5, నవంబర్ 2011, శనివారం

అమ్మ లేకపోతె (పద్యం) - శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం నుండి సాహిత్యం, వీడియో తో

చిత్రం: శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం (1956)
రచన: మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి
సంగీతం: ఓగిరాల, టి.వి.రాజు
గానం: ఘంటసాల 

         
                           అమ్మ లేకపోతే అన్నానికే బాధ
                           అయ్య లేకపోతే అప్పు బాధ
                           ఆలిలేని బాధ ..అయ్యో..అబ్బ..
                           ఆలిలేని బాధ అంతంత కాదయా..
                           ఆలిలేని బాధ అంతంత కాదయా 
                           నన్ను కన్న తండ్రి నందికేశ...
                           నందికేశ..అ.

4, నవంబర్ 2011, శుక్రవారం

పాహీ శంకరా! - కాళహస్తి మహాత్మ్యం - (పద్యాలు)

చిత్రం:      కాళహస్తి మహాత్మ్యం (1954)
రచన:      తోలేటి 
గానం:      ఘంటసాల
సంగీతం:  ఆర్.సుదర్శనం, ఆర్. గోవర్ధనం 

                                         
                         

                            పాహీ శంకరా! మాం పాహీ శంకరా!
                            దీనాళి రక్షించు దేవ దేవా!                          |దీనాళి|
                            నా గతి నీవయ్య దేవ దేవా!                         |నా గతి|
                            పాహీ శంకరా! మాం పాహీ శంకరా!

                            దేవా! దివ్య కృపాకరా భవహరా! దీనావనా శంకరా!
                            నీ వాల్లభ్య బృహంచలామృత ఝరుల్ నీ పుత్రుపై జల్లగా
                            భావాతీత మనోజ్ఞ నేత్రములు విస్ఫారించినావా ప్రభో!
                            సేవా భాగ్యము కల్గజేయుమా దయన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!
                            శ్రీకాళహస్తీశ్వరా! 

2, నవంబర్ 2011, బుధవారం

కాళహస్తి మహత్మ్యం - చేకొనవయ్య మాంసమిదె (పద్యం)


చిత్రం:         కాళహస్తి మహత్మ్యం (1954)
రచన:         తోలేటి
గానం:         ఘంటసాల
సంగీతం:      ఆర్.సుదర్శనం, ఆర్.గోవర్ధనం 

ఆడియో మూలం: పాజక్టు ఘంటసాల
                                  చేకొనవయ్య మాంసమిదె చెల్వుగదెచ్చితి బాస జొప్పునన్
                                  ఆకొనియుంటివేమొ కడుపార బిరాన భుజించవయ్య యీ
                                  లోకులు చూడరయ్య భువిలోని క్షుదార్తుల బాధలెన్నడున్
                                  శ్రీకర కాళహస్తి శశిశేఖర దివ్య కృపాకరా హరా! హరా!
                                  ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

1, నవంబర్ 2011, మంగళవారం

కాళహస్తి మహాత్మ్యం - స్వామీ! చంచలమైన చిత్తమిదె - సాహిత్యం

తిన్నడు (కన్నప్ప) మహా శివభక్తుడు. తనను బంధ విముక్తి చేయమని తనకు శివునిపై గల భక్తిని, గుండెలోని ఆర్తిని గొంతులోకి తెచ్చుకుని ఆలపించే సన్నివేశం ఎలా వుంటుందో తెలియాలంటే కాళహస్తి మహాత్మ్యం లో మాస్టారి పద్యాలు వింటే తెలుస్తుంది.  పద్యాలు పాడితే ఘంటసాల గారే పాడాలి. పద్యాలు, శ్లోకాలు పాడటంలో ఒక క్రొత్త వరవడిని సృష్టించి తనకు తానే సాటి అని నిరూపించుకున్న అమర గాయకుడు ఘంటసాల మాస్టారు. ఇక్కడ కాళహస్తి మహాత్మ్యం నుండి మరికొన్ని పద్యాల వీడియో, ఆడియో, మరియు సాహిత్యం యిక్కడ పొందుపరుస్తున్నాను.వీడియో & ఆడియో మూలం: ప్రాజెక్టు ఘంటసాల
                          చిత్రం:         కాళహస్తి మహత్మ్యం (1954)
                          రచన:         తోలేటి
                          గానం:         ఘంటసాల
                          సంగీతం:      ఆర్. గోవర్ధనం, ఆర్. సుదర్శనం

