9, నవంబర్ 2013, శనివారం

తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధం తెలిపే చక్కని సముద్రాల సీనియర్ గీతం 'మమతలు లేని మనుజులలోన'

ప్రతి మనిషికి తన భార్యా పిల్లల గురించి ఎన్నో కలలుంటాయి. తన ఆశయాలతో ఆశాసౌధాలు నిర్మించుకుంటాడు.  కాని జీవితం విచిత్రమైనది. సంసార ఝంఝాటంలో ఒకోసారి ఓడలు బండ్లవుతాయి. మరొకసారి బండ్లు ఓడలౌతాయి. మనిషి కట్టుకున్న ఆశా సౌధాలే ఒక్కోసారి గాలిమేడలు అవుతాయి. అవసాన దశలోవున్నపుడు అశాశ్వతమైన ఆస్తిపాస్తులు అండదండలుగా వుండవని గ్రహిస్తాడు. కులమతాలకు, స్థితిగతులకు తావివ్వక తనకు సేదదీర్చి, ఇంత కూడుపెట్టి ఆదుకునే యువకుని చూచి అలాంటి కొడుకుంటే చాలని కొడుకును పోగొట్టుకున్న ఆ తండ్రి అనుకుంటాడు. అలాగే చిన్నతనం నుండి నా అనేవారు లేక బ్రతుకు బండిని లాగే ఆ యువకుడు దీన స్థితిలో నిస్సహాయుడైయున్న ఆ ముసలివానికి సేవ చేసి తృప్తి పడతాడు. అతనిలో తన తండ్రిని చూసుకుంటాడు. కాని అతడే తన తండ్రి అని తెలియదతనికి. ఈ ఇతివృత్తం తో నిర్మించబడిన చిత్రం "గాలి మేడలు". విధి ఆడిన ఆటవలన దూరమయి, అనుకోని పరిస్థితులలో చేరువయిన తండ్రీ కొడుకులుగా నాగయ్య, ఎన్.టి. ఆర్. నటించిన హృద్యమైన ఈ సన్నివేశానికి అనుగుణంగా సముద్రాల రాఘవాచార్య రచన 'మమతలు లేని మనుజులలోన', ఎటువంటి కరడుగట్టిన హృదయాన్నైనా కదిలిస్తుంది, కరిగిస్తుందనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే ఆ భావాన్ని అద్భుతంగా పలికించి అజరామరం చేసినది ఘంటసాల మాస్టారు.సంగీతం టి.జి.లింగప్ప
 

చిత్రం: గాలి మేడలు (1962)


రచన: సముద్రాల రాఘవాచార్య 


సంగీతం: టి.జి.లింగప్ప 


గానం: ఘంటసాల వెంకటేశ్వర రావు 


పల్లవి: మమతలు లేని మనుజులలోన ఎవరికి ఎవరో తండ్రి తనయుడు ఎవరోమమతలు లేని మనుజులలోన ఎవరికి ఎవరో తండ్రి తనయుడు ఎవరోఎవరికి ఎవరో 


చరణం: ఏ కులమైనా, నెలవెదియైనా మదిలో కూరిమీ జాలుకొనాఏ కులమైనా, నెలవెదియైనా మదిలో కూరిమీ జాలుకొనాపిలిచీ లాలించీ, కొడుకూ చందానాపిలిచీ లాలించీ, కొడుకూ చందానాచూచి కాచే దాతే నాయన కాదా!మమతలు లేని మనుజులలోన ఎవరికి ఎవరో తండ్రి తనయుడు ఎవరోఎవరికి ఎవరో 


చరణం: మాటలు నమ్మి, మనసు నీరై, దరికి తీసిన తండ్రులను మాటలు నమ్మి, మనసు నీరై, దరికి తీసిన తండ్రులను దేవుని చందానా, తలచీ, పూజించి దేవుని చందానా, తలచీ, పూజించి కొలువు చేసేవాడే కొడుకౌ గాదా!మమతలు లేని మనుజులలోన ఎవరికి ఎవరో తండ్రి తనయుడు ఎవరోఎవరికి ఎవరో ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఊ..ఊ..ఊ..

Thanks to Sri Bollapragada Someswara Rao garu for providing the movie poster.

3, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

దీపావళి శుభాకాంక్షలతో దీపావళి చిత్రం నుండి ఘంటసాల గీతందీపావళి చిత్రానికి సంగీతం నిర్వహించింది ఘంటసాల మాస్టారు.  ఈ చిత్రంలో ఒకే పాటను సందర్భానుసారంగా రెండువిధాలుగా పాడారాయన.  ఆ పాట "కరుణాచూడవయా". కారాగారంలో పాడినపుడు భక్తిరసాన్ని వెల్లడిస్తే, అదే బాణీలో నరకుని అంతఃపురంలో పాడినపుడు "అలుకా మానవయా" భయమూ, హాస్యమూ కలబోసి రసవత్తరంగా హిందోళ రాగంలో వినిపించారు మనకు. "మమసా గామమమ (కరుణాచూడవయా) అంటూ ప్రారంభమై, నరకుని కోపాన్ని తగ్గించడానికి వినోదభరితంగా స్వరాల్ని జల్లించడం ఒక త్రిశ్రగతి నర్తనానికి తోడుగా ఉంటుంది.  దదని-మమద-గగమ-గమగ-సా  అలుకా మానవయా అన్నప్పుడు ఈ స్వరాలు త్రిశ్ర గతిలో మధ్యమకాలంలో ఉన్నాయి. సానిద నీదమగా, నీదమ దా మగసా, సా సానీదామాగా సా - అలుకా మానవయా అన్న త్రిశ్రగతి స్వరప్రస్తారం మూడవకాలంలో నడుస్తుంది. తరువాత తీవ్రగతి స్వరాలలో, గమదనిసా నిదనీదమగా, సగమదనీ దమదామగసా, ఇక్కడ గమదనిసా, సగమదనీ స్వరాలు నాలుగవకాలంలో అంటే ఒక దెబ్బకు ఆరు అక్షరకాల ప్రమాణంలో ఉంటాయి.  సంగీతవైదుష్యంతో పాటు హాస్య, నాట్య, లయ వైవిధ్యాలు ఇందులో మిళితమైనాయి. హిందోళ రాగం లో మాస్టారు ఆలపించిన, బాణీ కట్టిన పాటలు, రాగం తాలూకు వివరాలు ఇదివరలో మొదటిభాగం మరియు రెండవ భాగం లో శ్రీ చంద్ర మౌళి గారు రాగశాల లో ప్రస్తావించారు. ఇక్కడ ఆ పాటల సాహిత్యాన్ని దీపావళి పండగ సందర్భంగా మరల గుర్తుచేసుకుందాం. విని ఆనందించండి. అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. చిత్రం: దీపావళి (1960)రచన: సముద్రాల రాఘవాచార్య గానం: ఘంటసాల:సంగీతం: ఘంటసాల:

ఘంటసాల: కరుణాజూడవయా పరమూ జూపవయా

కరుణాజూడవయా పరమూ జూపవయా


మురళీ మోహన వినీల మేఘశ్యామా!

మురళీ మోహన వినీల మేఘశ్యామా!

కరుణా..

ఘంటసాల: మనసూ నీపైన మరలిన చాలుగా..

ఆ..ఆ..ఆ..


మనసూ నీపైన మరలిన చాలుగా..

అలుకా మానవయా! జాలీ బూనవయా!


పులులే జింకలయి లెంకలుగా మారుగా

నరకాధీశ్వరా! త్రిలోక జీవపాలా! 


పులులే జింకలయి లెంకలుగా మారుగా

అలుకా మానవయా!


నిరుపమ లీలా నిలయా దయామయా
కరుణాజూడవయా పరమూ జూపవయా

మృతికి భీతిలని భుజబల సారమూ..


మురళీ మోహన వినీల మేఘశ్యామా!

మృతికి భీతిలని భుజబల సారమూ..

అదితీ కుండలముల దోచుకొనే బీరము 

ఘంటసాల: మదిలో నీ స్మరణే సలిపిన హాయిగా..

కలిగెను నీకీ జగతీ భళా భళీ


మదిలో నీ స్మరణే సలిపిన హాయిగా..

అలుకా మానవయా! జాలీ బూనవయా!


బ్రతుకే తీయనై వెన్నెలయై కాయుగా..

నరకాధీశ్వరా! త్రిలోక జీవపాలా! 


బ్రతుకే తీయనై వెన్నెలయై కాయుగా..

అలుకా మానవయా!


త్రిభువన పావన చరణా సనాతనా..

దదని  మమద గగమగమగసా  

అలుకా మానవయా!

