13, జూన్ 2020, శనివారం

అందాల చందమామ - సంసారం నుండి ఘంటసాల

1950లో సాధనా బ్యానర్ పై నిర్మింపబడిన సంసారం చిత్రం నుండి ఘంటసాల మాస్టారు పాడిన మధుర గీతం.  సాహిత్యం-సదాశివబ్రహ్మం మరియు సంగీతం-సుసర్ల దక్షిణామూర్తి.Thanks to GVS Sastry for the video12, జూన్ 2020, శుక్రవారం

రావే చెలి ఈ వేళ - ఆప్తమిత్రులు నుండి ఘంటసాల, లీల
నిర్మాణం: శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ఫిలిం కంపెనీ వారి

చిత్రం: ఆప్తమిత్రులు (1963)

రచన: సముద్రాల జూనియర్ 

సంగీతం: ఘంటసాల

గానం: ఘంటసాల, పి.లీల
నిర్మాత & దర్శకత్వం: కె.బి.నాగభూషణం


పల్లవి: ఘంటసాల: రావే చెలీ ఈ వేళ, అనురాగాల భోగాల తేలా..ఆ..


రావే చెలీ ఈ వేళ

పి.లీల: ఈ చిన్నదే నీదోయి చెయిచాచి నిన్నే కోరునోయీ..ఈ..


ఈ చిన్నదే నీదోయిచరణం: పి.లీల: అందాల పూల చందాలు చూచి డెందాన పొంగారె ఆనందమే..

ఘంటసాల: ఆ…ఆ….ఆ..ఆ...

పి.లీల: అందాల పూల చందాలు చూచి డెందాన పొంగారె ఆనందమే


అందాని పూవుల పందిళ్ళలో (2) ఆనందాలు జవరాలి సందిళ్ళలో


రావే చెలీ ఈ వేళచరణం: ఘంటసాల: నా వూహలేలే ఆ ఊర్వశీ, నన్నూరించు రాధ నీవే ప్రేయసి 

పి.లీల: అహహా..హహా..అహాహా..

ఘంటసాల: నా వూహలేలే ఆ ఊర్వశీ, నన్నూరించు రాధ నీవే ప్రేయసి 

పి.లీల: నే రాధనై నీవు గోవిందుడై..ఐ…(2) చరియించు ఈ వని బృందావనీ..


ఈ చిన్నదే నీదోయిచరణం: పి.లీల: సురలోకమన్నది నిజమో కలా? సుఖచిందు ఈ సీమె మన స్వర్గము 

ఘంటసాల: హాయ్, సోలేములే సఖి తొలి ప్రేమలా..


సరదాలా ఈ లీలా సరాగాలా


రావే చెలీ ఈ వేళ, అనురాగాల భోగాల తేలా


ఈ చిన్నదే నీదోయి చెయిచాచి నిన్నే కోరునోయీ


11, జూన్ 2020, గురువారం

దాశరథి తొలి సినీ గీతం - ఘంటసాల, సుశీల పాడిన " కంటిపాపలో నిలిచిపోరా" వాగ్దానం చిత్రం నుండి


నిర్మాణం: కవితా చిత్ర వారి 

చిత్రం: వాగ్దానం (1961)

రచన: దాశరథి (తొలి సినీ గీతం)

సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 

గానం: ఘంటసాల, సుశీల 

దర్శకత్వం: ఆచార్య ఆత్రేయ

సుశీల: ఊ..ఊ..ఊ….ఊ…ఊ….
పల్లవి:
నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా.. నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా


నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా, నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా

ఘంటసాల: ఆ..ఆ..ఆ…ఆ.ఆ..ఆ…..ఆఆ.ఆ…ఆ.అ.ఆ..ఆ
చరణం: సుశీల: ఈనాటీ పున్నమీ, ఏనాటీ పున్నెమో జాబిలీ వెలిగేను మనకోసమే

ఘంటసాల: ఆ..అహా..ఆ..ఆ..

