13, జూన్ 2020, శనివారం

అందాల చందమామ - సంసారం నుండి ఘంటసాల

1950లో సాధనా బ్యానర్ పై నిర్మింపబడిన సంసారం చిత్రం నుండి ఘంటసాల మాస్టారు పాడిన మధుర గీతం.  సాహిత్యం-సదాశివబ్రహ్మం మరియు సంగీతం-సుసర్ల దక్షిణామూర్తి.



Thanks to GVS Sastry for the video



12, జూన్ 2020, శుక్రవారం

రావే చెలి ఈ వేళ - ఆప్తమిత్రులు నుండి ఘంటసాల, లీల








నిర్మాణం: శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ఫిలిం కంపెనీ వారి

చిత్రం: ఆప్తమిత్రులు (1963)

రచన: సముద్రాల జూనియర్ 

సంగీతం: ఘంటసాల

గానం: ఘంటసాల, పి.లీల
నిర్మాత & దర్శకత్వం: కె.బి.నాగభూషణం






పల్లవి: ఘంటసాల: రావే చెలీ ఈ వేళ, అనురాగాల భోగాల తేలా..ఆ..


రావే చెలీ ఈ వేళ

పి.లీల: ఈ చిన్నదే నీదోయి చెయిచాచి నిన్నే కోరునోయీ..ఈ..


ఈ చిన్నదే నీదోయి



చరణం: పి.లీల: అందాల పూల చందాలు చూచి డెందాన పొంగారె ఆనందమే..

ఘంటసాల: ఆ…ఆ….ఆ..ఆ...

పి.లీల: అందాల పూల చందాలు చూచి డెందాన పొంగారె ఆనందమే


అందాని పూవుల పందిళ్ళలో (2) ఆనందాలు జవరాలి సందిళ్ళలో


రావే చెలీ ఈ వేళ



చరణం: ఘంటసాల: నా వూహలేలే ఆ ఊర్వశీ, నన్నూరించు రాధ నీవే ప్రేయసి 

పి.లీల: అహహా..హహా..అహాహా..

ఘంటసాల: నా వూహలేలే ఆ ఊర్వశీ, నన్నూరించు రాధ నీవే ప్రేయసి 

పి.లీల: నే రాధనై నీవు గోవిందుడై..ఐ…(2) చరియించు ఈ వని బృందావనీ..


ఈ చిన్నదే నీదోయి



చరణం: పి.లీల: సురలోకమన్నది నిజమో కలా? సుఖచిందు ఈ సీమె మన స్వర్గము 

ఘంటసాల: హాయ్, సోలేములే సఖి తొలి ప్రేమలా..


సరదాలా ఈ లీలా సరాగాలా


రావే చెలీ ఈ వేళ, అనురాగాల భోగాల తేలా


ఈ చిన్నదే నీదోయి చెయిచాచి నిన్నే కోరునోయీ


11, జూన్ 2020, గురువారం

దాశరథి తొలి సినీ గీతం - ఘంటసాల, సుశీల పాడిన " కంటిపాపలో నిలిచిపోరా" వాగ్దానం చిత్రం నుండి






నిర్మాణం: కవితా చిత్ర వారి 

చిత్రం: వాగ్దానం (1961)

రచన: దాశరథి (తొలి సినీ గీతం)

సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 

గానం: ఘంటసాల, సుశీల 

దర్శకత్వం: ఆచార్య ఆత్రేయ





సుశీల: ఊ..ఊ..ఊ….ఊ…ఊ….
పల్లవి:
నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా.. నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా


నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా, నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా

ఘంటసాల: ఆ..ఆ..ఆ…ఆ.ఆ..ఆ…..ఆఆ.ఆ…ఆ.అ.ఆ..ఆ




చరణం: సుశీల: ఈనాటీ పున్నమీ, ఏనాటీ పున్నెమో జాబిలీ వెలిగేను మనకోసమే

ఘంటసాల: ఆ..అహా..ఆ..ఆ..

సుశీల: ఈనాటీ పున్నమీ, ఏనాటీ పున్నెమో జాబిలీ వెలిగేను మనకోసమే

ఘంటసాల: నెయ్యాలలో తలపుటుయ్యాలలో - 2, అందుకొందాము అందని ఆకాశమె 

సుశీల: నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా.. నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా




చరణం: ఘంటసాల: ఆ చందమామలో ఆనందసీమలో వెన్నెల స్నానాలు చేయుదమా

సుశీల: ఆహా..హాహా ఆ..ఆ..ఆ..

