1, జనవరి 2022, శనివారం

కర్షకుడా! కర్షకుడా! - విడుదల కాని చిత్రం "మనసు-మమత" నుండి ఘంటసాల మాస్టారి పాట

ఎస్.ఎస్.వి.ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై రత్నశ్రీ మరియు మోహన్ గాంధి నటించిన మనసు-మమత అనే చిత్రం కోసం ఘంటసాల మాస్టారు రికార్డు చేయబడిన ఆరు పాటలలో ఒక శ్లోకం, నాలుగు పాటలు పాడారు. అందులో ఒక ఏకగళ గీతం, ఒక బృందగానం, రెండు ఎస్. జానకితో పాడిన యుగళగీతాలు వున్నాయి. ఈ చిత్రానికి సంగీతం ఎస్.డి. బాబూరావు సమకూర్చారు. ఈ చిత్రం విడుదల కాలేదు, కాని పాటలు విడుదలయ్యాయి. అయితే ఇందులో ప్రస్తుతం ఒక యుగళగీతం, ఒక శ్లోకం అలభ్యం. ఇక్కడు మాస్టారు పాడిన బృందగీతపు శ్రవణ ఖండికను, సాహిత్యాన్ని పొందుపరుస్తున్నాను. ఈ పాట వ్రాసినది కె, వసంతరావు.
2429 నిర్మాణం: ఎస్.ఎస్.వి.ఎస్.ప్రొడక్షన్‌స్ వారి 

చిత్రం: మనసు మమత (విడుదల కాలేదు)

రచన: కె.వసంతరావు

సంగీతం: ఎస్.డి.బాబూ రావు 

గానం: ఘంటసాల, బృందం
పల్లవి: ఘంటసాల: కర్షకుడా! కర్షకుడా! కర్షకుడా!   


దేశానికి వెన్నెముకవు లెమ్ము లెమ్మురా!


భూమాతకు రైతుబిడ్డ రమ్ము రమ్మురా!


అభ్యుదయం సాధించి ఖ్యాతి నిల్పరా!

ఘంటసాల: కర్షకుడా!   బృందం:   కర్షకుడా!   - 3

ఘంటసాల: దేశానికి వెన్నెముకవు లెమ్ము లెమ్మురా!

బృందం: లెమ్ము లెమ్మురా!

ఘంటసాల: భూమాతకు రైతు బిడ్డ రమ్ము రమ్మురా!

బృందం: రమ్ము రమ్మురా!

ఘంటసాల: అభ్యుదయం సాధించి ఖ్యాతి నిల్పరా!

బృందం: అభ్యుదయం సాధించి ఖ్యాతి నిల్పరా!
చరణం: ఘంటసాల: ఎండ వానలను నీవు లెక్కచేయవు 


కండలన్ని పిండిచేసి ధాన్యం పండింతువు  | ఎండ |


నీవులేని చోటెప్పుడు రాళ్ళ గుట్టరా - 2


సృష్టిని పోషించువాడ నీవె దిక్కురా


కర్షకుడా! కర్షకుడా! కర్షకుడా!    | దేశానికి |

ఘంటసాల: కర్షకుడా!   బృందం:   కర్షకుడా!   

ఘంటసాల: కర్షకుడా! దేశానికి వెన్నెముకవు లెమ్ము లెమ్మురా!

బృందం: లెమ్ము లెమ్మురా!

ఘంటసాల: భూమాతకు రైతు బిడ్డ రమ్ము రమ్మురా!

బృందం: రమ్ము రమ్మురా!

బృందం: అభ్యుదయం సాధించి ఖ్యాతి నిల్పరా!

ఘంటసాల: కర్షకుడా!   బృందం:   కర్షకుడా!   - 3

ఘంటసాల: దేశానికి వెన్నెముకవు లెమ్ము లెమ్మురా!

బృందం: లెమ్ము లెమ్మురా!

ఘంటసాల: భూమాతకు రైతు బిడ్డ రమ్ము రమ్మురా!

బృందం: రమ్ము రమ్మురా!

ఘంటసాల: అభ్యుదయం సాధించి ఖ్యాతి నిల్పరా!

బృందం: అభ్యుదయం సాధించి ఖ్యాతి నిల్పరా!
చరణం: ఘంటసాల: దౌర్జన్యం దగాచేయు దుండగీళ్ళను 


ధైర్యంతో ఎదిరించి ధర్మం నెలకొల్పరా! | దౌర్జన్యం|


ఏ రోజుకైన స్వార్థం నశించితీరురా -2


ఏనాటికైన సత్యం జయించి తీరురా


ఘంటసాల:  కర్షకుడా!   బృందం:   కర్షకుడా!   

