27, జూన్ 2014, శుక్రవారం

ఘంటసాల ఆలపించిన పటదీపిక - మధుర జ్ఞాపిక


ఘంటసాల మాస్టారు సంగీతజ్ఞులు మరియు రసజ్ఞులు.  ఆయన సంగీతం సమకూర్చిన చిత్రాలలో కర్ణాటక సంగీతం తో పాటు బడే గులాం ఆలీ ఖాన్‌ సాహచర్య శిష్యరికంలో నేర్చుకున్న హిందుస్తానీ రాగాలను కూడ తెలుగు చలన చిత్రాలకు పరిచయం చేశారు. అద్భుతమైన బాణీలు కట్టారు.  ఆ మహామహుని అద్భుతస్వర సృష్టిలో ప్రత్యక్షంగాను, పరోక్షంగాను ఎన్నో రాగాలు రాణించాయి. ఆ రాగాలను ఘంటసాల-రాగశాలలో మిత్రులు చంద్రమౌళి గారి సహృదయత వలన ఒక్కొక్కటే తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ శీర్షిక లో ఇంతవరకు హిందోళం, పంతువరాళి, నాటక ప్రియ, మలయమారుతం, చారుకేశి, దేశ్, ఫరజు, విజయానంద చంద్రిక, సింహేంద్రమధ్యమం మరియు రాగమాలికలతో రహస్యంలోని మాస్టారి స్వీయ స్వరకల్పనలోని రాగాల మేళవింపు చవిచూశారు.  ఆ మాధుర్యాన్ని కొనసాగిస్తూ మరొక రాగం ఈ రోజు రుచి చూద్దాం. ఇది ఇంకొక కరదీపిక. ఇది ఎటువంటి వెలుగునిస్తుందో చూడండి.
     మధురమైన పాటలకు ఏ రాగాలు ఆధారం? అవి ప్రఖ్యాత రాగాలే.  ఆ జాబితాలో ఖచ్చితంగా ఉండే పేరు అభేరి (భీమ్‌ పలాస్). అయితే మనం ప్రస్తుతించవలసింది 'పటదీపిక' అనగా 'పటదీప్' రాగం కదా? అది అంత పేరుగల రాగం కాదేమో. కాని, ఆ రెండురాగాలకూ తేడా ఒక్క చిన్న స్వరం. కైశికి నిషాదం (N2) వున్నట్లయితే అది అభేరి, అలాకాక కాకలి నిషాదం (N3) వుంటే అది పటదీప్. ఈ రెండురాగాలకూ మూర్ఛన ఒకటే. ని3-స-గ2-1-ప-ని3-స  స-ని3-2-ప-మ1-2-రి2-.   హిందూస్థానీ రాగాలకూ చలనచిత్రసంగీతానికి సన్నిహితబంధం వుంది. ఎంతో మధురంగా వినిపించి అంతే శీఘ్రంగా మనస్సుకు హత్తుకుపోయే శక్తి ఆ నాదానిది. యమన్, భీమ్ పలాస్, మాల్కోన్స్, బేహాగ్, తిల్లాంగ్, భూప్ లాంటివి ప్రఖ్యాత హిందుస్తానీ రాగాలు. పటదీప్ రాగం, ఉత్సుకతను మధురమనోజ్ఞంగా వెల్లడించి వియోగవేదన భావాన్ని విస్తరించగల రాగం. ఇది కాఫి థాట్ లోని ఔడవ- సంపూర్ణరాగం. హిందూస్థాని పద్ధతిలోని ధనశ్రీ, భీమ్ పలాస్, హంసకింకిణి రాగాలకూ పటదీప్ రాగానికీ పోలికలున్నాయి. కర్ణాటక సంగీత మేళంలో గౌరిమనోహరి జన్యంగా స్వరాలను పోల్చుకోవచ్చు.

     పటదీప్ రాగం కొద్దిగ అపురూపమైన పేరనుకొన్నా, విన్నంతనే మనకు సన్నిహితమయ్యే రాగం. అంతరంగాన దాగిన భావాలను బైటకు తెచ్చి, విప్పి చెప్పి, ఇతరలుకు నచ్చేలా ఒప్పించడానికి ఏ మనోభావం కలిగియుండాలి? ఆ రసావిష్కరణకు శాస్త్రీయమైన పేరేమోగాని, ఆ రసాన్నిఅద్భుతంగా ప్రకటించి, ఆ భావాన్ని పండించగల శక్తియున్నరాగం పటదీప్. ఈ భావమే ఘంటసాల గానంచేసిన కొన్ని పాటలలో మరియు పద్యాలలో మనకు హృద్గోచరమై ఆ గీతికలు మధుర జ్ఞాపికలైనాయి.