సుశీల: ఈనాటీ పున్నమీ, ఏనాటీ పున్నెమో జాబిలీ వెలిగేను మనకోసమే

ఘంటసాల: నెయ్యాలలో తలపుటుయ్యాలలో - 2, అందుకొందాము అందని ఆకాశమె 

సుశీల: నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా.. నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా
చరణం: ఘంటసాల: ఆ చందమామలో ఆనందసీమలో వెన్నెల స్నానాలు చేయుదమా

సుశీల: ఆహా..హాహా ఆ..ఆ..ఆ..

ఘంటసాల: ఆ చందమామలో ఆనందసీమలో వెన్నెల స్నానాలు చేయుదమా

సుశీల: మేఘాలలో వలపు రాగాలలో..ఓ. -2, దూరదూరాల స్వర్గాల చేరుదమా?

సుశీల: నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా.. నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా
చరణం: సుశీల: ఈ పూల దారులు, ఆ నీలి తారలు, తీయని స్వప్నాల తేలించగా

ఘంటసాల: ఆహా..హా..ఆ..ఆ.

సుశీల: ఈ పూల దారులు, ఆ నీలి తారలు, తీయని స్వప్నాల తేలించగా

ఘంటసాల: అందాలను, తీపి బంధాలను -2, అల్లుకొందాము డెందాలు పాలించగ

సుశీల: నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా.. నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా

ఇద్దరు: ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఆ..ఆ..ఆ..ఆ…ఆ..

సుశీల: నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా.. నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా


10, జూన్ 2020, బుధవారం

అనగనగా ఒక చిన్నది - పెళ్ళికాని పిల్లలు నుండి ఘంటసాల, సుశీలచిత్రం: పెళ్ళికాని పిల్లలు (1961)

రచన: ఆరుద్ర

సంగీతం: మాస్టర్ వేణు

గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల
పల్లవి: ఘంటసాల: అనగనగా ఒక చిన్నదీ, ఆకాశంలోనున్నదీ


అక్కల పెళ్ళీ అయ్యేదాకా చిక్కను పోవోయ్ అన్నదీ.. | అనగనగా |


అనగనగా ఒక చిన్నది
చరణం: సుశీల: పరులకు పెళ్ళీ జరిపేవాడు వలచినదానీ మరిచాడు (2)

ఘంటసాల: మరిచాననుకుని తలచేలోగా మగువచెంతనే నిలచాడు 


అనగనగా ఒక చిన్నది, అభినవ ఊర్వశినన్నది


ఓడినవెంటనె మనసును గెలిచి వయ్యారముగానున్నది


అనగనగా ఒక చిన్నది, అభినవ ఊర్వశినన్నది

సుశీల: ఆటల పాటల ఆడువారిని ఆడించుట మీ పరిపాటి (2)

ఘంటసాల: వాలుచూపుతో (2) కీలుబొమ్మలా ఆడించకు నను వగలాడి 


ఆడించకు నను వగలాడి
చరణం: సుశీల: తీయనిపాటల హాయిగ పాడి కోయిలయేదో కోరినది


తనమది దోచిన పాటగానికీ (2), దాసురాలిగా మారినదీ..(2)


తీయనిపాటల హాయిగ పాడి కోయిలయేదో కోరినది

ఘంటసాల: అనగనగా ఒక చిన్నది, అతిశయమెంతో వున్నది 


రౌడీమూకలు రభసచేయగా రక్షించండోయ్ అన్నది


అనగనగా ఒక చిన్నది, అతిశయమెంతో వున్నది 

సుశీల: ఎందరినైనా ఎడమచేతితో కిందికి తోసే మీకు సలాం (2)

ఘంటసాల: అంతటి ధీరుడు, అంతటి వీరుడు (2) అయినాడిదిగో నీకు గులాం

ఇద్దరు: ఆహాహాహహ హాహహా ఆహాహహహ హాహహా (2)

మిడిసిపడకు మిడిసిపడకు - ఆస్తిపరులు చిత్రం నుండి ఘంటసాల
చిత్రంః ఆస్తిపరులు


రచనః ఆచార్య ఆత్రేయ


సంగీతంః కె.వి. మహదేవన్


గానంః ఘంటసాలప. మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్త కూతురాముందు ముందు ఉందిలే సంబరాల జాతరా (2) । మిడిసి ।


మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్త కూతురా రారాచ. దోరవయసు అలవి కాని భారమయిందిఆ బరువు మోయలేక నడుము పలచబడింది । దోర ।


నడుములేని నడకే ఒక నాట్యమయింది (2)చూచి చూచి బావ మనసు సొమ్మసిలింది.. సొమ్మసిలింది । మిడిసి ।


చ. అత్తకూతురంటేనే హక్కు ఉందిలేఅల్లరెంత చేసినా చెల్లుతుందిలే । అత్త ।


ముక్కుతాడు వేయువేళ ముంచుకొచ్చు సిగ్గులు (2)ఇంత అత్త కూతురూ కొత్త పెళ్ళి కూతురే కొత్త పెళ్ళి కూతురే । మిడిసి ।

8, జూన్ 2020, సోమవారం

శోభ చిత్రం నుండి ఘంటసాల పద్యాలు

1958 లో పొన్నలూరి బ్రదర్స్ సంస్థ కమలాకర కామేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో అంజలి, ఎన్.టి. రామారావు నాయికానాయికలుగా నిర్మించిన చిత్రం "శోభ". ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకులు అలనాటి మేటి నేపథ్య గాయకులు ఎ.ఎం. రాజా.  ఈ చిత్రానికి ఘంటసాల మాస్టారు రెండు మూడు పద్యాలు పాడారు. వీటిని ప్రముఖ హాస్యనటులు రేలంగిపై చిత్రీకరించారు.
 
ఇందులో మొదటి పద్యం "శశాంక విజయం" (తారా శశాంకం) నుండి గ్రహించబడింది. ఇందులో చంద్రుడు తారను వర్ణించే పద్యమిది.కొమ్మగాదిది బంగారు బొమ్మగాని


ఇంతిగాదిది జాజిపూబంతిగాని


కలికిగాదిది మరుని పూమొలికిగాని


భామకాదిది లావణ్యసీమగాని


రెండవ పద్యం బమ్మెఱ పోతన విరచిత భాగవతంలోని రుక్మిణీ కల్యాణం ఘట్టం నుండి తీసుకోబడిన పద్యం ఇది. దీనికి చక్కని వివరణ "ఈమాట" వెబ్ జైన్ లో శ్రీ చీమలమర్రి బృందావనరావు గారు వ్రాసిన వివరణ ఏమంటే - "ఒక యువకుని ప్రేమించి, తన ప్రేమ సాఫల్యం పొందగల అవకాశాలుగాని, తన వారినుంచి తగిన సానుకూలతగానీ లేకపోవడంతో స్వయంగా తన ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి, ఆ యత్నాలు ఫలిస్తాయో లేదో అనే సందేహమూ, ఆతురతా, ఏమవుతుందో అనే భయమూ - వీటితో డోలాయమానమౌతున్న కన్నెమనసు ఈ పద్యంలో ఎంతో సహజంగా కనిపిస్తుంది". ఘనుడా భూసురుడేగెనో నడుమ మార్గశ్రాంతుడై చిక్కెనో