ఘంటసాల: కర్షకుడా! దేశానికి వెన్నెముకవు లెమ్ము లెమ్మురా!

బృందం: లెమ్ము లెమ్మురా!

ఘంటసాల: భూమాతకు రైతు బిడ్డ రమ్ము రమ్మురా!

బృందం: రమ్ము రమ్మురా!

బృందం: అభ్యుదయం సాధించి ఖ్యాతి నిల్పరా!
చరణం: ఘంటసాల: పాడీ పంటలకెన్నడు లోటులేని దేశము 

బృందం: లోటులేని దేశము

ఘంటసాల: లాభాలకు సాగిన లోభులకే దక్కెరా

బృందం: లోభులకే దక్కెరా | పాడీ |

ఘంటసాల: కనరాని దోపిడీ, ప్రజ బ్రతుకున రాపిడీ

బృందం: కనరాని దోపిడీ, ప్రజ బ్రతుకున రాపిడీ

ఘంటసాల: చల్లారిన నాడే; బృందం: చల్లారిన నాడే

ఘంటసాల: దేశానికి శాంతిరా; బృందం: దేశానికి శాంతిరా

ఘంటసాల: కర్షకుడా! కార్మికుడా!


నీ కష్టం నీ రక్తం వృధా కాదురా


కృతజ్ఞతలుః  చిత్రము యొక్క సమాచారాన్ని అందించిన ఘంటసాల గళామృతము నిర్వాహకులు శ్రీ కొల్లూరి భాస్కరరావు గారికి, శ్రవణ ఖండికను అందించిన శ్రీ నూకల ప్రభాకర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.

ఈ ఉదయం నా హృదయం - కన్నె మనసులు నుండి ఘంటసాల మాస్టారు పాడిన మధుర గీతం

బాబూ మూవీస్ సంస్థ పతాకంపై నిర్మాత సి. సుందరం,  ఆదుర్తి సుబ్బారావు దర్శకత్వంలో, రామ్మోహన్, కృష్ణ, సంధ్య, సుకన్య తదితరులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా 1966 ల్నో నిర్మించిన తెలుగు చలనచిత్రం కన్నెమనసులు. ఈ చిత్రం ఈ నలుగురు నటులకు మొదటి చిత్రం. ఈ చిత్రానికి కె.వి. మహదేవన్ స్వరపరచిన నాలుగు గీతాలను ఆత్రేయ వ్రాయగా, అందులో మూడు ఏకగళగీతాలు ఘంటసాల మాస్టారు, ఒక ఏకగళ గీతాన్ని సుశీలమ్మ పాడారు. ఇక్కడ రామ్మోహన్ పై చిత్రించిన ఈ ఉదయం నా హృదయం అనే మధురగీతాన్ని పొందుపరుస్తున్నాను.#1491ఏకగళంపాట:ఈ ఉదయం నా హృదయం
  పతాకం:బాబూ మూవీస్
  చిత్రం:కన్నె మనసులు
  సంగీతం:కె. వి. మహదేవన్
  రచన:ఆత్రేయ
  గానం:ఘంటసాల
  దర్శకత్వంఆదుర్తి సుబ్బారావు
  నిర్మాత:సి. సుందరం
    
 పల్లవి:ఘంటసాల:ఈ ఉదయం నా హృదయం
   పురులు విరిసి ఆడింది పులకరించి పాడింది
   పురులు విరిసి ఆడింది పులకరించి పాడింది
   ఈ ఉదయం ఊ.... ఊ..... ఊ....
    
 చరణం:ఘంటసాల:పడుచు పిల్ల పయ్యెదలా పలుచని వెలుగు పరచినది
   పడుచు పిల్ల పయ్యెదలా పలుచని వెలుగు పరచినది
   కొండల కోనల మలుపుల్లో కొత్త వంపులు చూపినదీ...ఈ
   ఈ ఉదయం ఊ.... ఊ..... ఊ....
    
 చరణం:ఘంటసాల:చిగురాకులతో చిరుగాలీ సరసాలాడి వచ్చినది
   చక్కలిగింతలు పెట్టినదీ వేసవికే చలి వేసినదీ
   ఓహోహోహో హొహో, ఓహోహోహో హొహో
   ఈ ఉదయం ఊ.... ఊ..... ఊ....
    