                          స్వామీ! చంచలమైన చిత్తమిదె నీ జ్ఞానాంజనా రేఖచే
                          నీమంబున్ గొనె నిశ్చలత్వ మొదవెన్ నిండారు నీ భక్తిచే
                          కామ క్రోధ విరోధ వర్గములు చీకాకై నశించెన్, భవ
                          ద్ధామంబౌ రజితాద్రిచేర్చ దయరాదా కాళహస్తీశ్వరా
                          కాళహస్తీశ్వరా...
                          శ్రీకాళహస్తీశ్వరా...
                          ఆ..ఆ...ఆ..ఆ..ఆ

                          చండహుతాసు కీలికలు చయ్యన గ్రక్కుచు దండధారి మా
                          ర్కండునిపై మహోగ్రగతి గ్రక్కునవైచిన కాలపాశమే..
                          గ్రక్కునవైచిన కాలపాశమే
                          తుండెములై, పఠాలుమని తూలిపడెన్, నిను నమ్మువారికీ
                          దండనలేమి లెక్క, రజితాచలవాస మహేశా! ఈశ్వరా!...ఆ..ఆ

                          ధన్యుడనైతిని దేవదేవా (2)
                          ఎన్నడైన మరువనయ్య పాద సేవా
                          ఎన్నడైన మరువనయ్య నీ పాద సేవా
                          పాహీ శంకరా! మాం పాహీ శంకరా!
                          మాం పాహీ శంకరా!
                          పాహిమాం పాహీ శంకరా!

కృతజ్ఞతలు: సాహిత్యం యొక్క ప్రతులు అడగకుండానే అందించిన శ్రీ కొల్లూరి భాస్కర్ (ఘంటసాల సంగీత కళాశాల సంచాలకులు, హైదరాబాద్) గారికి.
ఈ చిత్రం యొక్క ఇతర వివరాలకు, ఆర్ఖైవ్స్ కు "ఘంటసాల గళామృతం - పాటల పాలవెల్లి" మరియు "సఖియా" లో చూడగలరు. 
ఈ చిత్రం లోని దండకం "జయ జయ మహాదేవ శంభో" యింతకు ముందు పోస్టులో చూడగలరు.  

31, అక్టోబర్ 2011, సోమవారం

కాళహస్తి మహాత్మ్యం - దండకం సాహిత్యంతో

గానం: ఘంటసాల
రచన: తోలేటి వెంకట రెడ్డి
సంగీతం: ఆర్.సుదర్శనం - ఆర్. గోవర్ధనం   
కార్తీక మాసం శివునికి ప్రీతికరమైన మాసం. ఘంటసాల మాస్టారు పరమ శివునిపై చాల పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాలు పాడారు. ప్రతి వొక్క పాట, పద్యం రుద్రునికి సమర్పించే మాలలో రుద్రాక్షల వంటివి. కన్నడ రాజ్ కుమార్ కన్నప్ప (తిన్నడు) గా నటించిన "బేదర కన్నప్ప" ఆయన నటజీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది. అదే చిత్రాన్ని తెలుగులో  కాళహస్తి మహత్యం (1954) గా డబ్ చేసారు. ఇందులో మాస్టారు పాడినవన్నీ ఆణిముత్యాలే. ముందుగా ఈ దండకం "జయ జయ మహాదేవ శంభో" యొక్క సాహిత్యం యిక్కడ పొందు పరుస్తున్నాను.  ముందు ముందు మరికొన్ని. ఇందులో చాల మట్టుకు పద్యాలు. అయితే ఈ పద్య రూప నిర్మాణంలో సూచనలుంటే తెలుపగలరు. 
 


ఆడియో మూలం: ప్రాజక్టు ఘంటసాల

జయ జయ మహాదేవ శంభో హరా శంకరా, 
సత్యశివసుందరా, నిత్యగంగాధరా
బ్రహ్మ విష్ణుల్, సురల్, తాపసుల్ 
నిన్ను వర్ణించలేరన్న నేనెంతవాడన్ దయాసాగరా
భీకరారణ్య మధ్యంబునన్ బోయనైపుట్టి పశుపక్షి సంతానముల్
కూల్చి భక్షించు పాపాత్ముడన్
దివ్య జపహోమ తపమంత్ర కృషిలేని జ్ఞానాంధుడన్
దేవుడేలేడు లేడంచు దూషించు దుష్టాత్ముడన్
విశ్వరూపా, మహామేరుచాపా, 
జగత్ సృష్టి, సంరక్ష, సంహార కార్యత్కలాపా
మహిన్ పంచభూతాత్మవీవే కదా దేవదేవా శివా
పృథ్వి జల వాయురాకాశ తేజో విలాసా మహేశా.. ప్రభో.....