     పట్రాయని సీతారామశాస్త్రి గారు తమ వద్దనున్న విజయనగర విద్యార్థులలో ఒక గంధర్వుడున్నాడని గమనించి  “శృతినాదశుద్ధముగా ఓంనమఃశివాయ” పఠనం చేయి బాబూ అంటూ, సప్తస్వరాలకు పంచాక్షరిమంత్రాన్ని ఎట్లు ఉపదేశించారోవయొలిన్ విద్యావరేణ్యులు ద్వారం వేంకటస్వామినాయుడు తనకు గాత్ర సంగితమే ప్రశస్తమైనదని ఏ ఉద్బోధతో మార్గదర్శనం చేశారో, హరికథా పితామహులు ఆదిభట్ల నారాయణదాసు స్వయంగా తనకు తంబూరా ఎట్లు బహూకరించారో, ఇవన్నీ భావి భావసంగీత సామ్రాట్టు భవితవ్యానికి పునాదులయ్యాయి. 1974 ఫిబ్రవరి 11 ఆచార్యఆత్రేయ తమ "గొంతులేని గోడు" అనే కవితలో "నా కవితకు కంఠం పోయింది! నా మాటలకు మాట పడిపోయింది... తెలుగునాట నా పాటలను ప్రతినోటిమాటగ మార్చిన గాంధర్వం గగన కుసుమమైపోయింది. ఇకనేనేం వ్రాసినా ఎవరు పాడినా ఏముంది?" అన్నారు. నాదశరీరంతో ఘంటసాల మనకు చిరంజీవి.

     ఘంటసాల తన పుష్పవిలాపము, కుంతికుమారివంటి కావ్యగాయనమునకు అధికంగా హిందూస్థాని రాగాలనే ఎన్నుకున్నారు. పటదీప్ రాగంలో పద్యగానం చాల ప్రభావయుతం. ప్రప్రథమంగా ఘంటసాల గళంలో ప్రదీప్తమైన పటదీప్ రాగాన్ని మనం ఒక పద్యరూపంలోనే వింటున్నాము. ఇక్కడ వినండి ఘంటసాల బాణీకట్టి పాడిన పద్య గానం "తేనెలొలికించు తెలగాణ నీదెరా".   
పద్యం: తేనెలనొలికించు

     సింధుభైరవి, బేహాగ్ లాంటి రాగాలు తప్ప సాధారణంగా పౌరాణిక చలనచిత్రాలలో పద్యాలకు ఆధారం కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతమే. పటదీప్ రాగాన్ని కుదించి  సమర్థంగా ఒకపద్యంలో రసావిష్కరణ చేసిన కీర్తి పెండ్యాలకే చెల్లు. అదే "శ్రీకృష్ణతులాభారం" చరమఘట్టంలోని చంపకమాల - "అతివరో నన్ను తూచెడు ధనాధుల నీకడలేకయున్న..." ముత్తరాజు సుబ్బారావు రచన.  ఈ పద్యగానంలో పటదీప్ రాగసౌందర్యమంతా మూర్తీభవించింది. "గమపనీ.... (అతివరో) నిదపగామపా...." స్వరాలతో అతివరో.. అన్న ఒకపదంలోనే పటదీప్ జీవస్వరాలన్నిటినీ మాస్టారు  పట్టివేశారు. ఈ క్రమాన్ని ఆక్షప్తిక అంటారు. అనగా పాడబోవు రాగము యొక్క స్వరూపమును సంక్షేపముగా వినువారలకు తెలియబరచుట. చివరిలోని ఆలాపన వింటుంటే మనకు ఒక అనిర్వచనీయమైన భావయానమే సంక్రమించి ఏలోకానికో తీసుకొని వెళుతుంది.
పద్యం: శ్రీకృష్ణతులాభారం


     ఈ రాగంలో ఘంటసాల పాడిన కొన్ని పాటల్లో, నాకు దొరికినవి తక్కువే. ముఖ్యమైనది, పవిత్ర హృదయాలు చిత్రంలోని "నా మది పాడిన ఈ వేళలో" (రచన: డా.సి. నారాయణ రెడ్డి,  సంగీతం: టి.చలపతి రావు). ఆ మహాగాయకుడు తన అంత్యదశలో (1971) ఈ పాటను గానంచేయడం జరిగింది. ఆరోగ్యంగా ఉన్నఉచ్ఛ్రాయలో ఆయన గళంలో, ఆ రాగాన్ని ఎలా పలికేడో, పైన పేర్కొన్న పద్యాలను వింటే తెలుస్తుంది. "నా మది పాడిన ఈ వేళలో" పాట సందర్భం మనకు తెలిసినదే. సంగీతవిద్వాంసుడైన కథానాయకుడు ఇచ్చే ఒక చిన్న కచేరి (సితారవాదన: జనార్దన్). అతి శాస్త్రీయమూగాక, మిశ్రస్వరాల మామూలు గేయమూగాక, హాయిగా సాగే రసవాహిని, "నా మది పాడిన ఈ వేళలో" .
పాట: నామది పాడిన ఈ వేళలో


నినినిస  నిదపప  మపగామప    గమ పనినిని నిససస  నిసమగరిససా సానిదపమపగమప
నా.మది పా.డిన   ఈ.వే.ళ.లో     నవ  జీ.వ.న వా.హి.ని  పొం..గెను..లే................................|| నామది)

గాగగ    పమమా గగ   రీసని రీనిని    సగమపనీనిని సనిదప మపదపగా
కోయిల  గొంతున       కొసరే రా.రం.   కొండవాగులో  కులికే రా...గం......

పానిసగగగా      గరిసని రిసనీ        సగసాసా నిసదాని నిసదాప మపనిదపమగమ
మీరా బ్రతుకున  నిండిన రాగం        రాధ మనసులో    పండిన   రా..గమ్.....

గీతాంత్యంలో ఘంటసాల పాడిన స్వరాలు 'నాదిం- ధిన్నా' 'నాదిం- ధిన్నా' చతుశ్రగతిలో, రాగంలోని పకడ్ లేదా చలన్ అనబడు స్వరాల తీరులోనే (నిసగమపమగ, మగరిస, గమపనిసదప, మపగ, మగరిస) సాగుతాయి. 

సాసాస నిసగగరిస నిసదప గామప గామప గామప .||
ప ప ప ప గగగగారిసనీనీ పనిసగా.. పనిసమా...సగమప గామప గామప ||
నినినినిని నినిదపగా.. నిదపగా ..దపగా. మగస నీ..
ఆ...

నిషాదం పటదీప్ యొక్క రాగచ్ఛాయాస్వరం.  నిషాదాన్నే దీర్ఘంగా  రాగంతీసి, నీ... సనిని- నిదద- దపప- పమగ- మమద పా-.... మమగ- మమదపా....;
మా...గగప- మాప- గగగ-మాప -గమమమగా... మపమ -సగగగాస.... అంటే అక్కినేని స్టెప్పులకి సరిపోయో త్రిశ్ర గతి కుదిరి నవ్య యుగళగీతం అవతరిస్తుంది. పైన పేర్కొన్న పటదీప్ స్వరాలే పూలరంగడు చిత్రానికై ఘంటసాల-సుశీల పాడిన " నీ జిలుగుపైట నీడలోన నడవనీ.., నన్ను నడవనీ.." పల్లవి. ఘంటసాల నిషాదాన్ని నీ(స్వరాక్షరం)....అంటూ నాలుగు కొలతల అర్ధావర్త తాళానికి పొడిగిస్తే, దానికి సంవాదిగా శుద్ధమధ్యమంలో నీ...(ఇక్కడ పలుకే అక్షరం నీ, స్వరం మద్యమం)...అంటూ పల్లవికి నీడలో ఒదిగినది పి.సుశీల స్వరం. పాశ్చాత్య మేళవిన్యాసానికి పటదీప్ స్వరాలను, 'సవాల్ - జవాబ్' మెరుగున  "నిదద దపప - తకిట తధిమి" అంటూ స్వరాలను నాట్యంచేయించడం  స్వరకర్త సాలూరి రాజేశ్వరరావు ప్రత్యేకత.