ఘంటసాల: రాధే గోవింద కృష్ణ! రాధే గోపాల కృష్ణ!

సానిద నీదమగ, నీదమ సామగస


రాధే గోవింద కృష్ణ! రాధే గోపాల కృష్ణ!

సా సానీదామాగాస అలుకా మానవయా!

ఘంటసాల: కన్నులకు విందుగా కనిపించవయ్య కృష్ణ 

గమదనిసా నిద నీదమగ


కన్నులకు విందుగా కనిపించవయ్య కృష్ణ 

సగమదనీ దమ దామగస 


రాధే గోవింద కృష్ణ! రాధే గోపాల కృష్ణ!

గమదనిస గమదనిస గమదనిస సనిదపమగస 

ఘంటసాల: రాధే..      బృందం: గోవింద కృష్ణ!

అలుకా మానవయా! ఆ..ఆ..ఆ..

ఘంటసాల: రాధే..      బృందం: గోవింద కృష్ణ!

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ…

ఘంటసాల: రాధే..      బృందం: గోవింద కృష్ణ!

అలుకా మానవయా!

ఘంటసాల: రాధే..      బృందం: గోవింద కృష్ణ!

నినిసస దదనిని మమద

ఘంటసాల: రాధే..      బృందం: గోవింద కృష్ణ!

దదనిని మమదద గగమ 

ఘంటసాల: రాధే..      బృందం: గోవింద కృష్ణ!

దదమదని సానిదపమాగాసా 

ఘంటసాల: రాధే..      బృందం: గోవింద కృష్ణ!

తతోం తకదిమి తతోం తకదిమి తతోం తతాThanks to Chandra Mowly garu for the analysis of the song, Sakhiyaa.com for the poster and DivyaMedia for the video clips.