 చరణం:ఘంటసాల:సరసున జలకాలాడేదెవరో, తేటిని వెంట తిప్పేదెవరో
   సరసున జలకాలాడేదెవరో, తేటిని వెంట తిప్పేదెవరో
   రేయికి సింగారించే కలువో, పగలే వగలు రగిలే కమలమో
   ఈ ఉదయం నా హృదయం
   పురులు విరిసి ఆడింది పులకరించి పాడింది
   పురులు విరిసి ఆడింది పులకరించి పాడింది

31, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

ఏమిటో ఈ మాయ - ఉమా చండీగౌరీ శంకరుల కథ నుండి ఘంటసాల, సుశీల

1968 సంవత్సరంలో విడుదలైన విజయాసంస్థ నిర్మించిన  ఉమా చండీ గౌరీ శంకరుల కధ చిత్రం నుండి ఘంటసాల-పి.సుశీల పాడిన ఏమిటో ఈ మాయా కలలోని అనే ఈ యుగళగీతం రచనపింగళి, స్వరపరచినది పెండ్యాల. 

#1726  యుగళం  పాట:ఏమిటో ఈ మాయ 
  పతాకం:విజయా 
  చిత్రం:ఉమా చండీ గౌరీ శంకరుల కథ (1966) 
  సంగీతం:పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు 
  రచన:పింగళి 
  గానం:ఘంటసాల, పి. సుశీల 
  దర్శకత్వంకె.వి. రెడ్డి 
  నిర్మాత:కె.వి. రెడ్డి 
     
 సాకీ ఆ.. ఆ... 
 పల్లవి : ఘంటసాల: ఏమిటో ఈ మాయా... కలలోని కథ వలెనాయే... 
   ఏమిటో ఈ మాయా... కలలోని కథ వలెనాయే... 
   ఏమిటో ఈ మాయా 
  సుశీల : వాని నరసీ... వాని నొరసీ... మనసు విరిసెనే.... 
   తానుగా నను తాకెనే... అది నిజమే కారాదా... 
   ఏమిటో ఈ మాయా... కలలోని కథ వలెనాయే... 
   ఏమిటో ఈ మాయా 
 చరణం : ఘంటసాల: నాటిదో, ఏనాటిదో... నేటి యీ చెలిమి.... 
   నాటిదో, ఏనాటిదో... నేటి యీ చెలిమి.... 
   మేలుగా ఒక లీలగా... కల నిజమే కారాదా...  
   ఏమిటో ఈ మాయా... కలలోని కథ వలెనాయే... 
   ఏమిటో ఈ మాయా 
 చరణం : సుశీల: ఆ...ఆ.. ఆ... 
   కనులు కలిసి... మనసు తెలిసి... మేనులే సొలసి... 
   కనులు కలిసి... మనసు తెలిసి... మేనులే సొలసి... 
   ఉంటిమని.... కలగంటికదా... అది నిజమే కారాదా... 
   ఏమిటో ఈ మాయా... కలలోని కథ వలెనాయే... 
   ఏమిటో ఈ మాయా 
 చరణం : ఘంటసాల: ఎన్ని జన్మల పరిచయముతో... నన్ను పిలిచేనో...సఖీ...  
   ఎన్ని జన్మల పరిచయముతో... నన్ను పిలిచేనో 
   మేలుగా ఒక లీలగా... కల నిజమే కారాదా... 
   ఏమిటో ఈ మాయా... కలలోని కథ వలెనాయే... 
   ఏమిటో ఈ మాయా 
 చరణం: సుశీల: వరుని కొరకై జీవితమంతా, విరహబాధయేనా... 
   వరుని కొరకై జీవితమంతా, విరహబాధయేనా... 
   మాయయే మటుమాయమై కల నిజమే కారాదా... 
   ఏమిటో ఈ మాయా... కలలోని కథ వలెనాయే... 
   ఏమిటో ఈ మాయా

26, డిసెంబర్ 2021, ఆదివారం

నా రాణి కనులలోనే - చిలకా - గోరింక చిత్రం నుండి ఘంటసాల

 
నిర్మాణం:ఆత్మా ఆర్ట్స్
చిత్రం:చిలకా - గోరింక (1966)
సంగీతం:సాలూరు రాజేశ్వరరావు
రచన:శ్రీశ్రీ
గానం:ఘంటసాల
దర్శకత్వంకె. ప్రత్యగాత్మ
  