ఘంటసాల: ఆ చందమామలో ఆనందసీమలో వెన్నెల స్నానాలు చేయుదమా

సుశీల: మేఘాలలో వలపు రాగాలలో..ఓ. -2, దూరదూరాల స్వర్గాల చేరుదమా?

సుశీల: నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా.. నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా




చరణం: సుశీల: ఈ పూల దారులు, ఆ నీలి తారలు, తీయని స్వప్నాల తేలించగా

ఘంటసాల: ఆహా..హా..ఆ..ఆ.

సుశీల: ఈ పూల దారులు, ఆ నీలి తారలు, తీయని స్వప్నాల తేలించగా

ఘంటసాల: అందాలను, తీపి బంధాలను -2, అల్లుకొందాము డెందాలు పాలించగ

సుశీల: నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా.. నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా

ఇద్దరు: ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఆ..ఆ..ఆ..ఆ…ఆ..

సుశీల: నా కంటి పాపలో నిలిచి పోరా.. నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా


10, జూన్ 2020, బుధవారం

అనగనగా ఒక చిన్నది - పెళ్ళికాని పిల్లలు నుండి ఘంటసాల, సుశీల







చిత్రం: పెళ్ళికాని పిల్లలు (1961)

రచన: ఆరుద్ర

సంగీతం: మాస్టర్ వేణు

గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల




పల్లవి: ఘంటసాల: అనగనగా ఒక చిన్నదీ, ఆకాశంలోనున్నదీ


అక్కల పెళ్ళీ అయ్యేదాకా చిక్కను పోవోయ్ అన్నదీ.. | అనగనగా |


అనగనగా ఒక చిన్నది




చరణం: సుశీల: పరులకు పెళ్ళీ జరిపేవాడు వలచినదానీ మరిచాడు (2)

ఘంటసాల: మరిచాననుకుని తలచేలోగా మగువచెంతనే నిలచాడు 


అనగనగా ఒక చిన్నది, అభినవ ఊర్వశినన్నది


ఓడినవెంటనె మనసును గెలిచి వయ్యారముగానున్నది


అనగనగా ఒక చిన్నది, అభినవ ఊర్వశినన్నది

సుశీల: ఆటల పాటల ఆడువారిని ఆడించుట మీ పరిపాటి (2)

ఘంటసాల: వాలుచూపుతో (2) కీలుబొమ్మలా ఆడించకు నను వగలాడి 


ఆడించకు నను వగలాడి




చరణం: సుశీల: తీయనిపాటల హాయిగ పాడి కోయిలయేదో కోరినది


తనమది దోచిన పాటగానికీ (2), దాసురాలిగా మారినదీ..(2)


తీయనిపాటల హాయిగ పాడి కోయిలయేదో కోరినది

ఘంటసాల: అనగనగా ఒక చిన్నది, అతిశయమెంతో వున్నది 


రౌడీమూకలు రభసచేయగా రక్షించండోయ్ అన్నది


అనగనగా ఒక చిన్నది, అతిశయమెంతో వున్నది 

సుశీల: ఎందరినైనా ఎడమచేతితో కిందికి తోసే మీకు సలాం (2)

ఘంటసాల: అంతటి ధీరుడు, అంతటి వీరుడు (2) అయినాడిదిగో నీకు గులాం

ఇద్దరు: ఆహాహాహహ హాహహా ఆహాహహహ హాహహా (2)

మిడిసిపడకు మిడిసిపడకు - ఆస్తిపరులు చిత్రం నుండి ఘంటసాల








చిత్రంః ఆస్తిపరులు


రచనః ఆచార్య ఆత్రేయ


సంగీతంః కె.వి. మహదేవన్


గానంః ఘంటసాల







ప. మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్త కూతురా



ముందు ముందు ఉందిలే సంబరాల జాతరా (2) । మిడిసి ।


మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్త కూతురా రారా







చ. దోరవయసు అలవి కాని భారమయింది



ఆ బరువు మోయలేక నడుము పలచబడింది । దోర ।


నడుములేని నడకే ఒక నాట్యమయింది (2)



చూచి చూచి బావ మనసు సొమ్మసిలింది.. సొమ్మసిలింది । మిడిసి ।






చ. అత్తకూతురంటేనే హక్కు ఉందిలే



అల్లరెంత చేసినా చెల్లుతుందిలే । అత్త ।


ముక్కుతాడు వేయువేళ ముంచుకొచ్చు సిగ్గులు (2)



ఇంత అత్త కూతురూ కొత్త పెళ్ళి కూతురే కొత్త పెళ్ళి కూతురే । మిడిసి ।

8, జూన్ 2020, సోమవారం

శోభ చిత్రం నుండి ఘంటసాల పద్యాలు

1958 లో పొన్నలూరి బ్రదర్స్ సంస్థ కమలాకర కామేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో అంజలి, ఎన్.టి. రామారావు నాయికానాయికలుగా నిర్మించిన చిత్రం "శోభ". ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకులు అలనాటి మేటి నేపథ్య గాయకులు ఎ.ఎం. రాజా.  ఈ చిత్రానికి ఘంటసాల మాస్టారు రెండు మూడు పద్యాలు పాడారు. వీటిని ప్రముఖ హాస్యనటులు రేలంగిపై చిత్రీకరించారు.
 
