్మకథ-1962 చి-గుణసుందరి కథ-1949 చి-గులేబకావళి కథ-1962 చి-గృహప్రవేశము-1946 చి-గృహలక్ష్మి-1967 చి-చండీరాణి-1953 చి-చంద్రహారం-1954 చి-చంద్రహాస-1965 చి-చరణదాసి-1956 చి-చింతామణి-1956 చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 చి-జయం మనదే-1956 చి-జయభేరి-1959 చి-జయసింహ-1955 చి-జరిగిన కథ-1969 చి-జీవన తరంగాలు-1973 చి-జైజవాన్‌-1970 చి-టైగర్ రాముడు-1962 చి-టౌన్‌ బస్-1957 చి-డా.ఆనంద్-1966 చి-తలవంచని వీరుడు-1957 చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 చి-తేనె మనసులు-1965 చి-తోడికోడళ్ళు-1957 చి-దశావతారములు-1962 చి-దీపావళి-1960 చి-దేవకన్య-1968 చి-దేవత-1965 చి-దేవదాసు-1953 చి-దేవాంతకుడు-1960 చి-దేశద్రోహులు-1964 చి-దొంగనోట్లు (డబ్బింగ్)-1964 చి-దొరికితే దొంగలు చి-ద్రోహి-1948 చి-ధర్మదాత-1970 చి-ధర్మాంగద-1949 చి-నమ్మినబంటు-1960 చి-నర్తనశాల-1963 చి-నలదమయంతి-1957 చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 చి-నిర్దోషి-1951 చి-నిర్దోషి-1967 చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 చి-పరోపకారం-1953 చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 చి-పల్లెటూరు-1952 చి-పవిత్ర బంధం-1971 చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 చి-పసుపు కుంకుమ-1955 చి-పాండవ వనవాసం-1965 చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 చి-పాతాళ భైరవి-1951 చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 చి-పిడుగు రాముడు-1966 చి-పూజాఫలం-1964 చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 చి-పెద్ద మనుషులు-1954 చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 చి-పెళ్ళి సందడి-1959 చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 చి-ప్రపంచం-1950 చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 చి-ప్రాయశ్చిత్తం-1962 చి-ప్రియురాలు-1952 చి-ప్రేమ నగర్-1971 చి-ప్రేమ-1952 చి-బంగారు గాజులు-1968 చి-బండ రాముడు-1959 చి-బందిపోటు-1963 చి-బడి పంతులు-1972 చి-బభ్రువాహన-1964 చి-బలే బావ-1957 చి-బాలనాగమ్మ-1959 చి-బాలభారతం-1972 చి-బాలరాజు కథ-1970 చి-బాలరాజు-1948 చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 చి-బావమరదళ్ళు-1961 చి-బికారి రాముడు-1961 చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 చి-భక్త అంబరీష-1959 చి-భక్త జయదేవ-1961 చి-భక్త తుకారాం-1973 చి-భక్త రఘునాథ్-1960 చి-భక్త రామదాసు-1964 చి-భక్త శబరి-1960 చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 చి-భాగ్యదేవత-1959 చి-భాగ్యరేఖ-1957 చి-భాగ్యవంతులు (డబ్బింగ్)-1962 చి-భామా విజయం-1967 చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 చి-భీష్మ-1962 చి-భూకైలాస్-1958 చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 చి-మదన మంజరి-1961 చి-మనదేశం-1949 చి-మనుషులు-మమతలు-1965 చి-మరపురాని కథ-1967 చి-మర్మయోగి-1964 చి-మల్లీశ్వరి-1951 చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 చి-మాయాబజార్-1957 చి-మూగ మనసులు-1964 చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 చి-యశొద కృష్ణ-1975 చి-యోగి వేమన-1947 చి-రంగుల రాట్నం-1967 చి-రక్త సిందూరం-1967 చి-రక్షరేఖ-1949 చి-రణభేరి-1968 చి-రత్నగిరి రహస్యం (డబ్బింగ్)-1957 చి-రహస్యం-1967 చి-రాజ మకుటం-1960 చి-రాజకోట రహస్యం-1971 చి-రాజు పేద-1954 చి-రాము-1968 చి-రుణానుబంధం-1960 చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 చి-రోజులు మారాయి-1955 చి-లక్ష్మమ్మ-1950 చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 చి-లవకుశ-1963 చి-వదినగారి గాజులు-1955 చి-వరుడు కావాలి-1957 చి-వాగ్దానం-1961 చి-వారసత్వం-1964 చి-వాల్మీకి-1963 చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969. పా-పి.సుశీల తో చి-విజయం మనదే-1970 చి-వినాయక చవితి-1957 చి-విమల-1960 చి-విష్ణుమాయ-1963 చి-వీర కంకణం-1957 చి-వీరఖడ్గము-1958 చి-వీరాంజనేయ-1968 చి-వెలుగు నీడలు-1961 చి-శకుంతల-1966 చి-శభాష్ రాజా-1961 చి-శభాష్ రాముడు-1959 చి-శాంతి నివాసం-1960 చి-శోభ-1958 చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 చి-శ్రీ వల్లీ కల్యాణం (డ)-1962 చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 చి-శ్రీరామభక్త హనుమాన్ (డబ్బింగ్)-1958 చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 చి-షావుకారు-1950 చి-సంతానం-1955 చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 చి-సంసారం-1950 చి-సతీ అనసూయ-1957 చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 చి-సతీ సులోచన-1961 చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 చి-సప్తస్వరాలు-1969 చి-సరస్వతీ శపథం-1967 చి-సర్వర్ సుందరం-1966 చి-సారంగధర-1957 చి-సాహసవీరుడు-1956 (డబ్బింగ్) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 చి-సుమంగళి-1965 చి-స్వప్న సుందరి-1950 చి-స్వర్గసీమ-1945 చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 చి-హరిశ్చంద్ర-1956

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (72) గా-ఘంటసాల-బృందం (3) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (10) గా-పి.లీల తో (18) గా-పి.లీలతో (2) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (1) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది తో (2) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

సం-అద్దేపల్లి సం-అశ్వత్థామ సం-అశ్వద్ధామ సం-ఆదినారాయణ రావు సం-ఆర్.గోవర్ధనం సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం సం-ఎం.రంగారావు సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి సం-ఓగిరాల సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు సం-గాలి పెంచల సం-ఘంటసాల సం-జె.వి.రాఘవులు సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం సం-టి.చలపతిరావు సం-టి.జి.లింగప్ప సం-టి.వి.రాజు సం-నాగయ్య-తదితరులు సం-పామర్తి సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే సం-పి.శ్రీనివాస్ సం-పెండ్యాల సం-బాలాంత్రపు సం-బి.శంకర్ సం-మణి-పూర్ణానంద సం-మల్లేశ్వరరావు సం-మాస్టర్ వేణు సం-ముగ్గురు దర్శకులు సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర సం-రాజు-లింగప్ప సం-రామనాథన్‌ సం-విజయా కృష్ణమూర్తి సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి సం-వై.రంగారావు సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి సం-సాలూరు సం-సాలూరు-గోపాలం సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం సం-సుబ్బయ్యనాయుడు సం-సుబ్బరామన్‌ సం-సుబ్బురామన్ సం-సుసర్ల సం-హనుమంతరావు సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి