1, మే 2020, శుక్రవారం

మహిలో ఎపుడు - శ్రీరామభక్త హనుమాన్ (డబ్బింగ్) చిత్రం నుండి ఘంటసాల, బృందం

బసంత్ పిక్చర్స్ వారు 1948  లో నిర్మించిన హిందీ పౌరాణిక చిత్రం "శ్రీరామభక్త హనుమాన్" ను అదే పేరుతో  1958 లో డబ్బింగ్ చిత్రంగా తెలుగులో నిర్మించారు.  ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు ఎస్.ఎన్. త్రిపాఠి. అతనే హనుమంతుని పాత్ర పోషించాడు. చిత్రకథను వాల్మీకి రామాయణం నుంచి తీసుకున్నారు.  ఈ చిత్రానికి దర్శకులు ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ లో దిట్టయై పలు పౌరాణిక, ఫాంటసీ చిత్రాలకు దర్శకునిగా వ్యవహరించిన బాబూభాయ్ మిస్త్రీ.  ఈయన 1937 లో దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదట ఫాంటసీ లేండ్ (ఖ్వాబ్ కీ దునియా) చిత్రంతో ఆయన ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ కౌశల్యం సినీ రంగంలో మొదలయింది. ఈ చిత్రానికి ఘంటసాల నాలుగు పాటలు పాడారు. అందులో మూడు మాత్రమే లభ్యం. మాటలు, పాటలు మహాకవి శ్రీ శ్రీ వ్రాసారు. సంగీతం విజయభాస్కర్.  ఇందులో శ్రీరాముని మహిమను "మహిలో యెపుడూ" అనే గీతంలో కౌశికయాగ రక్షణం, అహల్యా శాపవిమోచనం, సీతాస్వయంవరం, శబరి ఆశ్రమ సందర్శనం, శ్రీరామ పట్టాభిషేకానంతరం సభలో హనుమ తన శ్రీరామభక్తిని నిరూపిస్తూ గుండె చీల్చి హృదయాంతరంగులైన సీతారాములను చూపించడం ఘంటసాల గానం చేయగా హృద్యంగా చిత్రీకరించారు. ఈ అమూల్యమైన దృశ్యఖండికను సమకూర్చినవారు "బేంక్ ఆఫ్ శ్రీ ఘంటసాల" వారు. వారి ఉదాత్తమైన కృషికి నమోవాకములు.
నిర్మాణంః బసంత్ పిక్చర్స్ వారి

చిత్రం: శ్రీరామభక్త హనుమాన్ (డబ్బింగ్) - 1958

రచన: శ్రీ శ్రీ

సంగీతం: విజయభాస్కర్

గానం: ఘంటసాల

దర్శకత్వంః  బాబూ భాయ్ మిస్త్రీసాకీః ఘంటసాలః మహాసభన్ శ్రీరామ భక్తులే కోరీ చేరిరి నేడే


భక్తులకెందు తొలియాధారము రాముడే నిరతం సహాయం
పల్లవిః
మహిలో యెపుడూ చూడ రాముని మహిమ అపురూపం -2


మొరలను వినెడి ప్రభువుకదా! సీతావిభుడౌ కరుణాధార రాముని మహిమ అపురూపంచరణంః ఘంటసాలః బాల్యమునందు విశ్వామిత్రుని వెంటజని అవలీల


బాణమొక్కటి వేసి వధించె చరు తాటక రాగా


రఘువీరుండే మహాకృపాళుడు యజ్ఞరక్షణదార రాముని


మహిమ అపురూపం


మహిలో యెపుడూ చూడ రాముని మహిమ అపురూపంచరణంః ఘంటసాలః రాతిగ మారి పడీ అహల్యా గౌతముడీయ శాపం


దీనబంధుని చరణధూళిచే కనెను మానవరూపం


సతీ అహల్య కోరిన వరమే ఒసగెను సదా వుదార రాముని మహిమ అపురూపం


మహిలో యెపుడూ చూడ రాముని మహిమ అపురూపంచరణంః ఘంటసాలః మిథిలలో సీతాస్వయంవర వేళనేతెంచే ధనుర్ధర 


