12, జనవరి 2013, శనివారం

శ్రీశ్రీ ప్రబోధాత్మక గీతం 'పసిడి మెరుగుల బాలల్లారా' - ఘంటసాల, సుశీల గళాలలో 'ఆడ పెత్తనం' చిత్రం నుండి


నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు, కొందరు భావి నేతలు. బడాయి తెలియని బడి పిల్లలకు దైనందిన విషయాల మీద ఆసక్తి, అవగాహన ఎక్కువ. తమ చుట్టూ జరుగుతున్న సంఘటనలు, జరిగిన సందర్భాలు వారిని ఎంతో ప్రభావితులను చేస్తాయి. "పిట్ట కొంచెము కూత ఘనము" అన్నట్లు లౌక్యమెరుగని ఆ చిన్న వయసులోనే తమకే అధికారం ఇస్తే ఎలా పరిపాలించగలరో, సమాజంలో ఏయే మార్పులు చేస్తారో నిర్భయంగా చెప్పగలరు. నేటి విద్యార్ధులను చక్కని భావి పౌరులుగా తీర్చి దిద్దే బాధ్యత గురువులది. అధ్యాపకులకు విద్యార్ధులకు మధ్య గల అనుబంధాన్ని ప్రశ్నోత్తరాల రూపంలో దేశభక్తి, ప్రబోధాత్మకతకు స్ఫూర్తినిచ్చే గీతంలో, "దేశమంటే మట్టికాదోయ్! దేశమంటే మనుషులోయ్!" అన్నావ ్రబో ియిాం్ర ిా విుడు గురజాడ నినాదాన్ని కలుపుకుని మహాకవి శ్రీశ్రీ కలం నుంచి జాలువారిన గీతం "పసిడి మెరుగుల బాలల్లారా". ఈ పాటను 1958 లో విడుదలైన "ఆడ పెత్తనం" చిత్రంలో అంజలీదేవి, అక్కినేని, మరియు కొంతమంది పిల్లలపై చక్కని బడి ప్రాంగణంలో చిత్రీకరించారు. ఆదుర్తి సుబ్బారావు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి సంగీతం సాలూరు రాజేశ్వర రావు. ఈ చిత్రంలో ఒక పాటకు మాస్టర్‍ వేణు బాణీ కట్టారు.
అంి్రాంి శాం్షు!


Thanks to RajashriTelugu for up loading the video to You Tube.
చిత్రం: ఆడ పెత్తనం

రచన: శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు 

సంగీతం: ఎస్.రాజేశ్వర రావు & మాస్టర్ వేణు 

గానం: ఘంటసాల వెంకటేశ్వర రావు, పి.సుశీల, బృందం
పల్లవి: ఘంటసాల: పసిడి మెరుగుల బాలల్లారా పాలబుగ్గల కూనల్లారా | పసిడి మెరుగుల |


ఎవరో చెప్పండి, మీరు ఎవరో చెప్పండి  
చరణం: బృందం: నేటి బాలలం, భావి పౌరులం, తెలుగు సంపదకు వారసులం | నేటి బాలలం |


దేశానికి పరిపాలకులం, మన దేశానికి పరిపాలకులం

సుశీల: ముద్దు ముద్దుగా దేశం అంటూ పెద్ద మాటలే అంటున్నారే | ముద్దు ముద్దుగా |


దేశం దేశం అంటే ఏమో తెలుసా చెప్పండి 


మీకు తెలుసా చెప్పండి 

బృందం: మట్టీ, మన్నూ దేశం కాదు, చెట్టూ-చేమా దేశం కాదు  | మట్టీ మన్నూ |


మనమే దేశం, దేశమే మనం | మనమే |


దేశం అంటే మనుష్యులే, ఏ దేశం అయినా మనుష్యులే

ఇద్దరు: పసిడి మెరుగుల బాలల్లారా పాలబుగ్గల కూనల్లారా


మీరన్నది నిజమే, యిక వస్తుందా దినమే
చరణం: ఘంటసాల: మనమే దేశం అయితే, మనిషే దేశం అయితే | మనమే దేశం |


కొందరికెందుకు సౌఖ్యం? మరి కొందరికెందుకు కష్టము?