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి-అంతస్తులు-1965 (2) చి-అంతా మనవాళ్ళే-1954 (1) చి-అందం కోసం పందెం-1971 (2) చి-అగ్గి బరాటా-1966 (1) చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 (1) చి-అన్నపూర్ణ-1960 (1) చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 (5) చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 (2) చి-అమాయకుడు-1968 (1) చి-ఆడ పెత్తనం-1958 (2) చి-ఆత్మగౌరవం-1966 (1) చి-ఆనందనిలయం-1971 (1) చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 (1) చి-ఆరాధన-1962 (2) చి-ఆస్తిపరులు-1966 (1) చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 (1) చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 (3) చి-ఉమాచండీగౌరీశంకరుల కధ-1968 (1) చి-ఉమాసుందరి-1956 (3) చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 (1) చి-ఉషాపరిణయం-1961 (1) చి-ఋష్యశృంగ-1961 (1) చి-ఏకవీర-1969 (1) చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 (2) చి-కన్నకొడుకు-1973 (1) చి-కన్యాశుల్కం-1955 (2) చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 (2) చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 (10) చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 (4) చి-కుంకుమ రేఖ-1960 (1) చి-కులగౌరవం-1972 (1) చి-కృష్ణ లీలలు-1959 (3) చి-కృష్ణప్రేమ-1961 (3) చి-కొడుకు కోడలు-1972 (1) చి-గాలిమేడలు-1962 (2) చి-గుండమ్మకథ-1962 (1) చి-గుడిగంటలు-1964 (1) చి-గుణసుందరి కథ-1949 (1) చి-గులేబకావళి కథ-1962 (4) చి-గృహప్రవేశము-1946 (1) చి-గృహలక్ష్మి-1967 (3) చి-చండీరాణి-1953 (1) చి-చంద్రహారం-1954 (3) చి-చంద్రహాస-1965 (1) చి-చరణదాసి-1956 (2) చి-చింతామణి-1956 (1) చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 (1) చి-చిలకా-గోరింక-1966 (1) చి-చివరకు మిగిలేది!-1960 (1) చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 (1) చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 (3) చి-జయం మనదే-1956 (1) చి-జయభేరి-1959 (3) చి-జయసింహ-1955 (3) చి-జరిగిన కథ-1969 (1) చి-జీవన తరంగాలు-1973 (1) చి-జైజవాన్‌-1970 (1) చి-టైగర్ రాముడు-1962 (1) చి-డా.ఆనంద్-1966 (1) చి-డా.చక్రవర్తి-1964 (1) చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 (5) చి-తేనె మనసులు-1965 (1) చి-తోడికోడళ్ళు-1957 (1) చి-దీపావళి-1960 (2) చి-దేవకన్య-1968 (1) చి-దేవత-1965 (1) చి-దేవదాసు-1953 (1) చి-దేవాంతకుడు-1960 (1) చి-దేశద్రోహులు-1964 (1) చి-దొరికితే దొంగలు (1) చి-ద్రోహి-1948 (1) చి-ధర్మదాత-1970 (1) చి-ధర్మాంగద-1949 (1) చి-నమ్మినబంటు-1960 (1) చి-నర్తనశాల-1963 (2) చి-నలదమయంతి-1957 (1) చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 (1) చి-నాదీ ఆడజన్మే-1965 (1) చి-నిర్దోషి-1951 (1) చి-నిర్దోషి-1967 (1) చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 (2) చి-పరోపకారం-1953 (2) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 (3) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 (1) చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 (1) చి-పల్లెటూరు-1952 (3) చి-పవిత్ర బంధం-1971 (1) చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 (1) చి-పసుపు కుంకుమ-1955 (1) చి-పాండవ వనవాసం-1965 (5) చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 (1) చి-పాతాళ భైరవి-1951 (1) చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 (1) చి-పిడుగు రాముడు-1966 (1) చి-పూజాఫలం-1964 (1) చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 (1) చి-పెద్ద మనుషులు-1954 (2) చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 (2) చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 (3) చి-పెళ్ళి సందడి-1959 (1) చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 (3) చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 (2) చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 (1) చి-ప్రపంచం-1950 (1) చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 (2) చి-ప్రియురాలు-1952 (1) చి-ప్రేమ నగర్-1971 (1) చి-ప్రేమ-1952 (1) చి-బంగారు గాజులు-1968 (1) చి-బండ రాముడు-1959 (1) చి-బందిపోటు-1963 (1) చి-బడి పంతులు-1972 (1) చి-బభ్రువాహన-1964 (3) చి-బలే బావ-1957 (1) చి-బాల భారతం-1972 (1) చి-బాలనాగమ్మ-1959 (4) చి-బాలభారతం-1972 (1) చి-బాలరాజు కథ-1970 (1) చి-బాలరాజు-1948 (2) చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 (1) చి-బావమరదళ్ళు-1961 (1) చి-బికారి రాముడు-1961 (1) చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 (1) చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 (1) చి-భక్త అంబరీష-1959 (2) చి-భక్త జయదేవ-1961 (1) చి-భక్త తుకారాం-1973 (3) చి-భక్త రఘునాథ్-1960 (2) చి-భక్త రామదాసు-1964 (1) చి-భక్త శబరి-1960 (1) చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 (1) చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 (1) చి-భాగ్యదేవత-1959 (1) చి-భాగ్యరేఖ-1957 (1) చి-భామా విజయం-1967 (2) చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 (4) చి-భీష్మ-1962 (5) చి-భూకైలాస్-1958 (4) చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 (1) చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 (1) చి-మంచి మనసులు-19 (1) చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 (1) చి-మనదేశం-1949 (3) చి-మనసు మమత (1) చి-మనుషులు-మమతలు-1965 (1) చి-మరపురాని కథ-1967 (2) చి-మర్మయోగి-1964 (1) చి-మల్లీశ్వరి-1951 (3) చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 (2) చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 (3) చి-మాయాబజార్-1957 (3) చి-మూగ మనసులు-1964 (2) చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 (1) చి-యశొద కృష్ణ-1975 (1) చి-యోగి వేమన-1947 (1) చి-రంగుల రాట్నం-1967 (1) చి-రక్త సిందూరం-1967 (1) చి-రక్షరేఖ-1949 (1) చి-రణభేరి-1968 (2) చి-రహస్యం-1967 (2) చి-రాజ మకుటం-1960 (1) చి-రాజకోట రహస్యం-1971 (2) చి-రాజు పేద-1954 (2) చి-రాము-1968 (2) చి-రుణానుబంధం-1960 (1) చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 (1) చి-రోజులు మారాయి-1955 (1) చి-లక్ష్మమ్మ-1950 (2) చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 (2) చి-లవకుశ-1963 (1) చి-వదినగారి గాజులు-1955 (1) చి-వరుడు కావాలి-1957 (1) చి-వాగ్దానం-1961 (3) చి-వారసత్వం-1964 (2) చి-వాల్మీకి-1963 (1) చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 (2) చి-విజయం మనదే-1970 (1) చి-వినాయక చవితి-1957 (5) చి-విమల-1960 (2) చి-విష్ణుమాయ-1963 (1) చి-వీర కంకణం-1957 (2) చి-వీరాంజనేయ-1968 (2) చి-వెలుగు నీడలు-1961 (2) చి-వెలుగునీదలు-1961 (1) చి-శకుంతల-1966 (1) చి-శభాష్ రాజా-1961 (1) చి-శభాష్ రాముడు-1959 (1) చి-శాంతి నివాసం-1960 (1) చి-శోభ-1958 (1) చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 (4) చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (1) చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 (2) చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 (1) చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 (2) చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 (3) చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 (1) చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 (2) చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (2) చి-షావుకారు-1950 (2) చి-సంతానం-1955 (5) చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 (4) చి-సంసారం-1950 (3) చి-సతీ అనసూయ-1957 (2) చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 (3) చి-సతీ సులోచన-1961 (2) చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 (2) చి-సప్తస్వరాలు-1969 (1) చి-సారంగధర-1957 (2) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 (2) చి-సుమంగళి-1965 (1) చి-స్వప్న సుందరి-1950 (3) చి-స్వర్గసీమ-1945 (1) చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 (1) చి-హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త-1966 (1) చి-హరిశ్చంద్ర-1956 (2)