పాట: నీ జిలుగుపైట


ఈ రాగాన్ని మన ఖ్యాత సంగీత దర్శకులందరూ అరుదుగా వాడుకున్నారు. "దానవీరశూర కర్ణ" లో శ్రీకృష్ణుడు కర్ణుని జన్మరహస్యం తెలిపే పద్యం, పెండ్యాల స్వరపరచి రామకృష్ణ పాడిన" అంచితులైన బంధువులనందరిముందర చెప్పియొప్పించెద" శుద్ధ పటదీప్ రాగ నిబద్దమే (తిరుపతివేంకటకవుల ఈపద్యాన్ని శ్రీకృష్ణరాయభారం లో సూరిబాబు స్వరకల్పనజేయగా, రఘురామయ్య పాడారు). పటదీప్ రాగంలొ మరో  మధురమైన పాట, కె.వి.మహాదేవన్ స్వరపరచిన ప్రేమ్ నగర్ చిత్రానికై పి.సుశీల పాడిన "ఎవరో రావాలి". పటదీప్ రాగనిబద్ధమైన హిందీ చలనచిత్రాలలోని  మధురమైన కొన్ని పాటలను ఇక్కడ వినగలరు. 
·       మేఘా ఛాయె ఆధీ రాత్. లతా (శర్మీలి)  https://www.youtube.com/watch?v=AEGe3TYijgY#t=54
·       సాజ్ హొ తుమ్ ఆవాజ్ హు మై https://www.youtube.com/watch?v=0hKbLQElenU రఫి, సాజ్ ఔర్ ఆవాజ్
·       ఈ రాగాన్ని తీరికగా ఆనందించడానికి శృతి శిరోడ్కర్ గానంచేసిన పటదీప్ కృతిని ఇక్కడ వినగలరు: Hindustani Classical Patdeep: Shruti Shirodkar: http://vimeo.com/36547976

 

కృతజ్ఞతలువికిపీడియాకు, యూ ట్యూబ్ వారికి.