వీరులా యీ శరధనుస్సును యెత్తలేక వీడగా


అచటనే లంకేశుడంతా ధనువు వంచగలేకపోగా


రాముడే శివ కార్ముకమును భంగ పఱచి క్రీడగా


అల్లుడాయెను మిథిలాపురికి - 2


పడెన్ సుమముల తార రాముని మహిమ అపురూపం


మహిలో యెపుడూ చూడ రాముని మహిమ అపురూపంచరణంః ఘంటసాలః ఎంతో భక్తిని శబరి యిచ్చిన యెంగిలి పండ్లను కోరి


చాలభక్తితో రామచంద్రుడు స్వీకరించెను కాదే


శ్రీరామునికి భేదభావమే లేదూ కదా జగాన రాముని మహిమ అపురూపం


మహిలో యెపుడూ చూడ రాముని మహిమ అపురూపంచరణంః ఘంటసాలః భక్తాళిన్ దయబూనీ వడిన్, నీవే కావగలేవో 


భక్తాళిన్ దయబూనీ వడిగా, నీవే కావగలేవో 


సంతోషముగా స్వామీ నేడే మదిలో దర్శనమీవో 


మదిలో దర్శనమీవో, జయజయజయ శ్రీరాం
సాకీః ఘంటసాలః ఓ! రఘుపతి రాఘవ రాజా రాం పతీత పావన సీతారాం

బృందంః రఘుపతి రాఘవ రాజా రాం పతీత పావన సీతారాం - 4


Thanks to Sri Kolluru Bhaskar Rao garu of Ghantasala Galamrutamu, Wickipedia and You Tube for providing the information on the movie.  Heartfelt thanks to "Bank of Sri Ghantasala" for uploading the valuable video clip of the song. This blog is used for entertainment purpose only and there is no commercial intent.

28, ఏప్రిల్ 2020, మంగళవారం

ముక్తిని చూపించుము - గాంధారి గర్వభంగము నుండి ఘంటసాల గానం

ఘంటసాల నేరుగా విడుదలైన తెలుగు చిత్రాలేకాక అనేక తమిళభాషా చిత్రాలను తెలుగులోకి అనువదించిన సందర్భంలో వాటిలో తెలుగు పాటలను పాడారు. అలాంటి ఒక పౌరాణిక డబ్బింగ్ చిత్రం 1959లో ప్రభాత్ సంస్థ రాజా ఠాగూర్ దర్శకత్వంలో నిర్మించిన చిత్రం "గాంధారి గర్వభంగం" ఆదిలో తెలుగు డబ్బింగ్ చిత్రాలకు పెదవులకదలికకు అనుగుణంగా వుండె పదాలను కూర్చి భావం చెడకుండా చక్కని గీతాలను వ్రాయడంలో ఆద్యుడు మహాకవి శ్రీశ్రీ. ఈ పౌరాణిక తెలుగు డబ్బింగ్ చిత్రానికి అన్ని పాటలూ శ్రీశ్రీ వ్రాసారు. అందులో "పదునాలుగు భువనమ్ములకెదురన్నది లేదులే" అనే పాట బాలభారతం చిత్రంలోని "మానవుడే మహనీయుడు" గీతానికి సమాన సందర్భపు పాట, అదిగాక "ముక్తిని చూపించుము" అనే పాటను కూడ ఘంటసాల బృందం పాడారు. అయితే పౌరాణికమైనా కూడా శ్రీశ్రీ మార్కు పాట సాహిత్యంలో కనిపిస్తుంది. ఆపాటను ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నాను.