ఇందులో మొదటి పద్యం "శశాంక విజయం" (తారా శశాంకం) నుండి గ్రహించబడింది. ఇందులో చంద్రుడు తారను వర్ణించే పద్యమిది.



కొమ్మగాదిది బంగారు బొమ్మగాని


ఇంతిగాదిది జాజిపూబంతిగాని


కలికిగాదిది మరుని పూమొలికిగాని


భామకాదిది లావణ్యసీమగాని


రెండవ పద్యం బమ్మెఱ పోతన విరచిత భాగవతంలోని రుక్మిణీ కల్యాణం ఘట్టం నుండి తీసుకోబడిన పద్యం ఇది. దీనికి చక్కని వివరణ "ఈమాట" వెబ్ జైన్ లో శ్రీ చీమలమర్రి బృందావనరావు గారు వ్రాసిన వివరణ ఏమంటే - "ఒక యువకుని ప్రేమించి, తన ప్రేమ సాఫల్యం పొందగల అవకాశాలుగాని, తన వారినుంచి తగిన సానుకూలతగానీ లేకపోవడంతో స్వయంగా తన ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి, ఆ యత్నాలు ఫలిస్తాయో లేదో అనే సందేహమూ, ఆతురతా, ఏమవుతుందో అనే భయమూ - వీటితో డోలాయమానమౌతున్న కన్నెమనసు ఈ పద్యంలో ఎంతో సహజంగా కనిపిస్తుంది". 