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి-అంతస్తులు-1965 (2) చి-అంతా మనవాళ్ళే-1954 (1) చి-అందం కోసం పందెం-1971 (2) చి-అగ్గి బరాటా-1966 (1) చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 (1) చి-అన్నపూర్ణ-1960 (1) చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 (5) చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 (2) చి-అమాయకుడు-1968 (1) చి-ఆడ పెత్తనం-1958 (2) చి-ఆత్మగౌరవం-1966 (1) చి-ఆనందనిలయం-1971 (1) చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 (1) చి-ఆరాధన-1962 (2) చి-ఆస్తిపరులు-1966 (1) చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 (1) చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 (3) చి-ఉమాచండీగౌరీశంకరుల కధ-1968 (1) చి-ఉమాసుందరి-1956 (3) చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 (1) చి-ఉషాపరిణయం-1961 (1) చి-ఋష్యశృంగ-1961 (1) చి-ఏకవీర-1969 (1) చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 (2) చి-కన్నకొడుకు-1973 (1) చి-కన్యాశుల్కం-1955 (2) చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 (2) చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 (10) చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 (4) చి-కుంకుమ రేఖ-1960 (1) చి-కులగౌరవం-1972 (1) చి-కృష్ణ లీలలు-1959 (3) చి-కృష్ణప్రేమ-1961 (3) చి-కొడుకు కోడలు-1972 (1) చి-గాలిమేడలు-1962 (2) చి-గుండమ్మకథ-1962 (1) చి-గుడిగంటలు-1964 (1) చి-గుణసుందరి కథ-1949 (1) చి-గులేబకావళి కథ-1962 (4) చి-గృహప్రవేశము-1946 (1) చి-గృహలక్ష్మి-1967 (3) చి-చండీరాణి-1953 (1) చి-చంద్రహారం-1954 (3) చి-చంద్రహాస-1965 (1) చి-చరణదాసి-1956 (2) చి-చింతామణి-1956 (1) చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 (1) చి-చిలకా-గోరింక-1966 (1) చి-చివరకు మిగిలేది!-1960 (1) చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 (1) చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 (3) చి-జయం మనదే-1956 (1) చి-జయభేరి-1959 (3) చి-జయసింహ-1955 (3) చి-జరిగిన కథ-1969 (1) చి-జీవన తరంగాలు-1973 (1) చి-జైజవాన్‌-1970 (1) చి-టైగర్ రాముడు-1962 (1) చి-డా.ఆనంద్-1966 (1) చి-డా.చక్రవర్తి-1964 (1) చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 (5) చి-తేనె మనసులు-1965 (1) చి-తోడికోడళ్ళు-1957 (1) చి-దీపావళి-1960 (2) చి-దేవకన్య-1968 (1) చి-దేవత-1965 (1) చి-దేవదాసు-1953 (1) చి-దేవాంతకుడు-1960 (1) చి-దేశద్రోహులు-1964 (1) చి-దొరికితే దొంగలు (1) చి-ద్రోహి-1948 (1) చి-ధర్మదాత-1970 (1) చి-ధర్మాంగద-1949 (1) చి-నమ్మినబంటు-1960 (1) చి-నర్తనశాల-1963 (2) చి-నలదమయంతి-1957 (1) చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 (1) చి-నాదీ ఆడజన్మే-1965 (1) చి-నిర్దోషి-1951 (1) చి-నిర్దోషి-1967 (1) చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 (2) చి-పరోపకారం-1953 (2) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 (3) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 (1) చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 (1) చి-పల్లెటూరు-1952 (3) చి-పవిత్ర బంధం-1971 (1) చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 (1) చి-పసుపు కుంకుమ-1955 (1) చి-పాండవ వనవాసం-1965 (5) చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 (1) చి-పాతాళ భైరవి-1951 (1) చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 (1) చి-పిడుగు రాముడు-1966 (1) చి-పూజాఫలం-1964 (1) చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 (1) చి-పెద్ద మనుషులు-1954 (2) చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 (2) చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 (3) చి-పెళ్ళి సందడి-1959 (1) చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 (3) చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 (2) చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 (1) చి-ప్రపంచం-1950 (1) చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 (2) చి-ప్రియురాలు-1952 (1) చి-ప్రేమ నగర్-1971 (1) చి-ప్రేమ-1952 (1) చి-బంగారు గాజులు-1968 (1) చి-బండ రాముడు-1959 (1) చి-బందిపోటు-1963 (1) చి-బడి పంతులు-1972 (1) చి-బభ్రువాహన-1964 (3) చి-బలే బావ-1957 (1) చి-బాల భారతం-1972 (1) చి-బాలనాగమ్మ-1959 (4) చి-బాలభారతం-1972 (1) చి-బాలరాజు కథ-1970 (1) చి-బాలరాజు-1948 (2) చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 (1) చి-బావమరదళ్ళు-1961 (1) చి-బికారి రాముడు-1961 (1) చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 (1) చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 (1) చి-భక్త అంబరీష-1959 (2) చి-భక్త జయదేవ-1961 (1) చి-భక్త తుకారాం-1973 (3) చి-భక్త రఘునాథ్-1960 (2) చి-భక్త రామదాసు-1964 (1) చి-భక్త శబరి-1960 (1) చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 (1) చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 (1) చి-భాగ్యదేవత-1959 (1) చి-భాగ్యరేఖ-1957 (1) చి-భామా విజయం-1967 (2) చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 (4) చి-భీష్మ-1962 (5) చి-భూకైలాస్-1958 (4) చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 (1) చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 (1) చి-మంచి మనసులు-19 (1) చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 (1) చి-మనదేశం-1949 (3) చి-మనసు మమత (1) చి-మనుషులు-మమతలు-1965 (1) చి-మరపురాని కథ-1967 (2) చి-మర్మయోగి-1964 (1) చి-మల్లీశ్వరి-1951 (3) చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 (2) చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 (3) చి-మాయాబజార్-1957 (3) చి-మూగ మనసులు-1964 (2) చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 (1) చి-యశొద కృష్ణ-1975 (1) చి-యోగి వేమన-1947 (1) చి-రంగుల రాట్నం-1967 (1) చి-రక్త సిందూరం-1967 (1) చి-రక్షరేఖ-1949 (1) చి-రణభేరి-1968 (2) చి-రహస్యం-1967 (2) చి-రాజ మకుటం-1960 (1) చి-రాజకోట రహస్యం-1971 (2) చి-రాజు పేద-1954 (2) చి-రాము-1968 (2) చి-రుణానుబంధం-1960 (1) చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 (1) చి-రోజులు మారాయి-1955 (1) చి-లక్ష్మమ్మ-1950 (2) చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 (2) చి-లవకుశ-1963 (1) చి-వదినగారి గాజులు-1955 (1) చి-వరుడు కావాలి-1957 (1) చి-వాగ్దానం-1961 (3) చి-వారసత్వం-1964 (2) చి-వాల్మీకి-1963 (1) చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 (2) చి-విజయం మనదే-1970 (1) చి-వినాయక చవితి-1957 (5) చి-విమల-1960 (2) చి-విష్ణుమాయ-1963 (1) చి-వీర కంకణం-1957 (2) చి-వీరాంజనేయ-1968 (2) చి-వెలుగు నీడలు-1961 (2) చి-వెలుగునీదలు-1961 (1) చి-శకుంతల-1966 (1) చి-శభాష్ రాజా-1961 (1) చి-శభాష్ రాముడు-1959 (1) చి-శాంతి నివాసం-1960 (1) చి-శోభ-1958 (1) చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 (4) చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (1) చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 (2) చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 (1) చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 (2) చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 (3) చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 (1) చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 (2) చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (2) చి-షావుకారు-1950 (2) చి-సంతానం-1955 (5) చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 (4) చి-సంసారం-1950 (3) చి-సతీ అనసూయ-1957 (2) చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 (3) చి-సతీ సులోచన-1961 (2) చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 (2) చి-సప్తస్వరాలు-1969 (1) చి-సారంగధర-1957 (2) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 (2) చి-సుమంగళి-1965 (1) చి-స్వప్న సుందరి-1950 (3) చి-స్వర్గసీమ-1945 (1) చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 (1) చి-హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త-1966 (1) చి-హరిశ్చంద్ర-1956 (2)