చిత్రం:  గాంధారి గర్వభంగం (డబ్బింగ్) -1959

రచన: శ్రీశ్రీ

సంగీతం: పామర్తి, సుధీర్ ఫడ్కే

గానం: ఘంటసాల, బృందంపల్లవిః ఘంటసాలః  ముక్తిని చూపించుము, శక్తిని దీపించుము


సత్యవాక్యమెందు వీడజాలము


పాలించుము ధర్మము, స్థాపించుము న్యాయము 


ఆర్యపాలకులను నీవె కావుము 


ముక్తిని చూపించుము, శక్తిని దీపించుము

బృందంః జై ఆర్యదేవతా! హే! సూర్యదేవతా! - 2చరణంః ఘంటసాలః  సమతా పరిపాలనా, శ్రమదీక్షా ప్రేరణ

బృందంః సమతా పరిపాలనా, శ్రమదీక్షా ప్రేరణ

ఘంటసాలః  సారించీ వినవా మా ప్రార్థనా


గంగా వినిర్మలమౌ హృదయాలను మాకొసగి


హైమాచల ధైర్యం కలిగించుము


దుఃఖాలను మాపుమూ..ఊ..ఊ..


దుఃఖాలను మాపుమూ, సౌఖ్యాలను చూపుము


విజ్ఞానదీపాలను వెలిగించుము 


పాలించుము ధర్మము, స్థాపించుము న్యాయము 


ఆర్యపాలకులను నీవె కావుము 


ముక్తిని చూపించుము, శక్తిని దీపించుము

బృందంః జై ఆర్యదేవతా! హే! సూర్యదేవతా! - 2చరణంః ఘంటసాలః  హే! ప్రాణదాతా! జగతి విధాతా!

బృందంః హే! ప్రాణదాతా! జగతి విధాతా!


అఖిలాండకోటి సంరక్షకా!


అడుగడుగున ఎన్ని ఆటంకాలెదురైనా


సాగే మా యాత్రా మరి యాగదు 


మా సత్యం మాయదూ..ఊ..ఊ


మా సత్యం మాయదూ, మాలిన్యం చేరదు


ఈ ధర్మజ్యోతి యింక ఆరదు


పాలించుము ధర్మము, స్థాపించుము న్యాయము 


ఆర్యపాలకులను నీవె కావుము 


ముక్తిని చూపించుము, శక్తిని దీపించుము

బృందంః జై ఆర్యదేవతా! హే! సూర్యదేవతా! - 2

ఘంటసాలః  ముక్తిని చూపించుమూ…...


శక్తిని దీపించుమూ….

Thanks to Sri Bollapragada Someswararao garu for the movie poster.

ఎంత కృపామతివే - కీలుగుఱ్ఱం చిత్రం నుండి ఘంటసాల, శ్రీదేవి యుగళగీతం


చిత్రం:  కీలుగుఱ్ఱం (1949)
సంగీతం:  ఘంటసాల
గీతరచయిత: తాపీ ధర్మారావు
గానం:  ఘంటసాల, శ్రీదేవి
పల్లవి: ఇద్దరు: ఎంత కృపామతివే ..భవాని...ఎంత దయానిధివే
ఎంత కృపామతివే ..భవాని...ఎంత దయానిధివే
చరణం: శ్రీదేవి: కత్తివాదరకు బలిగానుండే
కన్యకు గూర్చితి కళ్యాణమహా...
కన్యకు గూర్చితి కళ్యాణమహా
ఇద్దరు: ఎంత కృపామతివే ..భవాని...ఎంత దయానిధివే
చరణం: ఘంటసాల: ఏదో పనిపై ఏగే వానికి...
ఏదో పనిపై ఏగే వానికి ..ఈ విద్యావతి ఈ మనోహారిణి
ఇచ్చి నన్ను కరుణించితివా... హహ...విద్యావతి.....!
ఇద్దరు: ఎంత కృపామతివే ..భవాని...ఎంత దయానిధివే
చరణం: ఘంటసాల: నూతనముగా ఈ లేత మారుతము
నూతనముగా ఈ లేత మారుతము
గీతా గానము చేయుగదా...
శ్రీదేవి: హృదయ తంత్రులను కదలించుటచే
హృదయ తంత్రులను కదలించుటచే ..వదలిన గానమో... ఏమో
వదలిన గానమో... ఏమో...
ఇద్దరు: ప్రణయ దేవతలు పాడుచు నుండే సామ గానమే ఏమో...
ప్రణయ దేవతలు పాడుచు నుండే సామ గానమే ఏమో…
సామ గానమే ఏమో...
Thanks to Sri Bollapragada Someshwara Rao garu for providing the movie poster.