రంగు బంగారు గంగాతరంగాల రాజిల్లు కాశీపురాధీశ విశ్వేశ్వరా
కాశీపురాధీశ విశ్వేశ్వరా
నీలిమేఘాల కేళీ వినోదాలలో తేలు శ్రీశైలమల్లేశ్వరా..శ్రీశైలమల్లేశ్వరా..
కోటినదులందు సుస్నానముల్ చేయు ఫలమిచ్చు క్షేత్రాన వసియించు శ్రీరామలింగేశ్వరా..శ్రీరామలింగేశ్వరా
నిత్యగోదావరీ నృత్య సంగీత నీరాజనాలందు ద్రాక్షారమావాస భీమేశ్వరా..భీమేశ్వరా...
దివ్యఫలపుష్ప సందోహ బృందార్చితానంద భూలోకకైలాస శైలాన వసియించు శ్రీకాళహస్తీశ్వరా... శ్రీకాళహస్తీశ్వరా..
దేవదేవా...ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.
నమస్తే... నమస్తే...నమస్తే..నమః 


-----------------------------------------------------------------------
 ఈ చిత్రం యొక్క వివరాలకు క్రింది లింకులలో చూడండి.
http://ghantasalagalamrutamu.blogspot.com/2009/05/1954.html 
http://www.sakhiyaa.com/kalahasti-mahatyam-1954-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%b3%e0%b0%b9%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b0%b9%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%82/ 