పల్లవి:నా రాణి కనులలోనే ఆనాటి కలలు దాగే...ఏ
 నా రాణి కనులలోనే ఆనాటి కలలు దాగే
 ఊరించు తొలిదినాలే ఈరేయి పిలువసాగే..ఏ..ఏ..
 నా రాణి కనులలోనే ఆనాటి కలలు దాగే
  
చరణం:నగుమోము చూడబోయి, నిను చేర నాటి ఈరేయీ..ఈ..ఈ
 నగుమోము చూడబో...ఓ..యి, నిను చేర నాటి ఈరేయీ..ఈ..ఈ
 నను క్రీగంటనే, కని ఆవెంటనే, చని దూరాన దాగుంటివే..ఏ..ఏ
 నా రాణి కనులలోనే ఆనాటి కలలు దాగే
  
చరణం:సిగలోని మల్లెపూల, సవరించబోవు వేళా..ఆ..ఆ
 సిగలోని మల్లెపూ..ఊ..ల సవరించబోవు వేళ
 మది గిలిగింతగా, చెయి విదలించగా, ఎద నిను కోరి పులకించెనే..ఏ..ఏ
 నా రాణి కనులలోనే ఆనాటి కలలు దాగే
  
చరణం:పడకింటిశయ్య చెంతా..ఆ.., నీ మేను తాకినంత
 పడకింటిశయ్య చెంతా..ఆ.., నీ మేను తాకినంత
 మన గీతాలలో, జలపాతాలలో
 మన గీతాలలో, జలపాతాలలో, నవరాగాలు మ్రోగేనులే..ఏ..ఏ
 నా రాణి కనులలోనే ఆనాటి కలలు దాగే
 ఊరించు తొలిదినాలే, ఈరేయి పిలువసాగే..ఏ..ఏ..
 నా రాణి కనులలోనే