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి-అంతస్తులు-1965 (2) చి-అంతా మనవాళ్ళే-1954 (1) చి-అందం కోసం పందెం-1971 (2) చి-అగ్గి బరాటా-1966 (1) చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 (1) చి-అన్నపూర్ణ-1960 (1) చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 (5) చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 (2) చి-అమాయకుడు-1968 (1) చి-ఆడ పెత్తనం-1958 (2) చి-ఆత్మగౌరవం-1966 (1) చి-ఆనందనిలయం-1971 (1) చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 (1) చి-ఆరాధన-1962 (2) చి-ఆస్తిపరులు-1966 (1) చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 (1) చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 (3) చి-ఉమాచండీగౌరీశంకరుల కధ-1968 (1) చి-ఉమాసుందరి-1956 (3) చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 (1) చి-ఉషాపరిణయం-1961 (1) చి-ఋష్యశృంగ-1961 (1) చి-ఏకవీర-1969 (1) చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 (2) చి-కన్నకొడుకు-1973 (1) చి-కన్యాశుల్కం-1955 (2) చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 (2) చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 (10) చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 (4) చి-కుంకుమ రేఖ-1960 (1) చి-కులగౌరవం-1972 (1) చి-కృష్ణ లీలలు-1959 (3) చి-కృష్ణప్రేమ-1961 (3) చి-కొడుకు కోడలు-1972 (1) చి-గాలిమేడలు-1962 (2) చి-గుండమ్మకథ-1962 (1) చి-గుడిగంటలు-1964 (1) చి-గుణసుందరి కథ-1949 (1) చి-గులేబకావళి కథ-1962 (4) చి-గృహప్రవేశము-1946 (1) చి-గృహలక్ష్మి-1967 (3) చి-చండీరాణి-1953 (1) చి-చంద్రహారం-1954 (3) చి-చంద్రహాస-1965 (1) చి-చరణదాసి-1956 (2) చి-చింతామణి-1956 (1) చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 (1) చి-చిలకా-గోరింక-1966 (1) చి-చివరకు మిగిలేది!-1960 (1) చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 (1) చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 (3) చి-జయం మనదే-1956 (1) చి-జయభేరి-1959 (3) చి-జయసింహ-1955 (3) చి-జరిగిన కథ-1969 (1) చి-జీవన తరంగాలు-1973 (1) చి-జైజవాన్‌-1970 (1) చి-టైగర్ రాముడు-1962 (1) చి-డా.ఆనంద్-1966 (1) చి-డా.చక్రవర్తి-1964 (1) చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 (5) చి-తేనె మనసులు-1965 (1) చి-తోడికోడళ్ళు-1957 (1) చి-దీపావళి-1960 (2) చి-దేవకన్య-1968 (1) చి-దేవత-1965 (1) చి-దేవదాసు-1953 (1) చి-దేవాంతకుడు-1960 (1) చి-దేశద్రోహులు-1964 (1) చి-దొరికితే దొంగలు (1) చి-ద్రోహి-1948 (1) చి-ధర్మదాత-1970 (1) చి-ధర్మాంగద-1949 (1) చి-నమ్మినబంటు-1960 (1) చి-నర్తనశాల-1963 (2) చి-నలదమయంతి-1957 (1) చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 (1) చి-నాదీ ఆడజన్మే-1965 (1) చి-నిర్దోషి-1951 (1) చి-నిర్దోషి-1967 (1) చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 (2) చి-పరోపకారం-1953 (2) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 (3) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 (1) చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 (1) చి-పల్లెటూరు-1952 (3) చి-పవిత్ర బంధం-1971 (1) చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 (1) చి-పసుపు కుంకుమ-1955 (1) చి-పాండవ వనవాసం-1965 (5) చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 (1) చి-పాతాళ భైరవి-1951 (1) చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 (1) చి-పిడుగు రాముడు-1966 (1) చి-పూజాఫలం-1964 (1) చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 (1) చి-పెద్ద మనుషులు-1954 (2) చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 (2) చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 (3) చి-పెళ్ళి సందడి-1959 (1) చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 (3) చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 (2) చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 (1) చి-ప్రపంచం-1950 (1) చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 (2) చి-ప్రియురాలు-1952 (1) చి-ప్రేమ నగర్-1971 (1) చి-ప్రేమ-1952 (1) చి-బంగారు గాజులు-1968 (1) చి-బండ రాముడు-1959 (1) చి-బందిపోటు-1963 (1) చి-బడి పంతులు-1972 (1) చి-బభ్రువాహన-1964 (3) చి-బలే బావ-1957 (1) చి-బాల భారతం-1972 (1) చి-బాలనాగమ్మ-1959 (4) చి-బాలభారతం-1972 (1) చి-బాలరాజు కథ-1970 (1) చి-బాలరాజు-1948 (2) చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 (1) చి-బావమరదళ్ళు-1961 (1) చి-బికారి రాముడు-1961 (1) చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 (1) చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 (1) చి-భక్త అంబరీష-1959 (2) చి-భక్త జయదేవ-1961 (1) చి-భక్త తుకారాం-1973 (3) చి-భక్త రఘునాథ్-1960 (2) చి-భక్త రామదాసు-1964 (1) చి-భక్త శబరి-1960 (1) చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 (1) చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 (1) చి-భాగ్యదేవత-1959 (1) చి-భాగ్యరేఖ-1957 (1) చి-భామా విజయం-1967 (2) చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 (4) చి-భీష్మ-1962 (5) చి-భూకైలాస్-1958 (4) చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 (1) చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 (1) చి-మంచి మనసులు-19 (1) చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 (1) చి-మనదేశం-1949 (3) చి-మనసు మమత (1) చి-మనుషులు-మమతలు-1965 (1) చి-మరపురాని కథ-1967 (2) చి-మర్మయోగి-1964 (1) చి-మల్లీశ్వరి-1951 (3) చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 (2) చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 (3) చి-మాయాబజార్-1957 (3) చి-మూగ మనసులు-1964 (2) చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 (1) చి-యశొద కృష్ణ-1975 (1) చి-యోగి వేమన-1947 (1) చి-రంగుల రాట్నం-1967 (1) చి-రక్త సిందూరం-1967 (1) చి-రక్షరేఖ-1949 (1) చి-రణభేరి-1968 (2) చి-రహస్యం-1967 (2) చి-రాజ మకుటం-1960 (1) చి-రాజకోట రహస్యం-1971 (2) చి-రాజు పేద-1954 (2) చి-రాము-1968 (2) చి-రుణానుబంధం-1960 (1) చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 (1) చి-రోజులు మారాయి-1955 (1) చి-లక్ష్మమ్మ-1950 (2) చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 (2) చి-లవకుశ-1963 (1) చి-వదినగారి గాజులు-1955 (1) చి-వరుడు కావాలి-1957 (1) చి-వాగ్దానం-1961 (3) చి-వారసత్వం-1964 (2) చి-వాల్మీకి-1963 (1) చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 (2) చి-విజయం మనదే-1970 (1) చి-వినాయక చవితి-1957 (5) చి-విమల-1960 (2) చి-విష్ణుమాయ-1963 (1) చి-వీర కంకణం-1957 (2) చి-వీరాంజనేయ-1968 (2) చి-వెలుగు నీడలు-1961 (2) చి-వెలుగునీదలు-1961 (1) చి-శకుంతల-1966 (1) చి-శభాష్ రాజా-1961 (1) చి-శభాష్ రాముడు-1959 (1) చి-శాంతి నివాసం-1960 (1) చి-శోభ-1958 (1) చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 (4) చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (1) చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 (2) చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 (1) చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 (2) చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 (3) చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 (1) చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 (2) చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (2) చి-షావుకారు-1950 (2) చి-సంతానం-1955 (5) చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 (4) చి-సంసారం-1950 (3) చి-సతీ అనసూయ-1957 (2) చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 (3) చి-సతీ సులోచన-1961 (2) చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 (2) చి-సప్తస్వరాలు-1969 (1) చి-సారంగధర-1957 (2) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 (2) చి-సుమంగళి-1965 (1) చి-స్వప్న సుందరి-1950 (3) చి-స్వర్గసీమ-1945 (1) చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 (1) చి-హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త-1966 (1) చి-హరిశ్చంద్ర-1956 (2)