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (79) గా-ఘంటసాల-పి.సుశీల (3) గా-ఘంటసాల-బృందం (5) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (11) గా-పి.లీల తో (20) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (2) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది (5) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1) గా-సుశీల-బృందం తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

స-విజయభాస్కర్ (1) సం -A.M.రాజా (1) సం- ఘంటసాల (1) సం-అద్దేపల్లి (1) సం-అశ్వత్థామ (4) సం-అశ్వద్ధామ (1) సం-ఆదినారాయణ రావు (5) సం-ఆదినారాయణరావు (2) సం-ఆర్.గోవర్ధనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం (1) సం-ఎం.రంగారావు (1) సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు (3) సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి (11) సం-ఓగిరాల (1) సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి (2) సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు (4) సం-కె.ప్రసాదరావు (1) సం-కె.వి. మహదేవన్ (2) సం-కె.వి.మహదేవన్ (15) సం-గాలి పెంచల (6) సం-ఘంటసాల (78) సం-జె.వి.రాఘవులు (1) సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి (2) సం-జోసెఫ్.వి.కృష్ణమూర్తి (1) సం-టి.ఆర్.పాప (1) సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం (1) సం-టి.చలపతిరావు (9) సం-టి.జి.లింగప్ప (3) సం-టి.వి.రాజు (29) సం-నాగయ్య-ఓగిరాల (1) సం-నాగయ్య-తదితరులు (1) సం-పామర్తి (5) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కె (1) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే (1) సం-పి.శ్రీనివాస్ (1) సం-పెండ్యాల (37) సం-బాబురావు (1) సం-బాలాంత్రపు (1) సం-బి.గోపాలం (2) సం-బి.శంకర్ (1) సం-మణి-పూర్ణానంద (1) సం-మల్లేశ్వరరావు (1) సం-మాస్టర్ వేణు (11) సం-ముగ్గురు దర్శకులు (2) సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర (2) సం-రాజు-లింగప్ప (2) సం-రాజేశ్వరరావు-హనుమంతరావు (1) సం-రామనాథన్‌ (3) సం-రామనాథన్‌-పామర్తి (1) సం-విజయా కృష్ణమూర్తి (3) సం-విశ్వనాథన్‌-రాఘవులు (1) సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి (5) సం-వై.రంగారావు (1) సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి (1) సం-సాలూరు (44) సం-సాలూరు-గోపాలం (1) సం-సి. ఆర్. సుబ్బరామన్ (1) సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం (12) సం-సుబ్బయ్యనాయుడు (2) సం-సుబ్బురామన్ (1) సం-సుబ్బురామన్‍-విశ్వనాథన్ (1) సం-సుసర్ల (18) సం-హనుమంతరావు (2) సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి (1)

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-అనిసెట్టి-పినిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-కోపల్లి ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-చేమకూర. ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాబ్జీ ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వసంతరావు ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-ఘంటసాల రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి రచన-సముద్రాల సీ.