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి-అంతస్తులు-1965 (2) చి-అంతా మనవాళ్ళే-1954 (1) చి-అందం కోసం పందెం-1971 (2) చి-అగ్గి బరాటా-1966 (1) చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 (1) చి-అన్నపూర్ణ-1960 (1) చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 (5) చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 (2) చి-అమాయకుడు-1968 (1) చి-ఆడ పెత్తనం-1958 (2) చి-ఆత్మగౌరవం-1966 (1) చి-ఆనందనిలయం-1971 (1) చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 (1) చి-ఆరాధన-1962 (2) చి-ఆస్తిపరులు-1966 (1) చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 (1) చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 (3) చి-ఉమాచండీగౌరీశంకరుల కధ-1968 (1) చి-ఉమాసుందరి-1956 (3) చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 (1) చి-ఉషాపరిణయం-1961 (1) చి-ఋష్యశృంగ-1961 (1) చి-ఏకవీర-1969 (1) చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 (2) చి-కన్నకొడుకు-1973 (1) చి-కన్యాశుల్కం-1955 (2) చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 (2) చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 (10) చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 (4) చి-కుంకుమ రేఖ-1960 (1) చి-కులగౌరవం-1972 (1) చి-కృష్ణ లీలలు-1959 (3) చి-కృష్ణప్రేమ-1961 (3) చి-కొడుకు కోడలు-1972 (1) చి-గాలిమేడలు-1962 (2) చి-గుండమ్మకథ-1962 (1) చి-గుడిగంటలు-1964 (1) చి-గుణసుందరి కథ-1949 (1) చి-గులేబకావళి కథ-1962 (4) చి-గృహప్రవేశము-1946 (1) చి-గృహలక్ష్మి-1967 (3) చి-చండీరాణి-1953 (1) చి-చంద్రహారం-1954 (3) చి-చంద్రహాస-1965 (1) చి-చరణదాసి-1956 (2) చి-చింతామణి-1956 (1) చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 (1) చి-చిలకా-గోరింక-1966 (1) చి-చివరకు మిగిలేది!-1960 (1) చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 (1) చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 (3) చి-జయం మనదే-1956 (1) చి-జయభేరి-1959 (3) చి-జయసింహ-1955 (3) చి-జరిగిన కథ-1969 (1) చి-జీవన తరంగాలు-1973 (1) చి-జైజవాన్‌-1970 (1) చి-టైగర్ రాముడు-1962 (1) చి-డా.ఆనంద్-1966 (1) చి-డా.చక్రవర్తి-1964 (1) చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 (5) చి-తేనె మనసులు-1965 (1) చి-తోడికోడళ్ళు-1957 (1) చి-దీపావళి-1960 (2) చి-దేవకన్య-1968 (1) చి-దేవత-1965 (1) చి-దేవదాసు-1953 (1) చి-దేవాంతకుడు-1960 (1) చి-దేశద్రోహులు-1964 (1) చి-దొరికితే దొంగలు (1) చి-ద్రోహి-1948 (1) చి-ధర్మదాత-1970 (1) చి-ధర్మాంగద-1949 (1) చి-నమ్మినబంటు-1960 (1) చి-నర్తనశాల-1963 (2) చి-నలదమయంతి-1957 (1) చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 (1) చి-నాదీ ఆడజన్మే-1965 (1) చి-నిర్దోషి-1951 (1) చి-నిర్దోషి-1967 (1) చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 (2) చి-పరోపకారం-1953 (2) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 (3) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 (1) చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 (1) చి-పల్లెటూరు-1952 (3) చి-పవిత్ర బంధం-1971 (1) చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 (1) చి-పసుపు కుంకుమ-1955 (1) చి-పాండవ వనవాసం-1965 (5) చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 (1) చి-పాతాళ భైరవి-1951 (1) చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 (1) చి-పిడుగు రాముడు-1966 (1) చి-పూజాఫలం-1964 (1) చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 (1) చి-పెద్ద మనుషులు-1954 (2) చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 (2) చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 (3) చి-పెళ్ళి సందడి-1959 (1) చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 (3) చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 (2) చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 (1) చి-ప్రపంచం-1950 (1) చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 (2) చి-ప్రియురాలు-1952 (1) చి-ప్రేమ నగర్-1971 (1) చి-ప్రేమ-1952 (1) చి-బంగారు గాజులు-1968 (1) చి-బండ రాముడు-1959 (1) చి-బందిపోటు-1963 (1) చి-బడి పంతులు-1972 (1) చి-బభ్రువాహన-1964 (3) చి-బలే బావ-1957 (1) చి-బాల భారతం-1972 (1) చి-బాలనాగమ్మ-1959 (4) చి-బాలభారతం-1972 (1) చి-బాలరాజు కథ-1970 (1) చి-బాలరాజు-1948 (2) చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 (1) చి-బావమరదళ్ళు-1961 (1) చి-బికారి రాముడు-1961 (1) చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 (1) చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 (1) చి-భక్త అంబరీష-1959 (2) చి-భక్త జయదేవ-1961 (1) చి-భక్త తుకారాం-1973 (3) చి-భక్త రఘునాథ్-1960 (2) చి-భక్త రామదాసు-1964 (1) చి-భక్త శబరి-1960 (1) చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 (1) చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 (1) చి-భాగ్యదేవత-1959 (1) చి-భాగ్యరేఖ-1957 (1) చి-భామా విజయం-1967 (2) చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 (4) చి-భీష్మ-1962 (5) చి-భూకైలాస్-1958 (4) చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 (1) చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 (1) చి-మంచి మనసులు-19 (1) చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 (1) చి-మనదేశం-1949 (3) చి-మనసు మమత (1) చి-మనుషులు-మమతలు-1965 (1) చి-మరపురాని కథ-1967 (2) చి-మర్మయోగి-1964 (1) చి-మల్లీశ్వరి-1951 (3) చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 (2) చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 (3) చి-మాయాబజార్-1957 (3) చి-మూగ మనసులు-1964 (2) చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 (1) చి-యశొద కృష్ణ-1975 (1) చి-యోగి వేమన-1947 (1) చి-రంగుల రాట్నం-1967 (1) చి-రక్త సిందూరం-1967 (1) చి-రక్షరేఖ-1949 (1) చి-రణభేరి-1968 (2) చి-రహస్యం-1967 (2) చి-రాజ మకుటం-1960 (1) చి-రాజకోట రహస్యం-1971 (2) చి-రాజు పేద-1954 (2) చి-రాము-1968 (2) చి-రుణానుబంధం-1960 (1) చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 (1) చి-రోజులు మారాయి-1955 (1) చి-లక్ష్మమ్మ-1950 (2) చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 (2) చి-లవకుశ-1963 (1) చి-వదినగారి గాజులు-1955 (1) చి-వరుడు కావాలి-1957 (1) చి-వాగ్దానం-1961 (3) చి-వారసత్వం-1964 (2) చి-వాల్మీకి-1963 (1) చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 (2) చి-విజయం మనదే-1970 (1) చి-వినాయక చవితి-1957 (5) చి-విమల-1960 (2) చి-విష్ణుమాయ-1963 (1) చి-వీర కంకణం-1957 (2) చి-వీరాంజనేయ-1968 (2) చి-వెలుగు నీడలు-1961 (2) చి-వెలుగునీదలు-1961 (1) చి-శకుంతల-1966 (1) చి-శభాష్ రాజా-1961 (1) చి-శభాష్ రాముడు-1959 (1) చి-శాంతి నివాసం-1960 (1) చి-శోభ-1958 (1) చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 (4) చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (1) చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 (2) చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 (1) చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 (2) చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 (3) చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 (1) చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 (2) చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (2) చి-షావుకారు-1950 (2) చి-సంతానం-1955 (5) చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 (4) చి-సంసారం-1950 (3) చి-సతీ అనసూయ-1957 (2) చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 (3) చి-సతీ సులోచన-1961 (2) చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 (2) చి-సప్తస్వరాలు-1969 (1) చి-సారంగధర-1957 (2) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 (2) చి-సుమంగళి-1965 (1) చి-స్వప్న సుందరి-1950 (3) చి-స్వర్గసీమ-1945 (1) చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 (1) చి-హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త-1966 (1) చి-హరిశ్చంద్ర-1956 (2)