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి-అంతస్తులు-1965 (2) చి-అంతా మనవాళ్ళే-1954 (1) చి-అందం కోసం పందెం-1971 (2) చి-అగ్గి బరాటా-1966 (1) చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 (1) చి-అన్నపూర్ణ-1960 (1) చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 (5) చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 (2) చి-అమాయకుడు-1968 (1) చి-ఆడ పెత్తనం-1958 (2) చి-ఆత్మగౌరవం-1966 (1) చి-ఆనందనిలయం-1971 (1) చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 (1) చి-ఆరాధన-1962 (2) చి-ఆస్తిపరులు-1966 (1) చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 (1) చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 (3) చి-ఉమాచండీగౌరీశంకరుల కధ-1968 (1) చి-ఉమాసుందరి-1956 (3) చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 (1) చి-ఉషాపరిణయం-1961 (1) చి-ఋష్యశృంగ-1961 (1) చి-ఏకవీర-1969 (1) చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 (2) చి-కన్నకొడుకు-1973 (1) చి-కన్యాశుల్కం-1955 (2) చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 (2) చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 (10) చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 (4) చి-కుంకుమ రేఖ-1960 (1) చి-కులగౌరవం-1972 (1) చి-కృష్ణ లీలలు-1959 (3) చి-కృష్ణప్రేమ-1961 (3) చి-కొడుకు కోడలు-1972 (1) చి-గాలిమేడలు-1962 (2) చి-గుండమ్మకథ-1962 (1) చి-గుడిగంటలు-1964 (1) చి-గుణసుందరి కథ-1949 (1) చి-గులేబకావళి కథ-1962 (4) చి-గృహప్రవేశము-1946 (1) చి-గృహలక్ష్మి-1967 (3) చి-చండీరాణి-1953 (1) చి-చంద్రహారం-1954 (3) చి-చంద్రహాస-1965 (1) చి-చరణదాసి-1956 (2) చి-చింతామణి-1956 (1) చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 (1) చి-చిలకా-గోరింక-1966 (1) చి-చివరకు మిగిలేది!-1960 (1) చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 (1) చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 (3) చి-జయం మనదే-1956 (1) చి-జయభేరి-1959 (3) చి-జయసింహ-1955 (3) చి-జరిగిన కథ-1969 (1) చి-జీవన తరంగాలు-1973 (1) చి-జైజవాన్‌-1970 (1) చి-టైగర్ రాముడు-1962 (1) చి-డా.ఆనంద్-1966 (1) చి-డా.చక్రవర్తి-1964 (1) చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 (5) చి-తేనె మనసులు-1965 (1) చి-తోడికోడళ్ళు-1957 (1) చి-దీపావళి-1960 (2) చి-దేవకన్య-1968 (1) చి-దేవత-1965 (1) చి-దేవదాసు-1953 (1) చి-దేవాంతకుడు-1960 (1) చి-దేశద్రోహులు-1964 (1) చి-దొరికితే దొంగలు (1) చి-ద్రోహి-1948 (1) చి-ధర్మదాత-1970 (1) చి-ధర్మాంగద-1949 (1) చి-నమ్మినబంటు-1960 (1) చి-నర్తనశాల-1963 (2) చి-నలదమయంతి-1957 (1) చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 (1) చి-నాదీ ఆడజన్మే-1965 (1) చి-నిర్దోషి-1951 (1) చి-నిర్దోషి-1967 (1) చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 (2) చి-పరోపకారం-1953 (2) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 (3) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 (1) చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 (1) చి-పల్లెటూరు-1952 (3) చి-పవిత్ర బంధం-1971 (1) చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 (1) చి-పసుపు కుంకుమ-1955 (1) చి-పాండవ వనవాసం-1965 (5) చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 (1) చి-పాతాళ భైరవి-1951 (1) చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 (1) చి-పిడుగు రాముడు-1966 (1) చి-పూజాఫలం-1964 (1) చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 (1) చి-పెద్ద మనుషులు-1954 (2) చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 (2) చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 (3) చి-పెళ్ళి సందడి-1959 (1) చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 (3) చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 (2) చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 (1) చి-ప్రపంచం-1950 (1) చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 (2) చి-ప్రియురాలు-1952 (1) చి-ప్రేమ నగర్-1971 (1) చి-ప్రేమ-1952 (1) చి-బంగారు గాజులు-1968 (1) చి-బండ రాముడు-1959 (1) చి-బందిపోటు-1963 (1) చి-బడి పంతులు-1972 (1) చి-బభ్రువాహన-1964 (3) చి-బలే బావ-1957 (1) చి-బాల భారతం-1972 (1) చి-బాలనాగమ్మ-1959 (4) చి-బాలభారతం-1972 (1) చి-బాలరాజు కథ-1970 (1) చి-బాలరాజు-1948 (2) చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 (1) చి-బావమరదళ్ళు-1961 (1) చి-బికారి రాముడు-1961 (1) చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 (1) చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 (1) చి-భక్త అంబరీష-1959 (2) చి-భక్త జయదేవ-1961 (1) చి-భక్త తుకారాం-1973 (3) చి-భక్త రఘునాథ్-1960 (2) చి-భక్త రామదాసు-1964 (1) చి-భక్త శబరి-1960 (1) చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 (1) చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 (1) చి-భాగ్యదేవత-1959 (1) చి-భాగ్యరేఖ-1957 (1) చి-భామా విజయం-1967 (2) చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 (4) చి-భీష్మ-1962 (5) చి-భూకైలాస్-1958 (4) చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 (1) చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 (1) చి-మంచి మనసులు-19 (1) చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 (1) చి-మనదేశం-1949 (3) చి-మనసు మమత (1) చి-మనుషులు-మమతలు-1965 (1) చి-మరపురాని కథ-1967 (2) చి-మర్మయోగి-1964 (1) చి-మల్లీశ్వరి-1951 (3) చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 (2) చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 (3) చి-మాయాబజార్-1957 (3) చి-మూగ మనసులు-1964 (2) చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 (1) చి-యశొద కృష్ణ-1975 (1) చి-యోగి వేమన-1947 (1) చి-రంగుల రాట్నం-1967 (1) చి-రక్త సిందూరం-1967 (1) చి-రక్షరేఖ-1949 (1) చి-రణభేరి-1968 (2) చి-రహస్యం-1967 (2) చి-రాజ మకుటం-1960 (1) చి-రాజకోట రహస్యం-1971 (2) చి-రాజు పేద-1954 (2) చి-రాము-1968 (2) చి-రుణానుబంధం-1960 (1) చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 (1) చి-రోజులు మారాయి-1955 (1) చి-లక్ష్మమ్మ-1950 (2) చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 (2) చి-లవకుశ-1963 (1) చి-వదినగారి గాజులు-1955 (1) చి-వరుడు కావాలి-1957 (1) చి-వాగ్దానం-1961 (3) చి-వారసత్వం-1964 (2) చి-వాల్మీకి-1963 (1) చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 (2) చి-విజయం మనదే-1970 (1) చి-వినాయక చవితి-1957 (5) చి-విమల-1960 (2) చి-విష్ణుమాయ-1963 (1) చి-వీర కంకణం-1957 (2) చి-వీరాంజనేయ-1968 (2) చి-వెలుగు నీడలు-1961 (2) చి-వెలుగునీదలు-1961 (1) చి-శకుంతల-1966 (1) చి-శభాష్ రాజా-1961 (1) చి-శభాష్ రాముడు-1959 (1) చి-శాంతి నివాసం-1960 (1) చి-శోభ-1958 (1) చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 (4) చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (1) చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 (2) చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 (1) చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 (2) చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 (3) చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 (1) చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 (2) చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (2) చి-షావుకారు-1950 (2) చి-సంతానం-1955 (5) చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 (4) చి-సంసారం-1950 (3) చి-సతీ అనసూయ-1957 (2) చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 (3) చి-సతీ సులోచన-1961 (2) చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 (2) చి-సప్తస్వరాలు-1969 (1) చి-సారంగధర-1957 (2) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 (2) చి-సుమంగళి-1965 (1) చి-స్వప్న సుందరి-1950 (3) చి-స్వర్గసీమ-1945 (1) చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 (1) చి-హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త-1966 (1) చి-హరిశ్చంద్ర-1956 (2)