బృందం: కొందరు మాత్రం దేశ సంపదను కొల్లగొట్టుతూ కులుకుతువుంటే | కొందరు మాత్రం |


కూడూ గుడ్డా కరువైపోయే మాడే ప్రజలే మిగిలేరు 


అల్లాడే ప్రజలే మిగిలేరు 

సుశీల: మీరే పాలకులైతే, అధికారం మీదే అయితే | మీరే పాలకులైతే |


ఏయే పనులను చేస్తారు? మీరేయే మార్పులు తెస్తారు?

బృందం: చెయ్యలేని పని చేస్తాం మనము, మొయ్యలేనిదీ మోస్తాం మనము   | చెయ్యలేని పని |


అధికారం మా చేతికి వస్తే, చేసేదేదో చెబుతాము, చెప్పేదంతా చేస్తాము 

సుశీల: మనదేశమనే రైలు బండిని మంచి మార్గమున నడిపిస్తాం

బృందం: మనదేశమనే రైలు బండిని మంచి మార్గమున నడిపిస్తాం

సుశీల: సమానత్వమను స్టేషన్‌ చేరగ చకచక చకచక  పయనిద్దాం

బృందం: సమానత్వమను స్టేషన్‌ చేరగ చకచక చకచక  పయనిద్దాం

ఘంటసాల: కరువు రాక్షసిని హతమారుస్తాం

బృందం: హతమారుద్దాం

సుశీల: శాంతిదేవతకు పట్టం కడతాం

బృందం: పట్టం కడతాం

ఘంటసాల: కరువు రాక్షసిని హతమారుస్తాం

సుశీల: శాంతిదేవతకు పట్టం కడతాం

ఇద్దరు: మనుషుల తత్త్వం మార్చేస్తాం, మరో ప్రపంచం సాధిస్తాం


మరో ప్రపంచం సాధిస్తాం

Thanks to Sri Bollapragada Someswara Rao garu for providing the movie poster from Chandamama.

6, జనవరి 2013, ఆదివారం

ఋణానుబంధ రూపేణ - ఋణానుబంధం నుండి ఘంటసాల

్మ ి్ధంత్ర ఎవిీ ఉంటె ఆ బాకీ ఈ జన్మలో తీర్చ లేక పొతే, రాబోయే జన్మలో ణపడి వున్న వారి కడుపున పుట్టి లేదా వారింట చేరి ఆ ఋణం తీర్చుకుంటామని మనవాళ్ళ నమ్మకం.  అందువలన ఆ ఋణం వేరొకరి యింట పిల్లలుగా పుట్టి, లేదా పశువులుగానో,  పెంపుడు  జంతువులు గానో పుట్టి తల్లిదండ్రులకు లేదా యజమానికి సేవ చేసి తీర్చుుంు. అందుకే అన్నారు "రుణానుబంధ రూపేణ పశపత్నీ సుతాలయా!" అని. ఈ ఇతివృత్తంతో తీసిన అంజలీ పిక్చర్సు చిత్రం రుణానుబంధం. కోి ి్థిలో ్ని్రిి ీంు ఏ ్ని, ు ఏ లేపోయిా, ెంి ్ద చేి ్టచేయ్న్స్పతో ్త్రీ (అంజలీదేవి) ్లె వి ్నిి వ్ళి ధ్య ిర్వించే ్నివేశతో అంి్చ్సొంింి ఈ చిత్రానికి ఆదినారాయణ రావు సంగీతం సమకూర్చారు. అక్కినేని, గిరిజ, రేలంగి, గుమ్మి తతిమ్మా తారాగణం.  ఈ చిత్రానికి ఘంటసాల మాస్టారు నాలుగు పాటలు . ముఖ్యంగా టైటిల్ సాంగ్ "ఏనాటిఈ బంధం" ్న ్ని ్క ుంి ిించే  సము్రల జూనియర్ దేశ్మ ం.  దే ి్రధ్యలో వే తో దే ాణతో ుంి.  ి ువు, ెం నేధ్యలో ిిి్తుంి. ెం ృశ్య, శ్ర, ాహిత్య్క ొం్త్ను.

