15, జనవరి 2022, శనివారం

ఎవరికి వారౌ స్వార్థంలో - గుడిగంటలు నుంచి

1964 సంవత్సరంలో విడుదలైన రాజలక్ష్మి ప్రొడక్షన్సు సంస్థ నిర్మించిన “గుడిగంటలు” చిత్రం నుండి ఘంటసాల పాడిన “ఎవరికి వారౌ స్వార్ధంలో”  అనే ఈ ఏకగళగీతం రచన ఆత్రేయ, స్వరపరచినది  ఘంటసాల. ఈ చిత్రంలో తారాగణం  ఎన్.టి. రామారావు, జగ్గయ్య, కృష్ణకుమారి, మిక్కిలినేని, నాగయ్య, వాసంతి. ఈ చిత్రానికి నిర్మాత సుందర్ లాల్ నహతా డూండీ మరియు దర్శకుడు వి.మధుసూదనరావు.

మానవా నీకిదే - ఘంటసాల-బృందం పాట శ్రీశైల మహత్మ్యం నుండి

1962 సంవత్సరంలో విడుదలైన అలంకార్ ఫిలింస్ సంస్థ నిర్మించిన “శ్రీశైల మహత్యం” అనువాద చిత్రం నుండి ఘంటసాల-బృందం  పాడిన “మానవా నీకిదే అమృతమౌర” అనే ఈ బృందగీతం రచన మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి, స్వరపరచినది  పామర్తి. ఈ చిత్రంలో తారాగణం రాజకుమార్,సంధ్య,కృష్ణకుమారి,మాధవరావు. ఈ చిత్రానికి నిర్మాత బి.యన్.స్వామి మరియు దర్శకుడు అరూర్ పట్టాభి.


నయనాభిరామా నాతండ్రి రామ సుగుణధామ రామ - వీరాంజనేయ నుండి ఘంటసాల

1968 సంవత్సరంలో విడుదలైన మహీజా ఫిలింస్ సంస్థ నిర్మించిన వీరాంజనేయ చిత్రం నుండి ఘంటసాల మాస్టారు పాడిన “నయనాభి రామా నా తండ్రి రామా” అనే ఈ ఏకగళగీతం రచన డా.సినారె, స్వరపరచినది  సాలూరు రాజేశ్వరరావు. ఈ చిత్రంలో తారాగణం అర్జా జనార్ధనరావు, ఎస్.వి. రంగారావు,కాంతారావు, అంజలీదేవి, జి.వరలక్ష్మి. ఈ చిత్రానికి నిర్మాత సి.హెచ్.ప్రకాశరావు మరియు దర్శకుడు కమలాకర.కామేశ్వర రావు.12, జనవరి 2022, బుధవారం

నీ సరి మనోహరి - బభ్రువాహన నుండి ఘంటసాల, ఎస్. వరలక్ష్మి

1964 సంవత్సరంలో విడుదలైన నేషనల్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించిన "బభ్రువాహన" చిత్రం నుండి ఘంటసాల మాస్టారు ఎస్.వరలక్ష్మితో పాడిన “నీ సరి మనోహరి” అనే ఈ యుగళగీతం  రచన సముద్రాల సీ., స్వరపరచినది  పామర్తి. ఈ చిత్రంలో తారాగణం ఎన్.టి. రామారావు, కాంతారావు, ఎస్.వరలక్ష్మి, చలం, ఎల్. విజయలక్ష్మి.
#0000యుగళంపాట:నీ సరి మనోహరి జగాన
  పతాకం:నేషనల్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్
  చిత్రం:బభ్రువాహన (1966)
  సంగీతం:పామర్తి వెంకటేశ్వరరావు
  రచన:సముద్రాల సీనియర్
  గానం:ఘంటసాల, ఎస్. వరలక్ష్మి
    