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (79) గా-ఘంటసాల-పి.సుశీల (3) గా-ఘంటసాల-బృందం (5) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (11) గా-పి.లీల తో (20) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (2) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది (5) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1) గా-సుశీల-బృందం తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

స-విజయభాస్కర్ (1) సం -A.M.రాజా (1) సం- ఘంటసాల (1) సం-అద్దేపల్లి (1) సం-అశ్వత్థామ (4) సం-అశ్వద్ధామ (1) సం-ఆదినారాయణ రావు (5) సం-ఆదినారాయణరావు (2) సం-ఆర్.గోవర్ధనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం (1) సం-ఎం.రంగారావు (1) సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు (3) సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి (11) సం-ఓగిరాల (1) సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి (2) సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు (4) సం-కె.ప్రసాదరావు (1) సం-కె.వి. మహదేవన్ (2) సం-కె.వి.మహదేవన్ (15) సం-గాలి పెంచల (6) సం-ఘంటసాల (78) సం-జె.వి.రాఘవులు (1) సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి (2) సం-జోసెఫ్.వి.కృష్ణమూర్తి (1) సం-టి.ఆర్.పాప (1) సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం (1) సం-టి.చలపతిరావు (9) సం-టి.జి.లింగప్ప (3) సం-టి.వి.రాజు (29) సం-నాగయ్య-ఓగిరాల (1) సం-నాగయ్య-తదితరులు (1) సం-పామర్తి (5) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కె (1) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే (1) సం-పి.శ్రీనివాస్ (1) సం-పెండ్యాల (37) సం-బాబురావు (1) సం-బాలాంత్రపు (1) సం-బి.గోపాలం (2) సం-బి.శంకర్ (1) సం-మణి-పూర్ణానంద (1) సం-మల్లేశ్వరరావు (1) సం-మాస్టర్ వేణు (11) సం-ముగ్గురు దర్శకులు (2) సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర (2) సం-రాజు-లింగప్ప (2) సం-రాజేశ్వరరావు-హనుమంతరావు (1) సం-రామనాథన్‌ (3) సం-రామనాథన్‌-పామర్తి (1) సం-విజయా కృష్ణమూర్తి (3) సం-విశ్వనాథన్‌-రాఘవులు (1) సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి (5) సం-వై.రంగారావు (1) సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి (1) సం-సాలూరు (44) సం-సాలూరు-గోపాలం (1) సం-సి. ఆర్. సుబ్బరామన్ (1) సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం (12) సం-సుబ్బయ్యనాయుడు (2) సం-సుబ్బురామన్ (1) సం-సుబ్బురామన్‍-విశ్వనాథన్ (1) సం-సుసర్ల (18) సం-హనుమంతరావు (2) సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి (1)

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-అనిసెట్టి-పినిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-కోపల్లి ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-చేమకూర. ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాబ్జీ ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వసంతరావు ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-ఘంటసాల రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి రచన-సముద్రాల సీ.