Thanks to Mango music for up loading the video to You Tube


Thanks to Mango music for up loading the video to You Tube

చిత్రం: ఋణానుబంధం (1960)

రచన: సముద్రాల జూనియర్ 

సంగీతం: ఆదినారాయణ రావు

గానం: ఘంటసాల 

సాకీ: ఋణానుబంధ రూపేణ పశుపత్నీ సుతాలయా

పల్లవి: ఏనాటిదొ ఈ బంధం ఈ జీవుల సంబంధం


తెలియగరాని ఈ అనుబంధం


ఋణానుబంధం అంతా ఋణానుబంధం | ఏనాటిదొ |

చరణం: ఆహా..ఆ.. కడుపున కన్న తల్లొకరు 


కనని తల్లియై పెంచేదొకరు  | కడుపున |


పుట్టేదీ ఒక చోటా.. పెరుగుట వేరొక చోట


హు.. ఎవరికి ఎవరో.. ఏమౌతారో


ఋణానుబంధం అంతా ఋణానుబంధం

చరణం: ఆహా..జీవితమే చదరంగం


జీవుల పావుల రణరంగం | జీవితమే |


దేవునకది తెరలాటా.. తెలియదు మనకే బాట 


హు.. ఎవరికి ఎవరో.. ఏమౌతారో


ఋణానుబంధం అంతా ఋణానుబంధం | ఏనాటిదొ |


* * * *

సాకీ: ఆపదలన్నీ సహించాలీ


అన్నమాట సాధించాలీ | అన్నమాట |

పల్లవి: మాటే జీవిత లక్ష్యం, మాటే మానవ ధర్మం


మాటకు నిలచి మనగలవారి చరిత సార్ధకం


వారి బ్రతుకె సార్ధకం  | మాటే జీవిత |

చరణం: ఓహో..ఓ.. కడుపున కన్న తల్లొకరు 


కనని తల్లియై పెంచేదొకరు  | ఓహో.. కడుపున |


పుట్టేదీ ఒక చోటా.. పెరుగుట వేరొక చోట


ఎవరికి ఎవరో.. ఏమౌతారో


ఋణానుబంధం అంతా ఋణానుబంధం


మాటే జీవిత లక్ష్యం, మాటే మానవ ధర్మం


మాటకు నిలచి మనగలవారి చరిత సార్ధకం


వారి బ్రతుకె సార్ధకం  | మాటే జీవిత |


వారి బ్రతుకె సార్ధకం 

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి-అంతస్తులు-1965 (2) చి-అంతా మనవాళ్ళే-1954 (1) చి-అందం కోసం పందెం-1971 (2) చి-అగ్గి బరాటా-1966 (1) చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 (1) చి-అన్నపూర్ణ-1960 (1) చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 (5) చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 (2) చి-అమాయకుడు-1968 (1) చి-ఆడ పెత్తనం-1958 (2) చి-ఆత్మగౌరవం-1966 (1) చి-ఆనందనిలయం-1971 (1) చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 (1) చి-ఆరాధన-1962 (2) చి-ఆస్తిపరులు-1966 (1) చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 (1) చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 (3) చి-ఉమాచండీగౌరీశంకరుల కధ-1968 (1) చి-ఉమాసుందరి-1956 (3) చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 (1) చి-ఉషాపరిణయం-1961 (1) చి-ఋష్యశృంగ-1961 (1) చి-ఏకవీర-1969 (1) చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 (2) చి-కన్నకొడుకు-1973 (1) చి-కన్యాశుల్కం-1955 (2) చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 (2) చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 (10) చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 (4) చి-కుంకుమ రేఖ-1960 (1) చి-కులగౌరవం-1972 (1) చి-కృష్ణ లీలలు-1959 (3) చి-కృష్ణప్రేమ-1961 (3) చి-కొడుకు కోడలు-1972 (1) చి-గాలిమేడలు-1962 (2) చి-గుండమ్మకథ-1962 (1) చి-గుడిగంటలు-1964 (1) చి-గుణసుందరి కథ-1949 (1) చి-గులేబకావళి కథ-1962 (4) చి-గృహప్రవేశము-1946 (1) చి-గృహలక్ష్మి-1967 (3) చి-చండీరాణి-1953 (1) చి-చంద్రహారం-1954 (3) చి-చంద్రహాస-1965 (1) చి-చరణదాసి-1956 (2) చి-చింతామణి-1956 (1) చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 (1) చి-చిలకా-గోరింక-1966 (1) చి-చివరకు మిగిలేది!-1960 (1) చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 (1) చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 (3) చి-జయం మనదే-1956 (1) చి-జయభేరి-1959 (3) చి-జయసింహ-1955 (3) చి-జరిగిన కథ-1969 (1) చి-జీవన తరంగాలు-1973 (1) చి-జైజవాన్‌-1970 (1) చి-టైగర్ రాముడు-1962 (1) చి-డా.ఆనంద్-1966 (1) చి-డా.చక్రవర్తి-1964 (1) చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 (5) చి-తేనె మనసులు-1965 (1) చి-తోడికోడళ్ళు-1957 (1) చి-దీపావళి-1960 (2) చి-దేవకన్య-1968 (1) చి-దేవత-1965 (1) చి-దేవదాసు-1953 (1) చి-దేవాంతకుడు-1960 (1) చి-దేశద్రోహులు-1964 (1) చి-దొరికితే దొంగలు (1) చి-ద్రోహి-1948 (1) చి-ధర్మదాత-1970 (1) చి-ధర్మాంగద-1949 (1) చి-నమ్మినబంటు-1960 (1) చి-నర్తనశాల-1963 (2) చి-నలదమయంతి-1957 (1) చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 (1) చి-నాదీ ఆడజన్మే-1965 (1) చి-నిర్దోషి-1951 (1) చి-నిర్దోషి-1967 (1) చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 (2) చి-పరోపకారం-1953 (2) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 (3) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 (1) చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 (1) చి-పల్లెటూరు-1952 (3) చి-పవిత్ర బంధం-1971 (1) చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 (1) చి-పసుపు కుంకుమ-1955 (1) చి-పాండవ వనవాసం-1965 (5) చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 (1) చి-పాతాళ భైరవి-1951 (1) చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 (1) చి-పిడుగు రాముడు-1966 (1) చి-పూజాఫలం-1964 (1) చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 (1) చి-పెద్ద మనుషులు-1954 (2) చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 (2) చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 (3) చి-పెళ్ళి సందడి-1959 (1) చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 (3) చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 (2) చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 (1) చి-ప్రపంచం-1950 (1) చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 (2) చి-ప్రియురాలు-1952 (1) చి-ప్రేమ నగర్-1971 (1) చి-ప్రేమ-1952 (1) చి-బంగారు గాజులు-1968 (1) చి-బండ రాముడు-1959 (1) చి-బందిపోటు-1963 (1) చి-బడి పంతులు-1972 (1) చి-బభ్రువాహన-1964 (3) చి-బలే బావ-1957 (1) చి-బాల భారతం-1972 (1) చి-బాలనాగమ్మ-1959 (4) చి-బాలభారతం-1972 (1) చి-బాలరాజు కథ-1970 (1) చి-బాలరాజు-1948 (2) చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 (1) చి-బావమరదళ్ళు-1961 (1) చి-బికారి రాముడు-1961 (1) చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 (1) చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 (1) చి-భక్త అంబరీష-1959 (2) చి-భక్త జయదేవ-1961 (1) చి-భక్త తుకారాం-1973 (3) చి-భక్త రఘునాథ్-1960 (2) చి-భక్త రామదాసు-1964 (1) చి-భక్త శబరి-1960 (1) చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 (1) చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 (1) చి-భాగ్యదేవత-1959 (1) చి-భాగ్యరేఖ-1957 (1) చి-భామా విజయం-1967 (2) చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 (4) చి-భీష్మ-1962 (5) చి-భూకైలాస్-1958 (4) చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 (1) చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 (1) చి-మంచి మనసులు-19 (1) చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 (1) చి-మనదేశం-1949 (3) చి-మనసు మమత (1) చి-మనుషులు-మమతలు-1965 (1) చి-మరపురాని కథ-1967 (2) చి-మర్మయోగి-1964 (1) చి-మల్లీశ్వరి-1951 (3) చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 (2) చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 (3) చి-మాయాబజార్-1957 (3) చి-మూగ మనసులు-1964 (2) చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 (1) చి-యశొద కృష్ణ-1975 (1) చి-యోగి వేమన-1947 (1) చి-రంగుల రాట్నం-1967 (1) చి-రక్త సిందూరం-1967 (1) చి-రక్షరేఖ-1949 (1) చి-రణభేరి-1968 (2) చి-రహస్యం-1967 (2) చి-రాజ మకుటం-1960 (1) చి-రాజకోట రహస్యం-1971 (2) చి-రాజు పేద-1954 (2) చి-రాము-1968 (2) చి-రుణానుబంధం-1960 (1) చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 (1) చి-రోజులు మారాయి-1955 (1) చి-లక్ష్మమ్మ-1950 (2) చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 (2) చి-లవకుశ-1963 (1) చి-వదినగారి గాజులు-1955 (1) చి-వరుడు కావాలి-1957 (1) చి-వాగ్దానం-1961 (3) చి-వారసత్వం-1964 (2) చి-వాల్మీకి-1963 (1) చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 (2) చి-విజయం మనదే-1970 (1) చి-వినాయక చవితి-1957 (5) చి-విమల-1960 (2) చి-విష్ణుమాయ-1963 (1) చి-వీర కంకణం-1957 (2) చి-వీరాంజనేయ-1968 (2) చి-వెలుగు నీడలు-1961 (2) చి-వెలుగునీదలు-1961 (1) చి-శకుంతల-1966 (1) చి-శభాష్ రాజా-1961 (1) చి-శభాష్ రాముడు-1959 (1) చి-శాంతి నివాసం-1960 (1) చి-శోభ-1958 (1) చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 (4) చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (1) చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 (2) చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 (1) చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 (2) చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 (3) చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 (1) చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 (2) చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (2) చి-షావుకారు-1950 (2) చి-సంతానం-1955 (5) చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 (4) చి-సంసారం-1950 (3) చి-సతీ అనసూయ-1957 (2) చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 (3) చి-సతీ సులోచన-1961 (2) చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 (2) చి-సప్తస్వరాలు-1969 (1) చి-సారంగధర-1957 (2) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 (2) చి-సుమంగళి-1965 (1) చి-స్వప్న సుందరి-1950 (3) చి-స్వర్గసీమ-1945 (1) చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 (1) చి-హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త-1966 (1) చి-హరిశ్చంద్ర-1956 (2)

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (79) గా-ఘంటసాల-పి.సుశీల (3) గా-ఘంటసాల-బృందం (5) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (11) గా-పి.లీల తో (20) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (2) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది (5) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1) గా-సుశీల-బృందం తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

స-విజయభాస్కర్ (1) సం -A.M.రాజా (1) సం- ఘంటసాల (1) సం-అద్దేపల్లి (1) సం-అశ్వత్థామ (4) సం-అశ్వద్ధామ (1) సం-ఆదినారాయణ రావు (5) సం-ఆదినారాయణరావు (2) సం-ఆర్.గోవర్ధనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం (1) సం-ఎం.రంగారావు (1) సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు (3) సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి (11) సం-ఓగిరాల (1) సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి (2) సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు (4) సం-కె.ప్రసాదరావు (1) సం-కె.వి. మహదేవన్ (2) సం-కె.వి.మహదేవన్ (15) సం-గాలి పెంచల (6) సం-ఘంటసాల (78) సం-జె.వి.రాఘవులు (1) సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి (2) సం-జోసెఫ్.వి.కృష్ణమూర్తి (1) సం-టి.ఆర్.పాప (1) సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం (1) సం-టి.చలపతిరావు (9) సం-టి.జి.లింగప్ప (3) సం-టి.వి.రాజు (29) సం-నాగయ్య-ఓగిరాల (1) సం-నాగయ్య-తదితరులు (1) సం-పామర్తి (5) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కె (1) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే (1) సం-పి.శ్రీనివాస్ (1) సం-పెండ్యాల (37) సం-బాబురావు (1) సం-బాలాంత్రపు (1) సం-బి.గోపాలం (2) సం-బి.శంకర్ (1) సం-మణి-పూర్ణానంద (1) సం-మల్లేశ్వరరావు (1) సం-మాస్టర్ వేణు (11) సం-ముగ్గురు దర్శకులు (2) సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర (2) సం-రాజు-లింగప్ప (2) సం-రాజేశ్వరరావు-హనుమంతరావు (1) సం-రామనాథన్‌ (3) సం-రామనాథన్‌-పామర్తి (1) సం-విజయా కృష్ణమూర్తి (3) సం-విశ్వనాథన్‌-రాఘవులు (1) సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి (5) సం-వై.రంగారావు (1) సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి (1) సం-సాలూరు (44) సం-సాలూరు-గోపాలం (1) సం-సి. ఆర్. సుబ్బరామన్ (1) సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం (12) సం-సుబ్బయ్యనాయుడు (2) సం-సుబ్బురామన్ (1) సం-సుబ్బురామన్‍-విశ్వనాథన్ (1) సం-సుసర్ల (18) సం-హనుమంతరావు (2) సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి (1)

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-అనిసెట్టి-పినిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-కోపల్లి ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-చేమకూర. ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాబ్జీ ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వసంతరావు ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-ఘంటసాల రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి రచన-సముద్రాల సీ.