ఘనుడా భూసురుడేగెనో నడుమ మార్గశ్రాంతుడై చిక్కెనో


విని కృష్ణుండది తప్పుగా తలచెనో విచ్చేసెనో ఈశ్వరుం


డనుకూలింప తలంచునో తలపడో ఆర్యామహాదేవియున్


నను రక్షింప ఎరుంగునో ఎరుగదో నా భాగ్యమెట్లున్నదో

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి-అంతస్తులు-1965 (2) చి-అంతా మనవాళ్ళే-1954 (1) చి-అందం కోసం పందెం-1971 (2) చి-అగ్గి బరాటా-1966 (1) చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 (1) చి-అన్నపూర్ణ-1960 (1) చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 (5) చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 (2) చి-అమాయకుడు-1968 (1) చి-ఆడ పెత్తనం-1958 (2) చి-ఆత్మగౌరవం-1966 (1) చి-ఆనందనిలయం-1971 (1) చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 (1) చి-ఆరాధన-1962 (2) చి-ఆస్తిపరులు-1966 (1) చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 (1) చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 (3) చి-ఉమాచండీగౌరీశంకరుల కధ-1968 (1) చి-ఉమాసుందరి-1956 (3) చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 (1) చి-ఉషాపరిణయం-1961 (1) చి-ఋష్యశృంగ-1961 (1) చి-ఏకవీర-1969 (1) చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 (2) చి-కన్నకొడుకు-1973 (1) చి-కన్యాశుల్కం-1955 (2) చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 (2) చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 (10) చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 (4) చి-కుంకుమ రేఖ-1960 (1) చి-కులగౌరవం-1972 (1) చి-కృష్ణ లీలలు-1959 (3) చి-కృష్ణప్రేమ-1961 (3) చి-కొడుకు కోడలు-1972 (1) చి-గాలిమేడలు-1962 (2) చి-గుండమ్మకథ-1962 (1) చి-గుడిగంటలు-1964 (1) చి-గుణసుందరి కథ-1949 (1) చి-గులేబకావళి కథ-1962 (4) చి-గృహప్రవేశము-1946 (1) చి-గృహలక్ష్మి-1967 (3) చి-చండీరాణి-1953 (1) చి-చంద్రహారం-1954 (3) చి-చంద్రహాస-1965 (1) చి-చరణదాసి-1956 (2) చి-చింతామణి-1956 (1) చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 (1) చి-చిలకా-గోరింక-1966 (1) చి-చివరకు మిగిలేది!-1960 (1) చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 (1) చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 (3) చి-జయం మనదే-1956 (1) చి-జయభేరి-1959 (3) చి-జయసింహ-1955 (3) చి-జరిగిన కథ-1969 (1) చి-జీవన తరంగాలు-1973 (1) చి-జైజవాన్‌-1970 (1) చి-టైగర్ రాముడు-1962 (1) చి-డా.ఆనంద్-1966 (1) చి-డా.చక్రవర్తి-1964 (1) చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 (5) చి-తేనె మనసులు-1965 (1) చి-తోడికోడళ్ళు-1957 (1) చి-దీపావళి-1960 (2) చి-దేవకన్య-1968 (1) చి-దేవత-1965 (1) చి-దేవదాసు-1953 (1) చి-దేవాంతకుడు-1960 (1) చి-దేశద్రోహులు-1964 (1) చి-దొరికితే దొంగలు (1) చి-ద్రోహి-1948 (1) చి-ధర్మదాత-1970 (1) చి-ధర్మాంగద-1949 (1) చి-నమ్మినబంటు-1960 (1) చి-నర్తనశాల-1963 (2) చి-నలదమయంతి-1957 (1) చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 (1) చి-నాదీ ఆడజన్మే-1965 (1) చి-నిర్దోషి-1951 (1) చి-నిర్దోషి-1967 (1) చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 (2) చి-పరోపకారం-1953 (2) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 (3) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 (1) చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 (1) చి-పల్లెటూరు-1952 (3) చి-పవిత్ర బంధం-1971 (1) చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 (1) చి-పసుపు కుంకుమ-1955 (1) చి-పాండవ వనవాసం-1965 (5) చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 (1) చి-పాతాళ భైరవి-1951 (1) చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 (1) చి-పిడుగు రాముడు-1966 (1) చి-పూజాఫలం-1964 (1) చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 (1) చి-పెద్ద మనుషులు-1954 (2) చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 (2) చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 (3) చి-పెళ్ళి సందడి-1959 (1) చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 (3) చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 (2) చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 (1) చి-ప్రపంచం-1950 (1) చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 (2) చి-ప్రియురాలు-1952 (1) చి-ప్రేమ నగర్-1971 (1) చి-ప్రేమ-1952 (1) చి-బంగారు గాజులు-1968 (1) చి-బండ రాముడు-1959 (1) చి-బందిపోటు-1963 (1) చి-బడి పంతులు-1972 (1) చి-బభ్రువాహన-1964 (3) చి-బలే బావ-1957 (1) చి-బాల భారతం-1972 (1) చి-బాలనాగమ్మ-1959 (4) చి-బాలభారతం-1972 (1) చి-బాలరాజు కథ-1970 (1) చి-బాలరాజు-1948 (2) చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 (1) చి-బావమరదళ్ళు-1961 (1) చి-బికారి రాముడు-1961 (1) చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 (1) చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 (1) చి-భక్త అంబరీష-1959 (2) చి-భక్త జయదేవ-1961 (1) చి-భక్త తుకారాం-1973 (3) చి-భక్త రఘునాథ్-1960 (2) చి-భక్త రామదాసు-1964 (1) చి-భక్త శబరి-1960 (1) చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 (1) చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 (1) చి-భాగ్యదేవత-1959 (1) చి-భాగ్యరేఖ-1957 (1) చి-భామా విజయం-1967 (2) చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 (4) చి-భీష్మ-1962 (5) చి-భూకైలాస్-1958 (4) చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 (1) చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 (1) చి-మంచి మనసులు-19 (1) చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 (1) చి-మనదేశం-1949 (3) చి-మనసు మమత (1) చి-మనుషులు-మమతలు-1965 (1) చి-మరపురాని కథ-1967 (2) చి-మర్మయోగి-1964 (1) చి-మల్లీశ్వరి-1951 (3) చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 (2) చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 (3) చి-మాయాబజార్-1957 (3) చి-మూగ మనసులు-1964 (2) చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 (1) చి-యశొద కృష్ణ-1975 (1) చి-యోగి వేమన-1947 (1) చి-రంగుల రాట్నం-1967 (1) చి-రక్త సిందూరం-1967 (1) చి-రక్షరేఖ-1949 (1) చి-రణభేరి-1968 (2) చి-రహస్యం-1967 (2) చి-రాజ మకుటం-1960 (1) చి-రాజకోట రహస్యం-1971 (2) చి-రాజు పేద-1954 (2) చి-రాము-1968 (2) చి-రుణానుబంధం-1960 (1) చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 (1) చి-రోజులు మారాయి-1955 (1) చి-లక్ష్మమ్మ-1950 (2) చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 (2) చి-లవకుశ-1963 (1) చి-వదినగారి గాజులు-1955 (1) చి-వరుడు కావాలి-1957 (1) చి-వాగ్దానం-1961 (3) చి-వారసత్వం-1964 (2) చి-వాల్మీకి-1963 (1) చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 (2) చి-విజయం మనదే-1970 (1) చి-వినాయక చవితి-1957 (5) చి-విమల-1960 (2) చి-విష్ణుమాయ-1963 (1) చి-వీర కంకణం-1957 (2) చి-వీరాంజనేయ-1968 (2) చి-వెలుగు నీడలు-1961 (2) చి-వెలుగునీదలు-1961 (1) చి-శకుంతల-1966 (1) చి-శభాష్ రాజా-1961 (1) చి-శభాష్ రాముడు-1959 (1) చి-శాంతి నివాసం-1960 (1) చి-శోభ-1958 (1) చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 (4) చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (1) చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 (2) చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 (1) చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 (2) చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 (3) చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 (1) చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 (2) చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (2) చి-షావుకారు-1950 (2) చి-సంతానం-1955 (5) చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 (4) చి-సంసారం-1950 (3) చి-సతీ అనసూయ-1957 (2) చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 (3) చి-సతీ సులోచన-1961 (2) చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 (2) చి-సప్తస్వరాలు-1969 (1) చి-సారంగధర-1957 (2) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 (2) చి-సుమంగళి-1965 (1) చి-స్వప్న సుందరి-1950 (3) చి-స్వర్గసీమ-1945 (1) చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 (1) చి-హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త-1966 (1) చి-హరిశ్చంద్ర-1956 (2)