విని కృష్ణుండది తప్పుగా తలచెనో విచ్చేసెనో ఈశ్వరుం


డనుకూలింప తలంచునో తలపడో ఆర్యామహాదేవియున్


నను రక్షింప ఎరుంగునో ఎరుగదో నా భాగ్యమెట్లున్నదో

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి- అంతస్తులు -1965 చి-అందం కోసం పందెం-1971 చి-అగ్గి బరాటా-1966 చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 చి-అనగాఅనగా ఒక రాజు (డబ్బింగ్)-1959 చి-అన్నపూర్ణ-1960 చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 చి-అమాయకుడు-1968 చి-ఆడ పెత్తనం-1958 చి-ఆత్మగౌరవం-1966 చి-ఆనందనిలయం-1971 చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 చి-ఆరాధన-1962 చి-ఆస్తిపరులు-1966 చి-ఆహుతి-1950 చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1962 చి-ఉమాసుందరి-1956 చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 చి-ఉషాపరిణయం-1961 చి-ఋష్యశృంగ-1961 చి-ఏకవీర-1969 చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 చి-కన్నకొడుకు-1973 చి-కన్యాశుల్కం-1955 చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 చి-కుంకుమ రేఖ-1960 చి-కులగౌరవం-1972 చి-కృష్ణ ప్రేమ-1961 చి-కృష్ణ లీలలు-1959 చి-కృష్ణప్రేమ-1961 చి-కోటీశ్వరుడు-1970 చి-గంగా గౌరీ సంవాదము-1958 చి-గాంధారి గర్వభంగం-1959 చి-గాలిమేడలు-1962 చి-గుండమ్మకథ-1962 చి-గుణసుందరి కథ-1949 చి-గులేబకావళి కథ-1962 చి-గృహప్రవేశము-1946 చి-గృహలక్ష్మి-1967 చి-చండీరాణి-1953 చి-చంద్రహారం-1954 చి-చంద్రహాస-1965 చి-చరణదాసి-1956 చి-చింతామణి-1956 చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 చి-జయం మనదే-1956 చి-జయభేరి-1959 చి-జయసింహ-1955 చి-జరిగిన కథ-1969 చి-జీవన తరంగాలు-1973 చి-జైజవాన్‌-1970 చి-టైగర్ రాముడు-1962 చి-టౌన్‌ బస్-1957 చి-డా.ఆనంద్-1966 చి-తలవంచని వీరుడు-1957 చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 చి-తేనె మనసులు-1965 చి-తోడికోడళ్ళు-1957 చి-దశావతారములు-1962 చి-దీపావళి-1960 చి-దేవకన్య-1968 చి-దేవత-1965 చి-దేవదాసు-1953 చి-దేవాంతకుడు-1960 చి-దేశద్రోహులు-1964 చి-దొంగనోట్లు (డబ్బింగ్)-1964 చి-దొరికితే దొంగలు చి-ద్రోహి-1948 చి-ధర్మదాత-1970 చి-ధర్మాంగద-1949 చి-నమ్మినబంటు-1960 చి-నర్తనశాల-1963 చి-నలదమయంతి-1957 చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 చి-నిర్దోషి-1951 చి-నిర్దోషి-1967 చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 చి-పరోపకారం-1953 చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 చి-పల్లెటూరు-1952 చి-పవిత్ర బంధం-1971 చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 చి-పసుపు కుంకుమ-1955 చి-పాండవ వనవాసం-1965 చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 చి-పాతాళ భైరవి-1951 చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 చి-పిడుగు రాముడు-1966 చి-పూజాఫలం-1964 చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 చి-పెద్ద మనుషులు-1954 చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 చి-పెళ్ళి సందడి-1959 చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 చి-ప్రపంచం-1950 చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 చి-ప్రాయశ్చిత్తం-1962 చి-ప్రియురాలు-1952 చి-ప్రేమ నగర్-1971 చి-ప్రేమ-1952 చి-బంగారు గాజులు-1968 చి-బండ రాముడు-1959 చి-బందిపోటు-1963 చి-బడి పంతులు-1972 చి-బభ్రువాహన-1964 చి-బలే బావ-1957 చి-బాలనాగమ్మ-1959 చి-బాలభారతం-1972 చి-బాలరాజు కథ-1970 చి-బాలరాజు-1948 చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 చి-బావమరదళ్ళు-1961 చి-బికారి రాముడు-1961 చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 చి-భక్త అంబరీష-1959 చి-భక్త జయదేవ-1961 చి-భక్త తుకారాం-1973 చి-భక్త రఘునాథ్-1960 చి-భక్త రామదాసు-1964 చి-భక్త శబరి-1960 చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 చి-భాగ్యదేవత-1959 చి-భాగ్యరేఖ-1957 చి-భాగ్యవంతులు (డబ్బింగ్)-1962 చి-భామా విజయం-1967 చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 చి-భీష్మ-1962 చి-భూకైలాస్-1958 చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 చి-మదన మంజరి-1961 చి-మనదేశం-1949 చి-మనుషులు-మమతలు-1965 చి-మరపురాని కథ-1967 చి-మర్మయోగి-1964 చి-మల్లీశ్వరి-1951 చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 చి-మాయాబజార్-1957 చి-మూగ మనసులు-1964 చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 చి-యశొద కృష్ణ-1975 చి-యోగి వేమన-1947 చి-రంగుల రాట్నం-1967 చి-రక్త సిందూరం-1967 చి-రక్షరేఖ-1949 చి-రణభేరి-1968 చి-రత్నగిరి రహస్యం (డబ్బింగ్)-1957 చి-రహస్యం-1967 చి-రాజ మకుటం-1960 చి-రాజకోట రహస్యం-1971 చి-రాజు పేద-1954 చి-రాము-1968 చి-రుణానుబంధం-1960 చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 చి-రోజులు మారాయి-1955 చి-లక్ష్మమ్మ-1950 చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 చి-లవకుశ-1963 చి-వదినగారి గాజులు-1955 చి-వరుడు కావాలి-1957 చి-వాగ్దానం-1961 చి-వారసత్వం-1964 చి-వాల్మీకి-1963 చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969. పా-పి.సుశీల తో చి-విజయం మనదే-1970 చి-వినాయక చవితి-1957 చి-విమల-1960 చి-విష్ణుమాయ-1963 చి-వీర కంకణం-1957 చి-వీరఖడ్గము-1958 చి-వీరాంజనేయ-1968 చి-వెలుగు నీడలు-1961 చి-శకుంతల-1966 చి-శభాష్ రాజా-1961 చి-శభాష్ రాముడు-1959 చి-శాంతి నివాసం-1960 చి-శోభ-1958 చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 చి-శ్రీ వల్లీ కల్యాణం (డ)-1962 చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 చి-శ్రీరామభక్త హనుమాన్ (డబ్బింగ్)-1958 చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 చి-షావుకారు-1950 చి-సంతానం-1955 చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 చి-సంసారం-1950 చి-సతీ అనసూయ-1957 చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 చి-సతీ సులోచన-1961 చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 చి-సప్తస్వరాలు-1969 చి-సరస్వతీ శపథం-1967 చి-సర్వర్ సుందరం-1966 చి-సారంగధర-1957 చి-సాహసవీరుడు-1956 (డబ్బింగ్) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 చి-సుమంగళి-1965 చి-స్వప్న సుందరి-1950 చి-స్వర్గసీమ-1945 చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 చి-హరిశ్చంద్ర-1956