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (79) గా-ఘంటసాల-పి.సుశీల (3) గా-ఘంటసాల-బృందం (5) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (11) గా-పి.లీల తో (20) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (2) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది (5) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1) గా-సుశీల-బృందం తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

స-విజయభాస్కర్ (1) సం -A.M.రాజా (1) సం- ఘంటసాల (1) సం-అద్దేపల్లి (1) సం-అశ్వత్థామ (4) సం-అశ్వద్ధామ (1) సం-ఆదినారాయణ రావు (5) సం-ఆదినారాయణరావు (2) సం-ఆర్.గోవర్ధనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం (1) సం-ఎం.రంగారావు (1) సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు (3) సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి (11) సం-ఓగిరాల (1) సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి (2) సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు (4) సం-కె.ప్రసాదరావు (1) సం-కె.వి. మహదేవన్ (2) సం-కె.వి.మహదేవన్ (15) సం-గాలి పెంచల (6) సం-ఘంటసాల (78) సం-జె.వి.రాఘవులు (1) సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి (2) సం-జోసెఫ్.వి.కృష్ణమూర్తి (1) సం-టి.ఆర్.పాప (1) సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం (1) సం-టి.చలపతిరావు (9) సం-టి.జి.లింగప్ప (3) సం-టి.వి.రాజు (29) సం-నాగయ్య-ఓగిరాల (1) సం-నాగయ్య-తదితరులు (1) సం-పామర్తి (5) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కె (1) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే (1) సం-పి.శ్రీనివాస్ (1) సం-పెండ్యాల (37) సం-బాబురావు (1) సం-బాలాంత్రపు (1) సం-బి.గోపాలం (2) సం-బి.శంకర్ (1) సం-మణి-పూర్ణానంద (1) సం-మల్లేశ్వరరావు (1) సం-మాస్టర్ వేణు (11) సం-ముగ్గురు దర్శకులు (2) సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర (2) సం-రాజు-లింగప్ప (2) సం-రాజేశ్వరరావు-హనుమంతరావు (1) సం-రామనాథన్‌ (3) సం-రామనాథన్‌-పామర్తి (1) సం-విజయా కృష్ణమూర్తి (3) సం-విశ్వనాథన్‌-రాఘవులు (1) సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి (5) సం-వై.రంగారావు (1) సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి (1) సం-సాలూరు (44) సం-సాలూరు-గోపాలం (1) సం-సి. ఆర్. సుబ్బరామన్ (1) సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం (12) సం-సుబ్బయ్యనాయుడు (2) సం-సుబ్బురామన్ (1) సం-సుబ్బురామన్‍-విశ్వనాథన్ (1) సం-సుసర్ల (18) సం-హనుమంతరావు (2) సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి (1)

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-అనిసెట్టి-పినిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-కోపల్లి ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-చేమకూర. ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాబ్జీ ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వసంతరావు ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-ఘంటసాల రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి రచన-సముద్రాల సీ.