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (79) గా-ఘంటసాల-పి.సుశీల (3) గా-ఘంటసాల-బృందం (5) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (11) గా-పి.లీల తో (20) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (2) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది (5) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1) గా-సుశీల-బృందం తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

స-విజయభాస్కర్ (1) సం -A.M.రాజా (1) సం- ఘంటసాల (1) సం-అద్దేపల్లి (1) సం-అశ్వత్థామ (4) సం-అశ్వద్ధామ (1) సం-ఆదినారాయణ రావు (5) సం-ఆదినారాయణరావు (2) సం-ఆర్.గోవర్ధనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం (1) సం-ఎం.రంగారావు (1) సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు (3) సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి (11) సం-ఓగిరాల (1) సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి (2) సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు (4) సం-కె.ప్రసాదరావు (1) సం-కె.వి. మహదేవన్ (2) సం-కె.వి.మహదేవన్ (15) సం-గాలి పెంచల (6) సం-ఘంటసాల (78) సం-జె.వి.రాఘవులు (1) సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి (2) సం-జోసెఫ్.వి.కృష్ణమూర్తి (1) సం-టి.ఆర్.పాప (1) సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం (1) సం-టి.చలపతిరావు (9) సం-టి.జి.లింగప్ప (3) సం-టి.వి.రాజు (29) సం-నాగయ్య-ఓగిరాల (1) సం-నాగయ్య-తదితరులు (1) సం-పామర్తి (5) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కె (1) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే (1) సం-పి.శ్రీనివాస్ (1) సం-పెండ్యాల (37) సం-బాబురావు (1) సం-బాలాంత్రపు (1) సం-బి.గోపాలం (2) సం-బి.శంకర్ (1) సం-మణి-పూర్ణానంద (1) సం-మల్లేశ్వరరావు (1) సం-మాస్టర్ వేణు (11) సం-ముగ్గురు దర్శకులు (2) సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర (2) సం-రాజు-లింగప్ప (2) సం-రాజేశ్వరరావు-హనుమంతరావు (1) సం-రామనాథన్‌ (3) సం-రామనాథన్‌-పామర్తి (1) సం-విజయా కృష్ణమూర్తి (3) సం-విశ్వనాథన్‌-రాఘవులు (1) సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి (5) సం-వై.రంగారావు (1) సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి (1) సం-సాలూరు (44) సం-సాలూరు-గోపాలం (1) సం-సి. ఆర్. సుబ్బరామన్ (1) సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం (12) సం-సుబ్బయ్యనాయుడు (2) సం-సుబ్బురామన్ (1) సం-సుబ్బురామన్‍-విశ్వనాథన్ (1) సం-సుసర్ల (18) సం-హనుమంతరావు (2) సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి (1)

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-అనిసెట్టి-పినిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-కోపల్లి ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-చేమకూర. ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాబ్జీ ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వసంతరావు ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-ఘంటసాల రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి రచన-సముద్రాల సీ.