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (79) గా-ఘంటసాల-పి.సుశీల (3) గా-ఘంటసాల-బృందం (5) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (11) గా-పి.లీల తో (20) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (2) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది (5) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1) గా-సుశీల-బృందం తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

స-విజయభాస్కర్ (1) సం -A.M.రాజా (1) సం- ఘంటసాల (1) సం-అద్దేపల్లి (1) సం-అశ్వత్థామ (4) సం-అశ్వద్ధామ (1) సం-ఆదినారాయణ రావు (5) సం-ఆదినారాయణరావు (2) సం-ఆర్.గోవర్ధనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం (1) సం-ఎం.రంగారావు (1) సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు (3) సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి (11) సం-ఓగిరాల (1) సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి (2) సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు (4) సం-కె.ప్రసాదరావు (1) సం-కె.వి. మహదేవన్ (2) సం-కె.వి.మహదేవన్ (15) సం-గాలి పెంచల (6) సం-ఘంటసాల (78) సం-జె.వి.రాఘవులు (1) సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి (2) సం-జోసెఫ్.వి.కృష్ణమూర్తి (1) సం-టి.ఆర్.పాప (1) సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం (1) సం-టి.చలపతిరావు (9) సం-టి.జి.లింగప్ప (3) సం-టి.వి.రాజు (29) సం-నాగయ్య-ఓగిరాల (1) సం-నాగయ్య-తదితరులు (1) సం-పామర్తి (5) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కె (1) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే (1) సం-పి.శ్రీనివాస్ (1) సం-పెండ్యాల (37) సం-బాబురావు (1) సం-బాలాంత్రపు (1) సం-బి.గోపాలం (2) సం-బి.శంకర్ (1) సం-మణి-పూర్ణానంద (1) సం-మల్లేశ్వరరావు (1) సం-మాస్టర్ వేణు (11) సం-ముగ్గురు దర్శకులు (2) సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర (2) సం-రాజు-లింగప్ప (2) సం-రాజేశ్వరరావు-హనుమంతరావు (1) సం-రామనాథన్‌ (3) సం-రామనాథన్‌-పామర్తి (1) సం-విజయా కృష్ణమూర్తి (3) సం-విశ్వనాథన్‌-రాఘవులు (1) సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి (5) సం-వై.రంగారావు (1) సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి (1) సం-సాలూరు (44) సం-సాలూరు-గోపాలం (1) సం-సి. ఆర్. సుబ్బరామన్ (1) సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం (12) సం-సుబ్బయ్యనాయుడు (2) సం-సుబ్బురామన్ (1) సం-సుబ్బురామన్‍-విశ్వనాథన్ (1) సం-సుసర్ల (18) సం-హనుమంతరావు (2) సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి (1)

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-అనిసెట్టి-పినిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-కోపల్లి ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-చేమకూర. ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాబ్జీ ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వసంతరావు ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-ఘంటసాల రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి రచన-సముద్రాల సీ.