 సాకీఅతడు: ఆ.. ఆ....ఉహు హుహు
 పల్లవి: నీ సరి మనోహరి జగాన కానరాదుగా
   నీ సరి మనోహరి జగాన కానరాదుగా
   అలుపు లేని చెలికీ వేళ ఏల మౌనమో...
  ఆమె: వలపు లేలు తామీదోల తలుపు ధ్యానమే.....
   నీ సరి విలాసులు జగాన లేనె లేరుగా
    
 చరణం:అతడు: కనుల సైగ విజయూగొనిన జాణ వీవేలే.....
  ఆమె : మరులు రేపి మగువా గొనగ మీరు విజయులే.....
   నీ సరి విలాసులు జగాన లేనె లేరుగా
    
 చరణం:అతడు: చేసుకున్న తపసీ లీల
  ఆమె: చేరదీసెలే...
  అతడు: జంటగొన్న మనసూ మమత
  ఆమె: సఫలమాయెలే.....
  ఇద్దరు : మా సరి వయారులు, జగాన లేనె లేరుగా
   మా సరి వయారులు, జగాన లేనె లేరుగా
   ఆ... ఆ.... ఆ.... ఆ...

నిన్నే నిన్నే చెలి నిలునిలుమా - బభ్రువాహన నుండి ఘంటసాల, సుశీల

1964 సంవత్సరంలో విడుదలైన నేషనల్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించిన బభ్రువాహన చిత్రం నుండి ఘంటసాల మాస్టారు పి.సుశీలతో పాడిన నిన్నే నిన్నే చెలి నిలునిలుమా అనే ఈ యుగళగీతం  రచన సముద్రాల సీ., స్వరపరచినది  పామర్తి. ఈ చిత్రంలో తారాగణం ఎన్.టి. రామారావు, కాంతారావు, ఎస్.వరలక్ష్మి, చలం, ఎల్. విజయలక్ష్మి.

#0000యుగళంపాట:నిన్నే నిన్నే చెలి నిలునిలుమా
  పతాకం:నేషనల్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్
  చిత్రం: బభ్రువాహన (1964)
  సంగీతం: పామర్తి వెంకటేశ్వర రావు
  రచన:సముద్రాల సీనియర్
  గానం:ఘంటసాల, సుశీల
    
 పల్లవి:అతడునిన్నే.. నిన్నే.. చెలి నిలు నిలుమా..
   నినువిడి నిలువగ లేను సుమా...
   నిన్నే.. నిన్నే.. చెలి నిలు నిలుమా..
  ఆమెనను విడుమా... ఇక నను విడుమా
   నను విడుమా... ఇక నను విడుమా
   నమస్తే జటాధారి... నా దారిని
   విడు విడుమా.. చెలి నిలు నిలుమా...
    
 చరణం 1:ఆమెమగువలు కొలువగ దరిజేరగా...మతిమాయుట యతులకు న్యాయమా..
   మగువలు కోలువగ దరిజేరగా...మతిమాయుట యతులకు న్యాయమా..
  అతడునీ కనుసన్నలా నను కరుణించినా...ఈ సన్యాసి మారేను సంసారిగా
   విడు విడుమా ..చెలి నిలు నిలుమా...
    
 చరణం 2:ఆమెఆపకుమా నే పాపినయ.. ఈ రూపము నిలువగ రానిదయా...
   ఆపకుమా నే పాపినయ. ఈ రూపము నిలువగ రానిదయా...
  అతడునీ రూపానికే నే ఈ రూపున... ఇట చేరి జపించి తపించేనులే....
   విడు విడుమా .. చెలి నిలు నిలుమా...
    