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (72) గా-ఘంటసాల-బృందం (3) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (10) గా-పి.లీల తో (18) గా-పి.లీలతో (2) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (1) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది తో (2) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

సం-అద్దేపల్లి సం-అశ్వత్థామ సం-అశ్వద్ధామ సం-ఆదినారాయణ రావు సం-ఆర్.గోవర్ధనం సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం సం-ఎం.రంగారావు సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి సం-ఓగిరాల సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు సం-గాలి పెంచల సం-ఘంటసాల సం-జె.వి.రాఘవులు సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం సం-టి.చలపతిరావు సం-టి.జి.లింగప్ప సం-టి.వి.రాజు సం-నాగయ్య-తదితరులు సం-పామర్తి సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే సం-పి.శ్రీనివాస్ సం-పెండ్యాల సం-బాలాంత్రపు సం-బి.శంకర్ సం-మణి-పూర్ణానంద సం-మల్లేశ్వరరావు సం-మాస్టర్ వేణు సం-ముగ్గురు దర్శకులు సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర సం-రాజు-లింగప్ప సం-రామనాథన్‌ సం-విజయా కృష్ణమూర్తి సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి సం-వై.రంగారావు సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి సం-సాలూరు సం-సాలూరు-గోపాలం సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం సం-సుబ్బయ్యనాయుడు సం-సుబ్బరామన్‌ సం-సుబ్బురామన్ సం-సుసర్ల సం-హనుమంతరావు సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి