7, జనవరి 2022, శుక్రవారం

ఘంటసాల, అక్కినేని, బృందం పాడిన 'మేతదావినిబడ్డ మేలంపుటావా" పల్నాటియుద్ధం (1947) నుండి

 

1947 సంవత్సరంలో విడుదలైన శారదా ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ నిర్మించిన పల్నాటి యుద్ధం చిత్రం నుండి ఘంటసాల-బృందం పాడిన “మేతదావినిబడ్డ మేలంపుటావా”  అనే ఈ బృందగీతం రచన సముద్రాల సీ., స్వరపరచినది  గాలి పెంచెల. ఈ చిత్రంలో తారాగణం గోవిందరాజుల సుబ్బారావు, కన్నాంబ, అక్కినేని, ఎస్.వరలక్ష్మి. ఘంటసాల మాస్టారు ఈ చిత్రానికి నాలుగు పాటలు పాడారు. అలనాటి ప్రముఖ నటి, గాయని అయిన పసుపులేటి కన్నాంబ నాయకురాలు నాగమ్మ గాను, గోవిందరాజుల సుబ్బారావు బ్రహ్మనాయుడు గాను, ఎ.ఎన్.ఆర్. బాలచంద్రుడు గాను ఈ చిత్రంలో నటించారు. ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకులైన శ్రీ గాలి  పెంచల నరసింహారావు గారికి ఘంటసాల మాస్టారు సహాయ సంగీత దర్శకునిగా పనిచేసారు. అక్కినేని గారు స్వయంగా పాడారు, మాష్టారితో కలిసి పాడారు. 
#006  బృందగీతం  పాటః మేతదావినిబడ్డ మేలంపుటావా
  నిర్మాణం:శారదా ప్రొడక్షన్స్
  చిత్రం:పల్నాటి యుద్ధం (1966)
  సంగీతం:గాలి పెంచల నరసింహారావు
  రచన:సముద్రాల సీనియర్
  గానం:ఘంటసాల, అక్కినేని, కోరస్
    
 ఘంటసాలఃగురజాల రైతులు:ఓహో.. ఓ.. ఒయ్!
   మేత దావినిబడ్డ మేలంపుటావా,
   నీటి కారాటపడు నీలంపుటావా
   మాచెర్ల అడవులూ మడుగులూ మనవే
   మలిదేవుడడ్డినా మరలిరాకండి..ఈ.., మరలిరాకండి
  మాచెర్ల రైతులు :అడవి పచ్చికలోన అడుగు పెట్టేరు
   మడుగులో నీరాని మకిలజేసేరు
   గడి దాటితే పట్టి కట్టివేసేము
   మాచెర్ల అడవులూ మడుగులూ మావే
  గురజాల రైతులు :తెగతెంపులిక చచ్చు తెగవేసి చెప్పవోయ్
   నాగమో నాయుడో నస పనికి రాదింక, తెగవేసి చెప్పవోయ్
  మాచెర్ల రైతులుఃమూడు లోకాలేకమై యెత్తి వచ్చినా
   ఆడదానికి జోహారనము, మే మనము
   మాచెర్ల ఆడపులే మాకు రేపల్లె
   నాయుడే మాపాలి నందగోపయ్య
  గురజాల రైతు భార్యఃఅమ్మా నాన్నని చూడాలనిపిస్తున్నది మావా -2
   ఒక్కసారి నన్నంపు, ఉన్నట్టే తిరిగొస్తా -2
   యిక్కడ ఉన్నట్టే తిరిగొస్తా
  గురజాల రైతు :ఏయ్! మగనిమీద మమతుంటే, కాపురం కావాలంటే
   మగనిమీద మమతుంటే, కాపురం కావాలంటే
   ఈ సీమలోని చిలక ఆ సీమ వాలరాదే
   ఈ సీమలోని చిలక ఆ సీమ వాలరాదే పోరాదేపిల్లా
  గురజాల రైతు (భార్య)ఃవాదా అమ్మకచెల్లా
  భర్తఃపోరాదేపిల్లా
  భార్యఃఅపవాదా అమ్మకచెల్లా
   ఓహో...
  గురజాల యువకుడుఃవడిసేల రువ్వేటి వయ్యారిపడుచా -2
   జడిసిపోయేవారి జడిపించబోకే -2
  మాచెర్ల యువతులుఃబంగారుతల్లికీ పంట మాలచ్చిమికి -2
   పాలపొంగలి మొక్కుబళ్ళు చెల్లిద్దాము -2
  మాచెర్ల యువకులు :రండోయి నవయువకులు రండోయి, త్వరగ రండోయి
  యువతులుఃఆ.. ఆ..
  మాచెర్ల యువకులు :త్వరగ రండోయి దండులోన చేరండి రండోయి
   దండులోన చేరండి రండోయి, త్వరగ రండోయి
   గరిడి సాములో చేరీ గండు మగలు కండి-2
  యువకులు :రండోయి..
  యువతులుఃరండోయి..
  యువకులు :రండోయి..


4, జనవరి 2022, మంగళవారం

ఖుషీ ఖుషీగా నవ్వుతూ - ఇద్దరు మిత్రులు నుండి ఘంటసాల, సుశీల యుగళగీతం

1961 సంవత్సరంలో విడుదలైన అన్నపూర్ణా సంస్థ నిర్మించిన ఇద్దరు మిత్రులు చిత్రం నుండి ఘంటసాల-పి.సుశీల పాడిన ‘ఖుషీ ఖషీగా నవ్వుతూ’  అనే ఈ యుగళగీతం రచన దాశరధి, స్వరపరచినది  సాలూరు రాజేశ్వరరావు. ఈ చిత్రంలో తారాగణం అక్కినేని, రాజసులోచన, ఇ.వి. సరోజ, గుమ్మడి, పద్మనాభం, శారద.#0917 యుగళగీతంఃఖుషీ ఖుషీగా నవ్వుతూ
  నిర్మాణం:అన్నపూర్ణా వారి
  చిత్రం:ఇద్దరు మిత్రులు (1961)
  రచన:దాశరథి రంగాచార్య
  సంగీతం:సాలూరు రాజేశ్వర రావు
  గానం:ఘంటసాల, పి.సుశీల
    
 పల్లవి:ఘంటసాల:ఖుషీ ఖుషీగా నవ్వుతూ, చలాకి మాటలు రువ్వుతూ
   హుషారుగొలిపే వెందుకే నిషా కనులదానా!
  సుశీల:ఓ..ఓ..ఓ.. మేనాలోన ప్రియునిచేర వెళ్ళింది నాచెలి మీనా
   నింగిదాటి ఆనంద సాగరం పొంగిపొరలె నాలోన
   ఖుషీ ఖుషీగా నవ్వుతూ, చలాకి మాటలు రువ్వుతూ
   హుషారుగొలిపే నిందుకే నిషా కనులవాడా!
    
 చరణం:ఘంటసాల:ఓ..ఓ..ఓ.. ఓహో చెలియా! నీవుకూడ ఓ పెళ్ళి పల్లకీ చూసుకో
   ఓహో చెలియా! నీవుకూడ ఓ పెళ్ళి పల్లకీ చూసుకో
   హాయిగొలుపు సన్నాయి పాటలో వలపుబాటలే వేసుకో
  సుశీల:నే వెళితే మరి నీవు, మజ్నూవౌతావూ..ఊ...
  ఘంటసాల:మజ్నూ నేనేనైతే ఒ లైలా లోకమే చీకటై పోవునే..
  సుశీల:ఖుషీ ఖుషీగా నవ్వుతూ, చలాకి మాటలు రువ్వుతూ
   హుషారుగా వుందాములే నిషా కనులవాడా!
    
 చరణం:ఘంటసాల:ఓ..ఓ..ఓ.. ఆకాశంలో ఇంద్రధనసుపై ఆడుకుందమా నేడే
  సుశీల:నీలినీలి మేఘాల రథముపై తేలిపోదమీనాడే
  ఘంటసాల:చంద్రుడు నేనై నీవు వెన్నెలై కలిసిపోదమ హాయిగా
  సుశీల:నేను వీణనై నీవు నాదమై ఏకమౌదమా తీయగా
  ఇద్దరు:ఖుషీ ఖుషీగా నవ్వుతూ, చలాకి మాటలు రువ్వుతూ
   హుషారుగా వుందాములే హమేషా మజాగా

2, జనవరి 2022, ఆదివారం

నువ్వూ నేనూ ఏకమైనాము - కొడుకు కోడలు చిత్రం నుండి ఘంటసాల-పి.సుశీల పాడిన యుగళగీతం

1972 సంవత్సరంలో విడుదలైన పద్మశ్రీ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించిన కొడుకు కోడలు చిత్రం నుండి ఘంటసాల-పి.సుశీల పాడిన నువ్వూ నేనూ ఏకమైనాము అనే యుగళగీతం రచన ఆత్రేయ, స్వరపరచినది  కె.వి. మహదేవన్. చిత్రంలో తారాగణం అక్కినేని, వాణీశ్రీ, ఎస్.వి. రంగారావు, శాంతకుమారి, లక్ష్మి. ఈ చిత్రానికి ఘంటసాల మాస్టారు మూడు యుగళ గీతాలు, రెండు ఏకగళ గీతాలు పాడారు.

#2314పాటయుగళగీతం:నువ్వు, నేను ఏకమైనాము
  పతాకం:పద్మశ్రీ పిక్చర్స్
  చిత్రం:కొడుకు - కోడలు (1972)
  సంగీతం:కె.వి. మహదేవన్
  రచన:ఆత్రేయ
  గానం:ఘంటసాల, సుశీల
    
 పల్లవి:ఘంటసాల:నువ్వూ నేనూ ఏకమైనాము
   నువ్వూ నేనూ ఏకమైనాము
   ఇద్దరము మనమిద్దరము ఒక లోకమైనామూ
  సుశీల:లోకమంతా ఏకమైనా వేరు కాలేము వేరు కాలేము
  ఇద్దరు:నువ్వూ నేనూ ఏకమైనాము
 చరణం:ఘంటసాల:కళ్ళు నాలుగు కలిపి మనమూ ఇల్లు కడదామూ
  సుశీల:అందులో మన చల్ల చల్లని వలపు దీపం నిలుపుకుందాము
  ఘంటసాల:కళ్ళు నాలుగు కలిపి మనమూ ఇల్లు కడదామూ
  సుశీల:అందులో మన చల్ల చల్లని వలపు దీపం నిలుపుకుందాము
  ఘంటసాల:పసిడి మనసులు పట్టెమంచం వేసుకుందాము ఊ ఉ
  సుశీల:అందులో మన పడుచు కోర్కెల మల్లెపూలు పరుచుకుందాము ఊ ఉ
  ఇద్దరు:నువ్వూ నేనూ ఏకమైనాము
 చరణం:ఘంటసాల:చెలిమితో ఒక చలువపందిరి వేసుకుందాము
  సుశీల:కలల తీగల అల్లిబిల్లిగా అల్లుకుందాము ఊ
  ఘంటసాల:ఆ అల్లికను మన జీవితాలకు పోల్చుకుందాము
  సుశీల:ఏ పొద్దు కానీ వాడిపోనీ పువ్వులవుదామూ ఊ ఊ
  ఇద్దరు:నువ్వూ నేనూ ఏకమైనాము
 చరణం:ఘంటసాల:లేత వెన్నెల చల్లదనము నువ్వు తెస్తావూ ఊ
  సుశీల:అందులో నీరెండలోని వెచ్చదనము నువ్వు ఇస్తావు
  ఘంటసాల:లేత వెన్నెల చల్లదనము నువ్వు తెస్తావూ ఊ
  సుశీల:అందులో నీరెండలోని వెచ్చదనము నువ్వు ఇస్తావు
  ఘంటసాల:సూర్యచంద్రులు లేని జగతిని సృష్టి చేద్దాము ఊ ఊ
  సుశీల:అందులో ఈ సృష్టికెన్నడు లేని సొగసు మనము తెద్దాము
  ఘంటసాల:నువ్వూ నేనూ ఏకమైనాము
  ఇద్దరు:ఇద్దరము మనమిద్దరము ఒక లోకమైనామూ
   లోకమంతా ఏకమైనా వేరు కాలేము వేరు కాలేము
   నువ్వూ నేనూ ఏకమైనాము ఆహ హా ఆహ ఆహ హా

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి-అంతస్తులు-1965 (2) చి-అంతా మనవాళ్ళే-1954 (1) చి-అందం కోసం పందెం-1971 (2) చి-అగ్గి బరాటా-1966 (1) చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 (1) చి-అన్నపూర్ణ-1960 (1) చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 (5) చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 (2) చి-అమాయకుడు-1968 (1) చి-ఆడ పెత్తనం-1958 (2) చి-ఆత్మగౌరవం-1966 (1) చి-ఆనందనిలయం-1971 (1) చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 (1) చి-ఆరాధన-1962 (2) చి-ఆస్తిపరులు-1966 (1) చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 (1) చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 (3) చి-ఉమాచండీగౌరీశంకరుల కధ-1968 (1) చి-ఉమాసుందరి-1956 (3) చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 (1) చి-ఉషాపరిణయం-1961 (1) చి-ఋష్యశృంగ-1961 (1) చి-ఏకవీర-1969 (1) చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 (2) చి-కన్నకొడుకు-1973 (1) చి-కన్యాశుల్కం-1955 (2) చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 (2) చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 (10) చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 (4) చి-కుంకుమ రేఖ-1960 (1) చి-కులగౌరవం-1972 (1) చి-కృష్ణ లీలలు-1959 (3) చి-కృష్ణప్రేమ-1961 (3) చి-కొడుకు కోడలు-1972 (1) చి-గాలిమేడలు-1962 (2) చి-గుండమ్మకథ-1962 (1) చి-గుడిగంటలు-1964 (1) చి-గుణసుందరి కథ-1949 (1) చి-గులేబకావళి కథ-1962 (4) చి-గృహప్రవేశము-1946 (1) చి-గృహలక్ష్మి-1967 (3) చి-చండీరాణి-1953 (1) చి-చంద్రహారం-1954 (3) చి-చంద్రహాస-1965 (1) చి-చరణదాసి-1956 (2) చి-చింతామణి-1956 (1) చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 (1) చి-చిలకా-గోరింక-1966 (1) చి-చివరకు మిగిలేది!-1960 (1) చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 (1) చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 (3) చి-జయం మనదే-1956 (1) చి-జయభేరి-1959 (3) చి-జయసింహ-1955 (3) చి-జరిగిన కథ-1969 (1) చి-జీవన తరంగాలు-1973 (1) చి-జైజవాన్‌-1970 (1) చి-టైగర్ రాముడు-1962 (1) చి-డా.ఆనంద్-1966 (1) చి-డా.చక్రవర్తి-1964 (1) చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 (5) చి-తేనె మనసులు-1965 (1) చి-తోడికోడళ్ళు-1957 (1) చి-దీపావళి-1960 (2) చి-దేవకన్య-1968 (1) చి-దేవత-1965 (1) చి-దేవదాసు-1953 (1) చి-దేవాంతకుడు-1960 (1) చి-దేశద్రోహులు-1964 (1) చి-దొరికితే దొంగలు (1) చి-ద్రోహి-1948 (1) చి-ధర్మదాత-1970 (1) చి-ధర్మాంగద-1949 (1) చి-నమ్మినబంటు-1960 (1) చి-నర్తనశాల-1963 (2) చి-నలదమయంతి-1957 (1) చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 (1) చి-నాదీ ఆడజన్మే-1965 (1) చి-నిర్దోషి-1951 (1) చి-నిర్దోషి-1967 (1) చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 (2) చి-పరోపకారం-1953 (2) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 (3) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 (1) చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 (1) చి-పల్లెటూరు-1952 (3) చి-పవిత్ర బంధం-1971 (1) చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 (1) చి-పసుపు కుంకుమ-1955 (1) చి-పాండవ వనవాసం-1965 (5) చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 (1) చి-పాతాళ భైరవి-1951 (1) చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 (1) చి-పిడుగు రాముడు-1966 (1) చి-పూజాఫలం-1964 (1) చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 (1) చి-పెద్ద మనుషులు-1954 (2) చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 (2) చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 (3) చి-పెళ్ళి సందడి-1959 (1) చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 (3) చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 (2) చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 (1) చి-ప్రపంచం-1950 (1) చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 (2) చి-ప్రియురాలు-1952 (1) చి-ప్రేమ నగర్-1971 (1) చి-ప్రేమ-1952 (1) చి-బంగారు గాజులు-1968 (1) చి-బండ రాముడు-1959 (1) చి-బందిపోటు-1963 (1) చి-బడి పంతులు-1972 (1) చి-బభ్రువాహన-1964 (3) చి-బలే బావ-1957 (1) చి-బాల భారతం-1972 (1) చి-బాలనాగమ్మ-1959 (4) చి-బాలభారతం-1972 (1) చి-బాలరాజు కథ-1970 (1) చి-బాలరాజు-1948 (2) చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 (1) చి-బావమరదళ్ళు-1961 (1) చి-బికారి రాముడు-1961 (1) చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 (1) చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 (1) చి-భక్త అంబరీష-1959 (2) చి-భక్త జయదేవ-1961 (1) చి-భక్త తుకారాం-1973 (3) చి-భక్త రఘునాథ్-1960 (2) చి-భక్త రామదాసు-1964 (1) చి-భక్త శబరి-1960 (1) చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 (1) చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 (1) చి-భాగ్యదేవత-1959 (1) చి-భాగ్యరేఖ-1957 (1) చి-భామా విజయం-1967 (2) చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 (4) చి-భీష్మ-1962 (5) చి-భూకైలాస్-1958 (4) చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 (1) చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 (1) చి-మంచి మనసులు-19 (1) చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 (1) చి-మనదేశం-1949 (3) చి-మనసు మమత (1) చి-మనుషులు-మమతలు-1965 (1) చి-మరపురాని కథ-1967 (2) చి-మర్మయోగి-1964 (1) చి-మల్లీశ్వరి-1951 (3) చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 (2) చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 (3) చి-మాయాబజార్-1957 (3) చి-మూగ మనసులు-1964 (2) చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 (1) చి-యశొద కృష్ణ-1975 (1) చి-యోగి వేమన-1947 (1) చి-రంగుల రాట్నం-1967 (1) చి-రక్త సిందూరం-1967 (1) చి-రక్షరేఖ-1949 (1) చి-రణభేరి-1968 (2) చి-రహస్యం-1967 (2) చి-రాజ మకుటం-1960 (1) చి-రాజకోట రహస్యం-1971 (2) చి-రాజు పేద-1954 (2) చి-రాము-1968 (2) చి-రుణానుబంధం-1960 (1) చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 (1) చి-రోజులు మారాయి-1955 (1) చి-లక్ష్మమ్మ-1950 (2) చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 (2) చి-లవకుశ-1963 (1) చి-వదినగారి గాజులు-1955 (1) చి-వరుడు కావాలి-1957 (1) చి-వాగ్దానం-1961 (3) చి-వారసత్వం-1964 (2) చి-వాల్మీకి-1963 (1) చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 (2) చి-విజయం మనదే-1970 (1) చి-వినాయక చవితి-1957 (5) చి-విమల-1960 (2) చి-విష్ణుమాయ-1963 (1) చి-వీర కంకణం-1957 (2) చి-వీరాంజనేయ-1968 (2) చి-వెలుగు నీడలు-1961 (2) చి-వెలుగునీదలు-1961 (1) చి-శకుంతల-1966 (1) చి-శభాష్ రాజా-1961 (1) చి-శభాష్ రాముడు-1959 (1) చి-శాంతి నివాసం-1960 (1) చి-శోభ-1958 (1) చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 (4) చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (1) చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 (2) చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 (1) చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 (2) చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 (3) చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 (1) చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 (2) చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (2) చి-షావుకారు-1950 (2) చి-సంతానం-1955 (5) చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 (4) చి-సంసారం-1950 (3) చి-సతీ అనసూయ-1957 (2) చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 (3) చి-సతీ సులోచన-1961 (2) చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 (2) చి-సప్తస్వరాలు-1969 (1) చి-సారంగధర-1957 (2) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 (2) చి-సుమంగళి-1965 (1) చి-స్వప్న సుందరి-1950 (3) చి-స్వర్గసీమ-1945 (1) చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 (1) చి-హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త-1966 (1) చి-హరిశ్చంద్ర-1956 (2)

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (79) గా-ఘంటసాల-పి.సుశీల (3) గా-ఘంటసాల-బృందం (5) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (11) గా-పి.లీల తో (20) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (2) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది (5) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1) గా-సుశీల-బృందం తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

స-విజయభాస్కర్ (1) సం -A.M.రాజా (1) సం- ఘంటసాల (1) సం-అద్దేపల్లి (1) సం-అశ్వత్థామ (4) సం-అశ్వద్ధామ (1) సం-ఆదినారాయణ రావు (5) సం-ఆదినారాయణరావు (2) సం-ఆర్.గోవర్ధనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం (1) సం-ఎం.రంగారావు (1) సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు (3) సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి (11) సం-ఓగిరాల (1) సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి (2) సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు (4) సం-కె.ప్రసాదరావు (1) సం-కె.వి. మహదేవన్ (2) సం-కె.వి.మహదేవన్ (15) సం-గాలి పెంచల (6) సం-ఘంటసాల (78) సం-జె.వి.రాఘవులు (1) సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి (2) సం-జోసెఫ్.వి.కృష్ణమూర్తి (1) సం-టి.ఆర్.పాప (1) సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం (1) సం-టి.చలపతిరావు (9) సం-టి.జి.లింగప్ప (3) సం-టి.వి.రాజు (29) సం-నాగయ్య-ఓగిరాల (1) సం-నాగయ్య-తదితరులు (1) సం-పామర్తి (5) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కె (1) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే (1) సం-పి.శ్రీనివాస్ (1) సం-పెండ్యాల (37) సం-బాబురావు (1) సం-బాలాంత్రపు (1) సం-బి.గోపాలం (2) సం-బి.శంకర్ (1) సం-మణి-పూర్ణానంద (1) సం-మల్లేశ్వరరావు (1) సం-మాస్టర్ వేణు (11) సం-ముగ్గురు దర్శకులు (2) సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర (2) సం-రాజు-లింగప్ప (2) సం-రాజేశ్వరరావు-హనుమంతరావు (1) సం-రామనాథన్‌ (3) సం-రామనాథన్‌-పామర్తి (1) సం-విజయా కృష్ణమూర్తి (3) సం-విశ్వనాథన్‌-రాఘవులు (1) సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి (5) సం-వై.రంగారావు (1) సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి (1) సం-సాలూరు (44) సం-సాలూరు-గోపాలం (1) సం-సి. ఆర్. సుబ్బరామన్ (1) సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం (12) సం-సుబ్బయ్యనాయుడు (2) సం-సుబ్బురామన్ (1) సం-సుబ్బురామన్‍-విశ్వనాథన్ (1) సం-సుసర్ల (18) సం-హనుమంతరావు (2) సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి (1)

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-అనిసెట్టి-పినిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-కోపల్లి ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-చేమకూర. ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాబ్జీ ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వసంతరావు ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-ఘంటసాల రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి రచన-సముద్రాల సీ.