 చరణం 3:ఆమెవిజయునికే తనువంకితం...నీ చెలువుని మోసం చెయుదువా?
   విజయునికే తనువంకితం...నీ చెలువుని మోసం చెయుదువా?
  అతడునేనే విజయుండను ...నేనే చెలి కాదను...ఈ గోశాయి వేసాలు నీకోసమే ...
  ఆమెహా...
  అతడుఆ...
  అతడునిలు నిలుమా..ఆమెః నను విడు విడుమా
  అతడునిలు నిలుమా..ఆమెః నను విడు విడుమా

11, జనవరి 2022, మంగళవారం

తెల్లచీర కట్టుకున్నదెవరి కోసము - అంతస్తులు చిత్రం నుండి ఘంటసాల, సుశీల

1965 సంవత్సరంలో విడుదలైన జగపతి పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించిన అంతస్తులు చిత్రం నుండి ఘంటసాల-పి.సుశీల పాడినతెల్లచీర కట్టుకున్నదెవరి కోసము” అనే యుగళగీతం  రచన ఆత్రేయ, స్వరపరచినది  కె.వి. మహదేవన్. చిత్రంలో తారాగణం అక్కినేని, కృష్ణకుమారి, జగ్గయ్య, గుమ్మడి, పి.భానుమతి, రేలంగి, రమణారెడ్డి. ఈ చిత్రానికి నిర్మాత వి.రాజేంద్రప్రసాద్ మరియు దర్శకుడు వి.మధుసూదనరావు.


#1349 యుగళం పాట:తెల్లచీర కట్టుకున్నదెవరి కోసము 
  పతాకం:జగపతి ఆర్ట్స్ 
  చిత్రం:అంతస్తులు - 1965 
  సంగీతం:కె.వి.మహదేవన్  
  రచన:ఆచార్య ఆత్రేయ 
  గానం:ఘంటసాల, సుశీల 
     
 సాకీఅతడు:తెల్లచీర కట్టుకున్నది ఎవరి కోసము  
   మల్లెపూలు పెట్టుకున్నది ఎవరి కోసము..ఊ  
 పల్లవి:  తెల్లచీర కట్టుకున్నదెవరి కోసము  
   మల్లెపూలు పెట్టుకున్నదెవరి కోసము । తెల్లచీర కట్టుకున్న।
  ఆమె:తెల్ల చీర కట్టిన మల్లెపూలు పెట్టినా  
   కల్లకపటమెరుగని మనసు కోసము । తెల్లచీర కట్టినా।
   మనసులోని చల్లని మమత కోసము  
  అతడు:తెల్లచీర కట్టుకున్నదెవరి కోసము  
  ఆమె:కల్లకపటమెరుగని మనసు కోసము..ఊ..ఊ 
     
 చరణం: అతడు:దాచుకున్న మమతలన్ని ఎవరికోసము  
  ఆమె:దాపరిక౦ ఎరుగని మనిషి కోసము  
  అతడు:దాచుకున్న మమతలన్ని ఎవరికోసము  
  ఆమె:దాపరిక౦ ఎరుగని మనిషి కోసము  
  అతడు:దాగని యవ్వన౦ ఎవరి కోసము..ఉ 
  ఆమె:దాచుకుని ఏలుకునే ప్రియుని కోసము  
  అతడు:తెల్లచీర కట్టుకున్నదెవరికోసము  
  ఆమె:కల్లకపటమెరుగని మనసు కోసము..ఊ 
     
 చరణం: అతడు:పొద్ద౦త కలవరి౦త ఎవరికోసము  
  ఆమె:నిద్దురైన రానీి నీ కోసము  
  అతడు:పొద్ద౦త కలవరి౦త ఎవరికోసము  
  ఆమె:నిద్దురైన రానీి నీ కోసము  
  అతడు:తెల్లచీర కట్టుకున్నదెవరికోసము  
  ఆమె:కల్లకపటమెరుగని మనసు కోసము..ఊ 
     
 చరణం: అతడు:ని౦గి నేల కలసినది ఎ౦దుకోసమూ..ఉ 
  ఆమె:నీవు నన్ను చేరదీసిన౦దుకోసము  
  అతడు:ని౦గి నేల కలసినది ఎ౦దుకోసమూ..ఉ 
  ఆమె:నీవు నన్ను చేరదీసిన౦దుకోసము  
  అతడు:నేల మీద ఒక్కరై సాగిపోదము  
  ఇద్దరు:ని౦గిలోన చుక్కలై నిలిచిపోదమూ..  
  అతడు:తెల్లచీర కట్టుకున్నదెవరికోసము  
   మల్లెపూలు పెట్టుకున్నదెవరికోసము  
  ఆమె:తెల్ల చీర కట్టిన మల్లెపూలు పెట్టినా  
   కల్లకపటమెరుగని మనసు కోసము  
   మనసులోని చల్లని మమత కోసము

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి-అంతస్తులు-1965 (2) చి-అంతా మనవాళ్ళే-1954 (1) చి-అందం కోసం పందెం-1971 (2) చి-అగ్గి బరాటా-1966 (1) చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 (1) చి-అన్నపూర్ణ-1960 (1) చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 (5) చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 (2) చి-అమాయకుడు-1968 (1) చి-ఆడ పెత్తనం-1958 (2) చి-ఆత్మగౌరవం-1966 (1) చి-ఆనందనిలయం-1971 (1) చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 (1) చి-ఆరాధన-1962 (2) చి-ఆస్తిపరులు-1966 (1) చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 (1) చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 (3) చి-ఉమాచండీగౌరీశంకరుల కధ-1968 (1) చి-ఉమాసుందరి-1956 (3) చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 (1) చి-ఉషాపరిణయం-1961 (1) చి-ఋష్యశృంగ-1961 (1) చి-ఏకవీర-1969 (1) చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 (2) చి-కన్నకొడుకు-1973 (1) చి-కన్యాశుల్కం-1955 (2) చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 (2) చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 (10) చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 (4) చి-కుంకుమ రేఖ-1960 (1) చి-కులగౌరవం-1972 (1) చి-కృష్ణ లీలలు-1959 (3) చి-కృష్ణప్రేమ-1961 (3) చి-కొడుకు కోడలు-1972 (1) చి-గాలిమేడలు-1962 (2) చి-గుండమ్మకథ-1962 (1) చి-గుడిగంటలు-1964 (1) చి-గుణసుందరి కథ-1949 (1) చి-గులేబకావళి కథ-1962 (4) చి-గృహప్రవేశము-1946 (1) చి-గృహలక్ష్మి-1967 (3) చి-చండీరాణి-1953 (1) చి-చంద్రహారం-1954 (3) చి-చంద్రహాస-1965 (1) చి-చరణదాసి-1956 (2) చి-చింతామణి-1956 (1) చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 (1) చి-చిలకా-గోరింక-1966 (1) చి-చివరకు మిగిలేది!-1960 (1) చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 (1) చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 (3) చి-జయం మనదే-1956 (1) చి-జయభేరి-1959 (3) చి-జయసింహ-1955 (3) చి-జరిగిన కథ-1969 (1) చి-జీవన తరంగాలు-1973 (1) చి-జైజవాన్‌-1970 (1) చి-టైగర్ రాముడు-1962 (1) చి-డా.ఆనంద్-1966 (1) చి-డా.చక్రవర్తి-1964 (1) చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 (5) చి-తేనె మనసులు-1965 (1) చి-తోడికోడళ్ళు-1957 (1) చి-దీపావళి-1960 (2) చి-దేవకన్య-1968 (1) చి-దేవత-1965 (1) చి-దేవదాసు-1953 (1) చి-దేవాంతకుడు-1960 (1) చి-దేశద్రోహులు-1964 (1) చి-దొరికితే దొంగలు (1) చి-ద్రోహి-1948 (1) చి-ధర్మదాత-1970 (1) చి-ధర్మాంగద-1949 (1) చి-నమ్మినబంటు-1960 (1) చి-నర్తనశాల-1963 (2) చి-నలదమయంతి-1957 (1) చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 (1) చి-నాదీ ఆడజన్మే-1965 (1) చి-నిర్దోషి-1951 (1) చి-నిర్దోషి-1967 (1) చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 (2) చి-పరోపకారం-1953 (2) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 (3) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 (1) చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 (1) చి-పల్లెటూరు-1952 (3) చి-పవిత్ర బంధం-1971 (1) చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 (1) చి-పసుపు కుంకుమ-1955 (1) చి-పాండవ వనవాసం-1965 (5) చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 (1) చి-పాతాళ భైరవి-1951 (1) చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 (1) చి-పిడుగు రాముడు-1966 (1) చి-పూజాఫలం-1964 (1) చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 (1) చి-పెద్ద మనుషులు-1954 (2) చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 (2) చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 (3) చి-పెళ్ళి సందడి-1959 (1) చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 (3) చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 (2) చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 (1) చి-ప్రపంచం-1950 (1) చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 (2) చి-ప్రియురాలు-1952 (1) చి-ప్రేమ నగర్-1971 (1) చి-ప్రేమ-1952 (1) చి-బంగారు గాజులు-1968 (1) చి-బండ రాముడు-1959 (1) చి-బందిపోటు-1963 (1) చి-బడి పంతులు-1972 (1) చి-బభ్రువాహన-1964 (3) చి-బలే బావ-1957 (1) చి-బాల భారతం-1972 (1) చి-బాలనాగమ్మ-1959 (4) చి-బాలభారతం-1972 (1) చి-బాలరాజు కథ-1970 (1) చి-బాలరాజు-1948 (2) చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 (1) చి-బావమరదళ్ళు-1961 (1) చి-బికారి రాముడు-1961 (1) చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 (1) చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 (1) చి-భక్త అంబరీష-1959 (2) చి-భక్త జయదేవ-1961 (1) చి-భక్త తుకారాం-1973 (3) చి-భక్త రఘునాథ్-1960 (2) చి-భక్త రామదాసు-1964 (1) చి-భక్త శబరి-1960 (1) చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 (1) చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 (1) చి-భాగ్యదేవత-1959 (1) చి-భాగ్యరేఖ-1957 (1) చి-భామా విజయం-1967 (2) చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 (4) చి-భీష్మ-1962 (5) చి-భూకైలాస్-1958 (4) చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 (1) చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 (1) చి-మంచి మనసులు-19 (1) చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 (1) చి-మనదేశం-1949 (3) చి-మనసు మమత (1) చి-మనుషులు-మమతలు-1965 (1) చి-మరపురాని కథ-1967 (2) చి-మర్మయోగి-1964 (1) చి-మల్లీశ్వరి-1951 (3) చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 (2) చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 (3) చి-మాయాబజార్-1957 (3) చి-మూగ మనసులు-1964 (2) చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 (1) చి-యశొద కృష్ణ-1975 (1) చి-యోగి వేమన-1947 (1) చి-రంగుల రాట్నం-1967 (1) చి-రక్త సిందూరం-1967 (1) చి-రక్షరేఖ-1949 (1) చి-రణభేరి-1968 (2) చి-రహస్యం-1967 (2) చి-రాజ మకుటం-1960 (1) చి-రాజకోట రహస్యం-1971 (2) చి-రాజు పేద-1954 (2) చి-రాము-1968 (2) చి-రుణానుబంధం-1960 (1) చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 (1) చి-రోజులు మారాయి-1955 (1) చి-లక్ష్మమ్మ-1950 (2) చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 (2) చి-లవకుశ-1963 (1) చి-వదినగారి గాజులు-1955 (1) చి-వరుడు కావాలి-1957 (1) చి-వాగ్దానం-1961 (3) చి-వారసత్వం-1964 (2) చి-వాల్మీకి-1963 (1) చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 (2) చి-విజయం మనదే-1970 (1) చి-వినాయక చవితి-1957 (5) చి-విమల-1960 (2) చి-విష్ణుమాయ-1963 (1) చి-వీర కంకణం-1957 (2) చి-వీరాంజనేయ-1968 (2) చి-వెలుగు నీడలు-1961 (2) చి-వెలుగునీదలు-1961 (1) చి-శకుంతల-1966 (1) చి-శభాష్ రాజా-1961 (1) చి-శభాష్ రాముడు-1959 (1) చి-శాంతి నివాసం-1960 (1) చి-శోభ-1958 (1) చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 (4) చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (1) చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 (2) చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 (1) చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 (2) చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 (3) చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 (1) చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 (2) చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (2) చి-షావుకారు-1950 (2) చి-సంతానం-1955 (5) చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 (4) చి-సంసారం-1950 (3) చి-సతీ అనసూయ-1957 (2) చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 (3) చి-సతీ సులోచన-1961 (2) చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 (2) చి-సప్తస్వరాలు-1969 (1) చి-సారంగధర-1957 (2) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 (2) చి-సుమంగళి-1965 (1) చి-స్వప్న సుందరి-1950 (3) చి-స్వర్గసీమ-1945 (1) చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 (1) చి-హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త-1966 (1) చి-హరిశ్చంద్ర-1956 (2)

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (79) గా-ఘంటసాల-పి.సుశీల (3) గా-ఘంటసాల-బృందం (5) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (11) గా-పి.లీల తో (20) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (2) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది (5) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1) గా-సుశీల-బృందం తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

స-విజయభాస్కర్ (1) సం -A.M.రాజా (1) సం- ఘంటసాల (1) సం-అద్దేపల్లి (1) సం-అశ్వత్థామ (4) సం-అశ్వద్ధామ (1) సం-ఆదినారాయణ రావు (5) సం-ఆదినారాయణరావు (2) సం-ఆర్.గోవర్ధనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం (1) సం-ఎం.రంగారావు (1) సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు (3) సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి (11) సం-ఓగిరాల (1) సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి (2) సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు (4) సం-కె.ప్రసాదరావు (1) సం-కె.వి. మహదేవన్ (2) సం-కె.వి.మహదేవన్ (15) సం-గాలి పెంచల (6) సం-ఘంటసాల (78) సం-జె.వి.రాఘవులు (1) సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి (2) సం-జోసెఫ్.వి.కృష్ణమూర్తి (1) సం-టి.ఆర్.పాప (1) సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం (1) సం-టి.చలపతిరావు (9) సం-టి.జి.లింగప్ప (3) సం-టి.వి.రాజు (29) సం-నాగయ్య-ఓగిరాల (1) సం-నాగయ్య-తదితరులు (1) సం-పామర్తి (5) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కె (1) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే (1) సం-పి.శ్రీనివాస్ (1) సం-పెండ్యాల (37) సం-బాబురావు (1) సం-బాలాంత్రపు (1) సం-బి.గోపాలం (2) సం-బి.శంకర్ (1) సం-మణి-పూర్ణానంద (1) సం-మల్లేశ్వరరావు (1) సం-మాస్టర్ వేణు (11) సం-ముగ్గురు దర్శకులు (2) సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర (2) సం-రాజు-లింగప్ప (2) సం-రాజేశ్వరరావు-హనుమంతరావు (1) సం-రామనాథన్‌ (3) సం-రామనాథన్‌-పామర్తి (1) సం-విజయా కృష్ణమూర్తి (3) సం-విశ్వనాథన్‌-రాఘవులు (1) సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి (5) సం-వై.రంగారావు (1) సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి (1) సం-సాలూరు (44) సం-సాలూరు-గోపాలం (1) సం-సి. ఆర్. సుబ్బరామన్ (1) సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం (12) సం-సుబ్బయ్యనాయుడు (2) సం-సుబ్బురామన్ (1) సం-సుబ్బురామన్‍-విశ్వనాథన్ (1) సం-సుసర్ల (18) సం-హనుమంతరావు (2) సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి (1)

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-అనిసెట్టి-పినిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-కోపల్లి ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-చేమకూర. ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాబ్జీ ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వసంతరావు ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-ఘంటసాల రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి రచన-సముద్రాల సీ.