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (79) గా-ఘంటసాల-పి.సుశీల (3) గా-ఘంటసాల-బృందం (5) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (11) గా-పి.లీల తో (20) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (2) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది (5) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1) గా-సుశీల-బృందం తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

స-విజయభాస్కర్ (1) సం -A.M.రాజా (1) సం- ఘంటసాల (1) సం-అద్దేపల్లి (1) సం-అశ్వత్థామ (4) సం-అశ్వద్ధామ (1) సం-ఆదినారాయణ రావు (5) సం-ఆదినారాయణరావు (2) సం-ఆర్.గోవర్ధనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం (1) సం-ఎం.రంగారావు (1) సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు (3) సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి (11) సం-ఓగిరాల (1) సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి (2) సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు (4) సం-కె.ప్రసాదరావు (1) సం-కె.వి. మహదేవన్ (2) సం-కె.వి.మహదేవన్ (15) సం-గాలి పెంచల (6) సం-ఘంటసాల (78) సం-జె.వి.రాఘవులు (1) సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి (2) సం-జోసెఫ్.వి.కృష్ణమూర్తి (1) సం-టి.ఆర్.పాప (1) సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం (1) సం-టి.చలపతిరావు (9) సం-టి.జి.లింగప్ప (3) సం-టి.వి.రాజు (29) సం-నాగయ్య-ఓగిరాల (1) సం-నాగయ్య-తదితరులు (1) సం-పామర్తి (5) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కె (1) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే (1) సం-పి.శ్రీనివాస్ (1) సం-పెండ్యాల (37) సం-బాబురావు (1) సం-బాలాంత్రపు (1) సం-బి.గోపాలం (2) సం-బి.శంకర్ (1) సం-మణి-పూర్ణానంద (1) సం-మల్లేశ్వరరావు (1) సం-మాస్టర్ వేణు (11) సం-ముగ్గురు దర్శకులు (2) సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర (2) సం-రాజు-లింగప్ప (2) సం-రాజేశ్వరరావు-హనుమంతరావు (1) సం-రామనాథన్‌ (3) సం-రామనాథన్‌-పామర్తి (1) సం-విజయా కృష్ణమూర్తి (3) సం-విశ్వనాథన్‌-రాఘవులు (1) సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి (5) సం-వై.రంగారావు (1) సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి (1) సం-సాలూరు (44) సం-సాలూరు-గోపాలం (1) సం-సి. ఆర్. సుబ్బరామన్ (1) సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం (12) సం-సుబ్బయ్యనాయుడు (2) సం-సుబ్బురామన్ (1) సం-సుబ్బురామన్‍-విశ్వనాథన్ (1) సం-సుసర్ల (18) సం-హనుమంతరావు (2) సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి (1)

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-అనిసెట్టి-పినిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-కోపల్లి ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-చేమకూర. ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాబ్జీ ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వసంతరావు ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-ఘంటసాల రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి రచన-సముద్రాల సీ.